In nije episoade yn it spannende keatsferhaal

In nije episoade yn it spannende keatsferhaal

🕔14:20, 5.Sep 2016

Op tongersdei 1 septimber is yn Frjentsjer it nije Keatsmuseum iepene mei in feestlik barren. Dat waard holden yn De Voorhof, deun foar it museum oer, en bywenne troch sa’n twahûndert belangstellenden. It feit dat it keatsmuseum as ynstitút it âldste

Lês it folsleine artikel
‘Te koop: Fuchsia’s’

‘Te koop: Fuchsia’s’

🕔16:12, 23.Aug 2016

Yn Aldhoarne stiet oan de Skoatterlânske dyk in boerd dêr’t op stiet: ‘Te koop Fuchsia’s.’ Oan wjerskanten lofts en rjochts in Frysk flachje. Spitich dat dy lju de Fryske nammen ‘foksia’ of de noch moaiere ‘beltsjeblom’ net brûke. Is miskien wat

Lês it folsleine artikel
Goedkeap

Goedkeap

🕔10:10, 4.Aug 2016

In hiele drokte mei dy heale geare 47 jierrige Folkert F. út Drachten. Hy hearde stimmen dy’t seinen dat er mei in boatsje rjochting himel farre koe, nei syn ferstoarne mem. Hy sette de gaskraan iepen, tocht dat er wetter

Lês it folsleine artikel
Better as ea tefoarren

Better as ea tefoarren

🕔09:25, 17.Jul 2016

“In simpele ‘autocorrect’ hat it Frysk noch net yn WhatsApp en dat is wol de app dy’t de measte jongeren brûke.” It Frysk stiet der better foar as ea tefoarren. It absolute oantal sprekkers wie noch nea sa heech en

Lês it folsleine artikel
In stikje Aldgermaansk yn Volendam, Marken en Fryslân

In stikje Aldgermaansk yn Volendam, Marken en Fryslân

🕔06:58, 15.Jul 2016

Alles feroaret en ús taal docht it mei. Dochs fine wy sels yn ’e taal fan no noch stikjes taalguod dy’t sûnder te feroarjen bewarre bleaun binne, as kostbere diggels út in fier ferline. Wy sille it hawwe oer it

Lês it folsleine artikel
Sin en nocht

Sin en nocht

🕔17:35, 11.Jul 2016

Op ’e Omrop hear ik de lêste tiid gauris sintsjes yn ’e geast fan: “De bern sille op fakânsje en se hawwe der wakker nocht oan.” Mar it leit yn ’e takomst en dan kinne se der wol sin oan

Lês it folsleine artikel
Requiem fan Gerrit Breteler

Requiem fan Gerrit Breteler

🕔08:41, 30.Jun 2016

Cityproms Ljouwert presintearre ôfrûne wike tal fan muzikale aktiviteiten. Ien fan de hichtepunten wie it Frysktalige requiem ‘It komt sa’t it giet’ fan Gerrit Breteler, wenjend yn Nes by Dokkum. Foar it grutste part is de muzyk skreaun troch Johan Bijhold út

Lês it folsleine artikel
Elske Schotanus en it Frysk

Elske Schotanus en it Frysk

🕔19:54, 17.Jun 2016

Fan ús Fryske skriuwers moatte we it mar hawwe! Men soe fan tinken wol hawwe dat hja foaroan steane by it behâld fan ús Fryske taal. Mar dat jildt spitigernôch net foar alle Fryske skriuwers. Guon skamje harren eins foar

Lês it folsleine artikel
Oprop brânwacht: jou ús de romte!

Oprop brânwacht: jou ús de romte!

🕔15:17, 13.Jun 2016

Jo hearre in sirene. Der rydt in brânwachtauto yn jo buert. As jo út it rút sjogge krije jo yn ’e gaten dat it in grutte wein is. Jo sjogge ek dat de strjitte oan beide kanten fol mei parkearre

Lês it folsleine artikel
It paad werom

It paad werom

🕔09:00, 9.Jun 2016

buorman Sikke, dy hat dowen man o man, wat is dat eltse sneontemiddei stiet er fluitsjend op syn doweplat   Sikke’s dowen dogg’ it goed it binne seker net de minsten bêste dowen, snelle tiden, Sikke boekt faak grutte winsten

Lês it folsleine artikel