Werom nei 't begjin

Medysk & Sosjaal

Seksbus komt ek by Afûk yn Ljouwert

Seksbus komt ek by Afûk yn Ljouwert

🕔16:00, 18.Aug 2019

It heart spannend en foar in protte besikers fan de Afûk-boekwinkel yn Ljouwert is dat it grif ek wol, mar men moat ek wer net tinke dat it hiel raar om en ta giet yn de “seksbus” dy’t Nederlânske studintestêden

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar húsdokters yn Fryslân

Subsydzje foar húsdokters yn Fryslân

🕔12:48, 26.Jul 2019

Húsdokters kinne subsydzje oanfreegje foar it ferbouwen fan besteande of it bouwen fan nije praktiken yn Fryslân. Dêr is € 325.000 foar beskikber. Dêr wol de provinsje mei bydrage oan it fuortbestean fan de soarch troch húsdokters. De subsydzjeregeling stiet

Lês it folsleine artikel
Sa sinleas is it om op dieet te gean

Sa sinleas is it om op dieet te gean

🕔11:25, 25.Jul 2019

Fitaminepillen, mineralen út in potsje en oare oanfollingen op it gewoane iten dogge neat foar it hert. Dat jildt ek foar de measte diëten. Minsken libje der net langer fan en se wurde der net sûner fan. Dat docht bliken

Lês it folsleine artikel
Lifelines en Certe smite de lapen gear

Lifelines en Certe smite de lapen gear

🕔09:30, 18.Jul 2019

Yn july ferline jier waard bekend dat Lifelines finansiering kriget foar de tredde ûndersyksomgong, dy’t yn oktober 2019 úteinset. Foar it sammeljen fan data en lichemsmaterialen sil Lifelines gearwurkje mei Certe, in organisaasje foar medyske diagnostyk yn Noard-Nederlân. Wêrom gearwurking?

Lês it folsleine artikel
NTR ferkeapet formatrjochten Dokter Corrie oan Australië

NTR ferkeapet formatrjochten Dokter Corrie oan Australië

🕔08:37, 17.Jul 2019

De NTR hat de formatrjochten fan De Dokter Corrie Show ferkocht oan ABC, de publike omrop fan Australië. Nei België en Kanada hat Australië meikoarten dus ek syn eigen berne-leafdesdokter op telefyzje. Dokter Corrie wurdt yn Nederlân fertolke troch Martine

Lês it folsleine artikel
Waadhoeke set yn op 100% dekking AED-netwurk

Waadhoeke set yn op 100% dekking AED-netwurk

🕔16:28, 21.Jun 2019

Waadhoeke wol dat it reanimaasjenetwurk de hiele gemeente bestrykt. Dat hâldt yn dat yn alle kearnen fan de gemeente der yn gefal fan need op rekkene wurde kin dat yn seis minuten in reanimaaasje-boargerhelpferliener (r-bhv’er) en in Automatyske Eksterne Defibrillator

Lês it folsleine artikel
In soad soa’s yn Fryslân

In soad soa’s yn Fryslân Fernijd

🕔07:00, 29.May 2019

GGD Fryslân hat de balâns oer 2018 opmakke fan syn Sense soa-sprekoeren. Yn totaal kamen 1.851 minsken op it sprekoere. Fan harren hie 24% in seksueel oer te dragen oandwaning (soa). Dat is heger as it lanlik persintaazje, dat om

Lês it folsleine artikel
Rêste jo ek út as jo net sliepe, mar wol op bêd lizze?

Rêste jo ek út as jo net sliepe, mar wol op bêd lizze?

🕔21:04, 28.May 2019

Dy’t de sliep net krije kin, praat himsels gauris oan dat er op syn minst útrêst troch stil te lizzen. Heiten en memmen sizze ek gauris tsjin bern dy’t net sliepe kinne dat se gewoan lizzen bliuwe moatte en dan

Lês it folsleine artikel
Frysk Museum en soarchynstelling KwadrantGroep gean gearwurking oan

Frysk Museum en soarchynstelling KwadrantGroep gean gearwurking oan

🕔09:30, 27.May 2019

It Frysk Museum en de KwadrantGroep smite de lapen gear. Ferline wike tongersdei tekenen museumdirekteur Kris Callens en Ester Kuiper út namme fan de rie fan bestjoer fan de soarchorganisaasje in gearwurkingsoerienkomst. As ûnderdiel fan it partnerskip sil it museum

Lês it folsleine artikel
86,4% hellet prip tsjin meningokokkesykte yn earste faksinaasje-omgong

86,4% hellet prip tsjin meningokokkesykte yn earste faksinaasje-omgong

🕔07:36, 15.May 2019

Dit jier ropt GGD Fryslân, yn opdracht fan it ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport, goed 35.000 jonge minsken yn Fryslân op foar in faksinaasje tsjin meningokokken ACWY. De earste faksinaasje-omgong hat yn maart en april west. 19.498 jongelju krigen

Lês it folsleine artikel