Brûk ynternetkonsultaasje om fleantúchleven te kearen

Brûk ynternetkonsultaasje om fleantúchleven te kearen

🕔11:29, 15.Oct 2017

Wêr giet it om? As we it net opkeare, sille in protte fan ús skielk libje moatte mei leven fan fleantugen. Om it mooglik te meitsjen dat Schiphol trochwaakst, set in fernijde lofthaven Lelystêd yn 2019 útein mei fakânsjeflechten nei

Lês it folsleine artikel
Húskes en LF2018

Húskes en LF2018

🕔15:00, 2.Sep 2017

Dizze simmer wiene wy mei fakânsje op de Faeroer Eilannen. Dêr foel it ús op dat der yn hast alle doarpen en stêden, hoe lyts ek, op iepenbiere parkearterreinen in húske oanwêzich is. Net allinnich binne dy sa skjin as

Lês it folsleine artikel
Taalsinjaal

Taalsinjaal

🕔12:15, 29.Aug 2017

Hoe een simpel “Goeie” of “Wolkom” Nederlandstaligen en Friestaligen nader tot elkaar kan brengen Lêstendeis hie ik yn Snits gjin lytsjild om te parkearen. “Kinne Jo miskien in tientsje wikselje?”, frege ik oan samar in foarbygonger. Hy seach my wat

Lês it folsleine artikel
Biofergêster Koatstertille

Biofergêster Koatstertille

🕔17:00, 29.Jul 2017

Wethâlder Antuma fan Achtkarspelen faget him it gat ôf mei de beswieren fan de ynwenners fan Koatstertille Yn in riedsbrede moasje waard wethâlder Antuma fan Achtkarspelen opdroegen om neiere ynformaasje te jaan oer de mega biofergêster dy’t miskien op de

Lês it folsleine artikel
Wat dogge wy mei de Kim’s ?

Wat dogge wy mei de Kim’s ?

🕔08:29, 10.Jul 2017

Noard-Korea kin no mei in raket al oan Alaska ta komme en se wurde yn Amearika aardich benaud. Se hoopje dat Sina ekonomyske druk útoefenet, mar dêr sille se har ek wol net sa noflik fiele mei harren frjemde kammeraat,

Lês it folsleine artikel
Friezen binne oars!

Friezen binne oars!

🕔15:18, 9.Jul 2017

Koartlyn waarden de resultaten bekend fan it earste ûndersyk fan Panel Fryslân, in represintative stekproef fan it Frysk Sosjaal Planburo ûnder 4000 Friezen. Tema wie fertrouwen yn de polityk. Nuver genôch hawwe de resultaten yn de medianet folle omtinken krige,

Lês it folsleine artikel
De motor fan it moslim-ekstremisme

De motor fan it moslim-ekstremisme

🕔19:12, 30.Jun 2017

De earste grutte utering fan moslim-ekstremisme wie de oanfal mei in kaapte fleanmesine op ’e Twin Towers yn New York mei hast 3000 deaden op 11 septimber 2001. Dêrefter siet de organisaasje Al Qaida, yn 1988 ûntstien út in fersetsgroep

Lês it folsleine artikel
VVD’er Halbe Zijlstra wie kollega dowemelker fan Prins Bernhard

VVD’er Halbe Zijlstra wie kollega dowemelker fan Prins Bernhard

🕔17:44, 30.Jun 2017

VVD-fraksjefoarsitter Halbe Zijlstra is of wie njonken syn wurk as politikus ek noch leafhawwer fan sportwedstriden mei dowen. Doe’t de redaksje fan Plein 2 yn deiblêd Trouw dat ferline wike bekend makke, wie de moaiepakkepartij VVD “not amused”, stiet dêr

Lês it folsleine artikel
Frysk yn alle steaten

Frysk yn alle steaten

🕔22:02, 22.Jun 2017

Ik begjin sa stadichoan wurch te wurden fan lju dy’t neat fan it Frysk ha moatte ûnder it motto: werom brûke se net gewoan Nederlânsk! Hja begripe net dat wy as Friezen rjocht hawwe om ús eigen taal op elts

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân foar Friezen om Utens

Omrop Fryslân foar Friezen om Utens

🕔08:30, 31.May 2017

As it oan de KPN leit giet de stekker út de Omrop foar Friezen om utens dy’t bûten Fryslân en buorprovinsjes wenje. Mei yngong fan 4 july is it sinjaal fan regionale omroppen allinnich noch mar yn de eigen en

Lês it folsleine artikel