Alde

Alde

🕔11:34, 7.Jul 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:05, 30.Jun 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔21:53, 22.Jun 2019

Lês ek ús berjocht oer WOW Meartalich.

Lês it folsleine artikel
Gefaarlike dyk Tsjom – Winsum

Gefaarlike dyk Tsjom – Winsum

🕔19:29, 21.Jun 2019

Ynstjoerd Al ferskate kearen binne der (hast of hielendal) ûngemakken bard op de Nijbuorsterwei tusken Tsjom en Winsum. Sa binne der auto’s en motors oer de kop flein en yn ’e sleat bedarre op dizze bochtige, smelle betondyk, dêr’t amper

Lês it folsleine artikel
Oprop ta stimmen foar de Fryske Telefyzjereklame Publykspriis

Oprop ta stimmen foar de Fryske Telefyzjereklame Publykspriis

🕔18:44, 19.Jun 2019

Ynstjoerd Oant en mei 7 july kinne jo stimme foar de 18e Fryske Telefyzjereklame Publykspriis. Dy wurdt alle jierren organisearre troch de Kommisje Fryske Reklamepriis fan de Ried fan de Fryske Beweging. De trije nominearre spotsjes binne: – “Grutsk op

Lês it folsleine artikel
Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke

Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke

🕔10:54, 17.Jun 2019

Ynstjoerd Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke Tongersdeitejûn wie it safier: it brief fan Elzinga mei de fraach om gelikense rjochten oangeande it brûken fan de eigen plaknamme – yn syn gefal Frjentsjer – waard behannele yn de ried fan de

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:34, 9.Jun 2019

Lês ek ús berjocht oer Maarten van der Weijden syn Alvestêdetocht.

Lês it folsleine artikel
Waadhoeke kiest foar de eigen taal (talen)

Waadhoeke kiest foar de eigen taal (talen)

🕔12:50, 8.Jun 2019

Ynstjoerd Foar harmonisaasje én normalisaasje! Frysktalige plaknammen wurde hieltyd gewoaner. Dochs binne der noch inkelde politisy dy’t it âlde hanthavenje wolle. Faak mei as argumint: In Nederland is de taal Nederlands! Dat wie om 1900 hinne absolút de gewoane sitewaasje.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔10:04, 2.Jun 2019

Lês ek ús berjocht oer de Sutelaksje.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔14:43, 26.May 2019

Lês ek ús berjocht oer ‘Lien in Fries’.

Lês it folsleine artikel