LTO Noard: wynmûnepark Noardsee oanslute fia Eemshaven-East

LTO Noard: wynmûnepark Noardsee oanslute fia Eemshaven-East

🕔07:57, 20.Jun 2020

Slút de wynmûnen op ’e Noardsee fia Eemshaven-East oan op de heechspanningsferbining en lûk de kabel troch fia it haventerrein nei it heechspanningsstasjon. Dat is it stânpunt fan LTO Noard. Trettjin oerheden yn Grinslân en Fryslân hawwe in advys stjoerd

Lês it folsleine artikel
Gearwurking foar it Fryske lânskip

Gearwurking foar it Fryske lânskip

🕔21:46, 18.Jun 2020

Feriening It Fryske Gea en Stichting Landschapsbeheer Friesland hawwe besletten om fan 1 jannewaris 2021 ôf yntinsyf gear te wurkjen. It Fryske Gea skeakelet Landschapsbeheer tenei yn foar lânskipsbelied en -behear. Ek sille de beide organisaasjes harren stypjende tsjinsten diele.

Lês it folsleine artikel
Boeren en túnkers soargje foar it lânskip en fersterkje bioferskaat

Boeren en túnkers soargje foar it lânskip en fersterkje bioferskaat

🕔08:54, 17.Jun 2020

Boeren en túnkers wurkje hurd om de bioferskaat yn Nederlân te fersterkjen. Hja dogge dat bygelyks mei it oanlizzen en ûnderhâlden fan bloeiende sleatswâlen en houtwallen. It kûlizelânskip wurdt ek yn stân holden troch motivearre agrariërs. Op dy manier drage

Lês it folsleine artikel
Ballonoplitte yn hieltyd mear gemeenten ferbean

Ballonoplitte yn hieltyd mear gemeenten ferbean

🕔08:57, 16.Jun 2020

Hieltyd mear gemeenten ferbiede it oplitten fan ballonnen. Yn ien jier tiid is it tal gemeenten dy’t dat ferbiede mear as ferdûbele, blykt út ûndersyk fan Stichting De Noordzee. Ferline jier maart wie it yn 17 persint fan de gemeenten

Lês it folsleine artikel
Fiskmigraasjerivier brûkt grûn opnij

Fiskmigraasjerivier brûkt grûn opnij Fernijd

🕔08:48, 14.Jun 2020

Wa’t oer de Ofslútdyk rydt, sjocht yn de Iselmar by Koarnwertersân skippen yn ’e baan mei bulten grûn. It binne de tariedings foar de oanlis fan de westkant fan de Fiskmigraasjerivier en in neistlizzend natuereilân fan Windpark Fryslân. De provinsje

Lês it folsleine artikel
Bloeisônen yn Fryslân kinne útsprute en groeie

Bloeisônen yn Fryslân kinne útsprute en groeie

🕔08:45, 12.Jun 2020

Tiisdei 9 juny hat provinsje Fryslân in subsydzje fan € 100.000 beskikber steld om fan Fryslân in ‘Bloeisône’ te meitsjen. Offisjeel hjit dat in ‘Blue zone’, yn Fryslân wurdt dat in ‘Bloeisône’ neamd. In ‘Bloeisône’ is in gebiet mei mear

Lês it folsleine artikel
Blauhúster Puollen

Blauhúster Puollen

🕔10:28, 8.Jun 2020

Earne yn de Súdwesthoeke, yn de omkriten fan Westhim, lizze trije lytse marren, dy’t mei it gebiet deromhinne in prachtich stikje fan Fryslân foarmje, mei in ôfwikseljende natuer, greiden, wetter en in soad fûgels. Fan 1 april oant 1 septimber

Lês it folsleine artikel
Utstalling ‘GIF’ wer te sjen yn Natuermuseum Fryslân

Utstalling ‘GIF’ wer te sjen yn Natuermuseum Fryslân

🕔09:23, 8.Jun 2020

De doarren fan Natuermuseum Fryslân binne op 1 juny 12.00 oere ek wer iepengien. De ôfrûne tiid is der hurd wurke om it museum yn te rjochtsjen neffens de rjochtlinen fan it RIVM en it protokol fan de Museumferiening. Besikers

Lês it folsleine artikel
PAL GrienLinks stelt fragen oer fleanbasis Ljouwert

PAL GrienLinks stelt fragen oer fleanbasis Ljouwert

🕔09:24, 6.Jun 2020

Al in skoftlang wurket fleanbasis Ljouwert sûnder natuerfergunning. De Ynspeksje foar de Leefomjouwing trunet al langere tiid oan op in aktualisearre omjouwingsfergunning. De fraksje fan PAL GrienLinks yn Ljouwert is fan betinken dat ynwenners en de natuer yn ’e omjouwing

Lês it folsleine artikel
Gjin sinneparken mear op lânbougrûn

Gjin sinneparken mear op lânbougrûn Fernijd

🕔08:50, 4.Jun 2020

Undernimmers dy’t yn Fryslân in sinnepark op in stik lânbougrûn bouwe wolle, moatte harren plannen yn de iiskast sette. Ferline wike woansdei besleaten Provinsjale Steaten dat dy plannen foarearst net behannele wurde meie. De provinsje wol it oanlizzen fan sinneparken

Lês it folsleine artikel