Sawa’s yn Fryslân?

Sawa’s yn Fryslân?

🕔19:45, 5.Oct 2021

Yn it Brûsplak by Feanwâlden binne de earste ieren al te sjen fan de rys dy’t dêr earder dit jier siedde is. Op himsels is it al bysûnder dat yn Fryslân yn in relatyf kâlde simmer rys waakst. In nijsgjirrich

Lês it folsleine artikel
Te grouwe minsken faak ûnderfuorre

Te grouwe minsken faak ûnderfuorre

🕔16:42, 3.Oct 2021

Hjoed de dei binne in protte minsken te grou. Tagelyk binne dy minsken faak ûnderfuorre. Dat seit ûndersykster Gerjan Navis fan de Ryksuniversiteit Grins. Hja hat ûndersyk dien nei de sûnens fan te grouwe pasinten yn it Grinzer sikehûs UMCG.

Lês it folsleine artikel
Mear tiid foar Natura 2000-plannen

Mear tiid foar Natura 2000-plannen

🕔11:18, 3.Oct 2021

Natura 2000 is in netwurk fan unike, beskerme natuer yn Europa. Yn Fryslân lizze tweintich Natura 2000-gebieten. In stikmannich dêrfan lizze foar in part ek yn in oare provinsje. Foar alle gebieten is der in apart behearplan. Yn sa’n plan

Lês it folsleine artikel
Terp fan de Takomst

Terp fan de Takomst

🕔10:18, 3.Oct 2021

Fan It Fryske Gea Doe’t de ynwenners fan Blije yn 2011 harren doarpsfyzje formulearren, kaam dêr yn te stean dat se wer wenje, libje en wurkje woene mei it gesicht nei it Waad. Harren histoaryske ferbûnens mei de grins fan

Lês it folsleine artikel
Nijsgjirrich en nedich boek oer flinters

Nijsgjirrich en nedich boek oer flinters

🕔11:11, 2.Oct 2021

Freed 1 oktober krige deputearre Douwe Hoogland it boek Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd oerlange. Dêryn jout de Flinterwurkgroep Fryslân foar de twadde kear in folslein oersjoch fan de deiflinters yn de provinsje. It boek lit de feroaringen fan de

Lês it folsleine artikel
Rêstende winterfûgels yn Fryske marren

Rêstende winterfûgels yn Fryske marren

🕔08:42, 2.Oct 2021

De provinsje Fryslân freget wettersporters en fiskers om fan 1 oktober oant 1 april de fûgelrêstgebieten net yn te farren. Dêr oerwinterje kwetsbere wetterfûgels. Dy plakken binne markearre mei giele boeien beplakt mei blauwe stikkers. It giet om de fûgelrestgebieten

Lês it folsleine artikel
Rottekrûddjoere Sintrale As blykt fergiftich foar planten en bisten

Rottekrûddjoere Sintrale As blykt fergiftich foar planten en bisten

🕔11:07, 29.Sep 2021

De Sintrale As lekt fergif. De dyk is tusken 2007 en 2016 oanlein tusken de Wâldwei en Dokkum en hjit ek wol fan N356. Yn de ûnderlaach ûnder de dyk sitte fergiftige swiere metalen, dy’t troch it reinwetter yn de

Lês it folsleine artikel
Nota Greidefûgels foar nij fûgelbelied

Nota Greidefûgels foar nij fûgelbelied

🕔08:40, 29.Sep 2021

It provinsjebestjoer fan Fryslân hat juster de nota Greidefûgels 2021-2030 oer nij fûgelbelied nei de Steaten stjoerd. Yn 2030 moatte der yn Fryslân 10.000 skriezepearkes wêze. Deputearre Douwe Hoogland: “De need is heech en wy moatte der allegear mei-inoar ôfgryslik

Lês it folsleine artikel
Nije bestridingsmetoade foar ikeprosesjerûp

Nije bestridingsmetoade foar ikeprosesjerûp

🕔11:27, 26.Sep 2021

It liket derop dat der lang om let in effektive metoade fûn is om de ikeprosesjerûp te bestriden. Troch de beammekrunen te bespuitsjen mei rookstoffen dy’t lykje op de feromoanen dêr’t de wyfkeflinter it mantsje mei lokket om te pearjen,

Lês it folsleine artikel
Hechte gearwurking tusken It Fryske Gea en VanOns

Hechte gearwurking tusken It Fryske Gea en VanOns Fernijd

🕔09:58, 26.Sep 2021

Fan It Fryske Gea It Fryske Gea wol bydrage oan de lanlike doelstelling om neffens 1990 foar 2030 49% minder CO₂ út te stjitten. Foar de tweintich bedriuwsgebouwen en (publike) lokaasjes brûkt de natuerorganisaasje dan ek griene enerzjy. Stroom en

Lês it folsleine artikel