Werom nei 't begjin

Medysk & Sosjaal

De trije wichtichste misferstannen oangeande omikron – en de feiten

De trije wichtichste misferstannen oangeande omikron – en de feiten

🕔20:17, 18.Jan 2022

Op ‘t heden spielt it omikronskaai fan it koroanafirus oer Fryslân hinne. Hoewol’t der optimistyske lûden oer de nije staach oan ‘e firusstambeam te hearren binne, dogge ferskate misferstannen de omgong. Hjir lêze jo hokker oft dat binne, wêrom’t se

Lês it folsleine artikel
Oliifoalje ferlinget it libben

Oliifoalje ferlinget it libben

🕔22:09, 14.Jan 2022

Alle dagen in heal leppelfol oliifoalje makket dat jo kâns om âld te wurden gâns grutter wurdt. In groep ûndersikers hat it dieet fan njoggentichtûzen minsken bestudearre en komt ta it einsluten dat de oalje ferskate slimme krupsjes foarkomt. Lijen

Lês it folsleine artikel
Frije ynrin foar oppepprip op alle Fryske faksinaasjelokaasjes

Frije ynrin foar oppepprip op alle Fryske faksinaasjelokaasjes

🕔09:07, 12.Jan 2022

Yn hiel Fryslân is it mei yngong fan hjoed, 12 jannewaris 12.00 oere mooglik om in ekstra prip (oppepfaksinaasje) te heljen sûnder fan tefoaren in ôfspraak te meitsjen. Earder jilde de frije ynrin foar de ekstra prip inkeld noch foar

Lês it folsleine artikel
Alden yn Achtkarspelen posityf oer de ‘Drink wetter-kampanje’

Alden yn Achtkarspelen posityf oer de ‘Drink wetter-kampanje’

🕔08:47, 9.Jan 2022

Alden yn Achtkarspelen binne oer it generaal tige te sprekken oer de ‘Drink wetter-kampanje’ op it konsultaasjeburo. Hja krije op it konsultaasjeburo by it njoggenmoannekonsult in Difrax-drinkbeker en ynformaasje oer it belang fan it drinken fan wetter. Mei twa jier

Lês it folsleine artikel
‘Bettere ynformaasjekampanje oppepprip nedich’

‘Bettere ynformaasjekampanje oppepprip nedich’

🕔08:47, 7.Jan 2022

Yn De Telegraaf pleitsje deskundigen foar in bettere ynformaasjekampanje oer oppepprippen. Hja wolle dat dêrby ek de wiken yngien wurdt om minsken te ynformearjen oer it nut fan de ekstra prippen. De deskundigen hawwe noed no’t de opkomst foar de

Lês it folsleine artikel
Omikron jout in oar syktebyld en dit binne de symptomen!

Omikron jout in oar syktebyld en dit binne de symptomen!

🕔20:49, 6.Jan 2022

De oerfoarm fan koroana joech benammen lêst oan ‘e pûster, lykas hoastjen, benaudens en longûntstekking. In bekend symptoom fan ferskate skaaien fan it firus is ek it ferlies fan smaak- en rûkfermogen. By it deltafirus liken dy al minder faak

Lês it folsleine artikel
Faksinaasje foar 50-plussers ferplichte yn Italië

Faksinaasje foar 50-plussers ferplichte yn Italië

🕔10:40, 6.Jan 2022

It Italiaanske regear hat unanym besletten om faksinaasje foar elkenien fan fyftich jier en âlder ferplichte te stellen. De ferplichting jildt fuortdaliks en foarearst oant 15 juny, berjochtsje Italiaanske media. Mei de maatregel wol it regear de druk op sikehuzen

Lês it folsleine artikel
Fjirde koroanaprip jout ymmúnsysteem ûnbidigen slinger

Fjirde koroanaprip jout ymmúnsysteem ûnbidigen slinger

🕔16:34, 4.Jan 2022

Net twa, net trije, mar fjouwer prippen – dat jout it ymmúnsysteem pas in slinger. Wa’t fjouwer ynintings tsjin it koroanafirus krige hat, hat fiif kear safolle antystoffen yn it bloed as wa’t trije hân hat. Dat docht neffens de

Lês it folsleine artikel
Hast tûzen Nederlanners besmet yn Eastenryk

Hast tûzen Nederlanners besmet yn Eastenryk

🕔09:59, 4.Jan 2022

964 minsken binne posityf test op koroana nei in reis nei Eastenryk om de jierwiksel hinne. Dat berjochtet it AD op basis fan sifers fan it RIVM. Dat binne der seis kear safolle as de wike foar 28 desimber. It

Lês it folsleine artikel
Frânske regear wol faksinaasjepas

Frânske regear wol faksinaasjepas

🕔08:28, 28.Dec 2021

It Frânske regear wol dat de koroanapas fan 15 jannewaris ôf allinnich noch jildt foar minsken dy’t folslein faksinearre binne of genêzen binne fan in koroanabesmetting, en net mear foar minsken dy’t negatyf test binne. De koroanapas soe dêrmei in

Lês it folsleine artikel