Greidefûgels en dongynjeksjemasinen

Greidefûgels en dongynjeksjemasinen

🕔12:14, 7.Apr 2019

Ynstjoerd It is bekend dat it min giet mei de greidefûgels lykas ljippen en skriezen. Dat hat ûnderskate oarsaken lykas predatoaren, de lege wetterstân, it gebrek oan ynsekten en it moderne boerereau, dat de aaien en de jonge piken rampoai

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔09:53, 7.Apr 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger

De Fryske flogger

🕔15:00, 6.Apr 2019

Calvin Tuinstra is fan fan trainer Henk de Jong. Hy hat ek in persoanlike bân mei de trainer fan De Graafschap. As grut fan Cambuur, is hy bliid dat Henk wer werom komt nei syn klub. As earbetoan lit er

Lês it folsleine artikel
In nij Frysk keunstsinnich symboal

In nij Frysk keunstsinnich symboal

🕔15:05, 3.Apr 2019

Ynstjoerd Kris Callens, de direkteur fan it Frysk Museum, makket him nochal drok oer in nij Frysk keunstsinnich symboal. Der is in soad oer te dwaan yn de media. Callens sei ûnder mear yn it ynterview yn de LC, dêr’t

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:08, 31.Mar 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔15:09, 23.Mar 2019

Lês ek ús berjocht oer de Steateferkiezings.

Lês it folsleine artikel
FNP: doarpsmûnen op see

FNP: doarpsmûnen op see

🕔12:58, 10.Mar 2019

Ynstjoering fan Johannes Kramer, listlûker FNP Yn de oanrin nei de Steateferkiezingen wolle hast alle partijen nije wynmûnen op lân tastean. De FNP net. Ferduorsumje moatte en wolle we allegearre. It klimaat ferget dat we nije en fierdergeande maatregels nimme

Lês it folsleine artikel
Frysk in ‘leuke hobby’?

Frysk in ‘leuke hobby’?

🕔14:47, 8.Mar 2019

L.S. de Goede út Gytsjerk fertelt yn syn (of har?) ystjoerd stik yn de LC fan 21 febrewaris 2019 dat er himsels Frysk oanleard hat doe’t er him yn Fryslân fêstige. Hy praat Frysk en riedt elkenien oan syn foarbyld

Lês it folsleine artikel
Bildts Aigene komt met skeurkalinder

Bildts Aigene komt met skeurkalinder

🕔07:21, 7.Mar 2019

Aigenlik dekt de titel de lading al: wij binne fan doel om ’n skeurkalinder foor ’t jaar 2020 út te geven. Hierfoor hewwe wij al jim hulp norig. Jim motte de skeurkalinder foorstelle as ’n kalinder der’t alles over ’t

Lês it folsleine artikel
Ientalich ûnderwiis is bernediskriminaasje

Ientalich ûnderwiis is bernediskriminaasje

🕔12:02, 6.Mar 2019

Jonkje tsjin de juf: “Ze zei dat ik eten moest.” Juf: “Dat is fout. Je moet zeggen: Ze zei dat ik moest eten.” Jonkje yn ‘e pogge en syn Frysk ek noch bedoarn. Op ‘e twatalige skoalle soe de juf

Lês it folsleine artikel