“Oant 1500 waard alles yn it Frysk opskreaun”

“Oant 1500 waard alles yn it Frysk opskreaun”

🕔20:42, 20.Jun 2022

“Graach wol ik wize op ’e hannelingen fan de foarrinder fan de Steaten fan Fryslân. It is hiel bysûnder om te sjen wêr’t se har yn 1488 allegearre mei dwaande holden en wat foar problemen der doe spilen. Wy kinne

Lês it folsleine artikel
Fakatuere heechlearaar Fryske taal en kultuer

Fakatuere heechlearaar Fryske taal en kultuer

🕔12:07, 14.Jun 2022

Heechlearaar Fryske taal en kultuer (1,0 FTE) Fakatuere nûmer 222349 Funksje-omskiuwing Hasto passy foar de Fryske taal en kultuer? Hasto in goede steat fan tsjinst yn ûndersyk, heger ûnderwiis en lieding jaan yn in universitêre omjouwing? Bisto ree om dy

Lês it folsleine artikel
Ynskriuwing ynterfryske frouljusmoeting ferlinge oant 15 juny

Ynskriuwing ynterfryske frouljusmoeting ferlinge oant 15 juny

🕔08:12, 9.Jun 2022

Fan 13 oant 16 septimber 2022 organisearret de Fryske Rie wer in ynterfryske frouljusmoeting. Dat twajierlikse barren is diskear yn in groepsakkomodaasje yn Eastermar, yn ús – Westerlauwersk – Fryslân. It dielnimmen stiet iepen foar froulju út Noard-, East- en

Lês it folsleine artikel
‘De ynfaller’, nije roman fan Koos Tiemersma

‘De ynfaller’, nije roman fan Koos Tiemersma

🕔08:25, 27.May 2022

It sil in soad âlden bekend foarkomme: as master of juf siik is, komt der in ynfaller foar de klasse. Elkenien hat der in miening oer, mar hoe is it eins om ynfaller te wêzen? Dêr giet de nije roman

Lês it folsleine artikel
Ferstoarn: Aant Mulder

Ferstoarn: Aant Mulder

🕔19:43, 18.May 2022

De Ried fan de Fryske Beweging hat ôfskied nimme moatten fan syn tige wurdearre âld-bestjoerslid Aant Mulder Aant hat him fan 2017 oant en mei 2021 mei ynmoed ynset foar de Ried en dêrmei foar de belangen fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Dei fan de Nasjonale Parken

Dei fan de Nasjonale Parken

🕔07:17, 18.May 2022

Kommende snein, 22 maaie, hâlde It Fryske Gea, Nasjonaal Park ‘De Alde Feanen’ en IVN Natueredukaasje in iepen dei. Dat bart yn it ramt fan de Dei fan de Nasjonale Parken. Fan tolven oant fjouweren is der dan yn en

Lês it folsleine artikel
Moardferhalekriich fan Boeken fan Fryslân

Moardferhalekriich fan Boeken fan Fryslân

🕔08:43, 16.May 2022

Boeken fan Fryslân skriuwt in ferhalewedstriid út foar lêzers yn it ramt fan it feest BoekmoardBoek dat op freed 8 july om 20.00 oere yn kafee Het Grauwe Paard yn Marsum holden wurdt. Elkenien wurdt fan herte útnûge in koart

Lês it folsleine artikel
Ideeën foar de Fryske taal binne keazen

Ideeën foar de Fryske taal binne keazen

🕔22:11, 10.May 2022

De útslach fan de stimmerij oer ideeën foar de takomst fan it Frysk op it platfoarm Stim fan Fryslân is fan ‘e middei yn it radioprogramma Underweis fan Omrop Fryslân buorkundich makke. De trije ideeën dy’t foar de útfiering stipe

Lês it folsleine artikel
Utjouwerij Regaad bringt Netflix-hit yn it Frysk

Utjouwerij Regaad bringt Netflix-hit yn it Frysk

🕔08:44, 8.May 2022

Op freedtemiddei 13 maaie presintearret Utjouwerij Regaad syn nijste boek: Nancy Springer’s berneboek Enola Holmes: De saak fan de fermiste markys. Neist dat it boek ferneamd is troch de ûnder bern tige populêre Netflix-ferfilming, is it foar Regaad de alderearste

Lês it folsleine artikel
Stim foar it Frysk!

Stim foar it Frysk!

🕔20:19, 25.Apr 2022

Oprop Yn it ramt fan it inisjtatyf Stim fan Fryslân binne 49 ideeën yntsjinne foar de takomst fan de Fryske taal. Dizze en ankom wike, oant en mei 7 maaie, kin op 33 troch de organisaasje helber achte stimd wurde.

Lês it folsleine artikel