Net allinne de Belestingtsjinst, mar ek it UWV

Net allinne de Belestingtsjinst, mar ek it UWV

🕔07:44, 19.Mar 2016

Ik sit al in skoftke yn de WW en sadwaande hie ik hjoed tillefoanysk kontakt mei it UWV yn Grins. Sûnt in moanne sit ik yn de Syktewet by it UWV en dêrom skillen hja my. Ik naam op en fuortdaliks wie

Lês it folsleine artikel
Nije fúzjekâns foar Achtkarspelen en Kollumerlân?

Nije fúzjekâns foar Achtkarspelen en Kollumerlân?

🕔18:50, 16.Mar 2016

De mearderheid fan de gemeenteried fan Dantumadiel is tsjin in fúzje mei Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân. Dat betsjut dat der in nije kâns is foar de gemeenteried fan Achtkarspelen om op ’e nij nei te tinken oer in fúzje mei

Lês it folsleine artikel
It ferskil tusken ‘elke’ en ‘eltse’

It ferskil tusken ‘elke’ en ‘eltse’

🕔07:00, 12.Mar 2016

Troch Henk Wolf Wat is eins it ferskil tusken ‘elke’ en ‘eltse’? Dat frege ien fan ‘e wike op Facebook. It is wol in nijsgjirrige fraach, om’t begjinnende Fryskskriuwers der geregeld mei wrakselje. Lit my dermei begjinne dat der gjin betsjuttingsferskil

Lês it folsleine artikel
Weropbou Frjentsjerter poarten

Weropbou Frjentsjerter poarten

🕔07:16, 4.Mar 2016

Frjentsjer stiet bekend as ien fan de moaiste stêden fan Fryslân. Mei it Planetarium en it fraaie histoaryske sintrum hat de stêd goud yn hannen. It is dan ek gjin wûnder dat Frjentsjer folop ynset op it toerisme, bygelyks troch

Lês it folsleine artikel
Bonjour la Frise, bonjour le monde!

Bonjour la Frise, bonjour le monde!

🕔16:08, 25.feb 2016

Okkerdeis is de Fryske taal opnommen yn Google Translate. Dêrmei kinne teksten út it Frysk wei en nei it Frysk ta oerset wurde yn en út mear as hûndert talen. Kreas foar it Frysk en ik fernim dat dy mylpeal mear

Lês it folsleine artikel
It kikkertkonsert

It kikkertkonsert

🕔15:54, 25.feb 2016

In kikkert syn winsk is net grut it moaiste yn syn libben dat is in kikkertkonsert jaan yn in lytse boeresleat. Hy begjint dan fleurich mei kweakjen al klinkt dat by in soad as it skraabjen fan kielen by kikkerts

Lês it folsleine artikel
Rjochtbankpresidint as sinnekening

Rjochtbankpresidint as sinnekening

🕔18:52, 23.feb 2016

Pier Bergsma Daan Keur is sûnt 1 jannewaris 2013 de baas fan rjochtbank Noard-Nederlân. Hy hat it net maklik, want der moat besunige wurde. Us regear soe it leafst it tal rjochtbanken werombringe en folle mear as no de te

Lês it folsleine artikel
OZB nei de fúzje 100% omheech

OZB nei de fúzje 100% omheech

🕔17:52, 22.feb 2016

As gemeenten fusearje wolle, dan wurde de boargers gouden bergen fersein. Grutte gemeenten is foar alles better: de gemeente kin syn taken better oan en it wurdt allegearre goedkeaper. Wa’t sa’n fúzjekâns lizze lit, is in dief fan syn eigen

Lês it folsleine artikel
The Griene Mile… noch net útferkocht!

The Griene Mile… noch net útferkocht!

🕔19:19, 15.feb 2016

Toanielselskip It Moat Kinne út Broeksterwâld spilet The Griene Mile. It selskip hat in reputaasje heech te hâlden as it giet om dekôr, lûd, ljocht en oanklaaiïng. De foarstelling wie dan ek acht kear straal útferkocht. Grutsk fertelde de foarsitter

Lês it folsleine artikel
Taalplysje of taalpsycholooch?

Taalplysje of taalpsycholooch?

🕔08:55, 13.feb 2016

Fan ’e wike hold de FNP in kaderkursus foar riedsleden en oare belangstellenden oer de situaasje fan it Frysk en de rol fan riedsleden dêrmei yn ferbân. De kaderkommisje hie dêr twa saakkundigen foar ynhierd: Harmen Akerboom fan de Provinsje

Lês it folsleine artikel