Sybren Singelsma: De krêft fan it mandaat

Sybren Singelsma: De krêft fan it mandaat

🕔07:37, 6.Dec 2020

Skôging It is opfallend dat Geert Wilders en Thierry Baudet kiezers hâlde. Beide sizze se ta dat se de besteande struktueren transparanter meitsje wolle, de boarger mear sizzenskip jaan wolle en de macht fan de steat beheine wolle. In steat

Lês it folsleine artikel
Hommeles

Hommeles

🕔09:50, 28.Nov 2020

Skôging De ferkiezingen komme deroan en dan falt der wat te belibjen yn polityk Nederlân. It sil hjir fuort net sa mâl gean as yn Amearika, mar it begjint der stadichoan mear op te lykjen. De politike hoantsjes kraaie om

Lês it folsleine artikel
Foar memmetaal is gjin substitút

Foar memmetaal is gjin substitút

🕔07:44, 25.Nov 2020

Skôging Op 5 july l.l. stie yn ’e Ljouwerter Krante dat in Klaas van Tempel yn ’e oarloch it kamp oerlibbe hie troch syn tinzen oan ’e famylje en oan Fryslân. It tinken oan de taal, de kultuer en it

Lês it folsleine artikel
Koade read: fjouwer Frysksinnige toppers op ’e wip

Koade read: fjouwer Frysksinnige toppers op ’e wip

🕔16:36, 23.Nov 2020

Skôging troch Abe de Vries Net elk hat it al yn ’t snotsje, mar de kommende twa, trije jier komt it derop oan wat de Frysktalige kultuer oanbelanget. Leafst fjouwer kaaiposysjes yn de Fryske kulturele ynfrastruktuer moatte in nije ynfolling

Lês it folsleine artikel
Sûnenssoarch yn Nederlân

Sûnenssoarch yn Nederlân

🕔19:18, 19.Nov 2020

Skôging Alle jieren wurdt der ûndersyk dien nei de bêste sikehuzen fan ús lân. Foarhinne kaam der dan in ranglist mei de skoares fan trije soarten sikehuzen: de akademyske, de grutte en de lytsere. No stiet yn Elsevier Weekblad fan

Lês it folsleine artikel
It ferskil tusken Mohammedcartoons en Swarte Pyt

It ferskil tusken Mohammedcartoons en Swarte Pyt

🕔20:46, 15.Nov 2020

Skôging Suver de folsleine Keamer ferdigene ôfrûne wike de frijheid om moslims te misledigjen. In pear dagen letter arrivearre Sinteklaas sûnder Swarte Piten, om kleurde Nederlanners net foar de holle te stjitten. Hoe konsekwint is dat? Mohammedcartoons = Frijheid fan

Lês it folsleine artikel
Trumpisme

Trumpisme

🕔09:39, 12.Nov 2020

Skôging Safier is it al. Dat wy it geliich, it geraas, it kletspraat, it egosintryske en de arrogânsje fan dizze heal kriminele Amerikaanske presidint de namme jouwe fan in politike streaming lykas kommunisme of faksisme. Dat is net sûnder reden.

Lês it folsleine artikel
Hoera! In hurde breksit!

Hoera! In hurde breksit!

🕔07:00, 9.Nov 2020

Skôging troch Sybren Singelsma It wie in staaltsje diplomatyk earmkedrukken okkerdeis yn it dossier fan de breksit. Jo witte noch wol, dat giet oer it feit dat Grut-Brittannië út de EU stapt is, wat de oare EU-lannen neffens Boris Johnson

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Wy hawwe yn Nederlân allegearre mei-inoar ôfpraat dat…

Sybren Singelsma: Wy hawwe yn Nederlân allegearre mei-inoar ôfpraat dat…

🕔07:00, 2.Nov 2020

Skôging  It is in wetmjittichheid dy’t alle EU-kollega’s dêr’t ik mei praat, by in besite oan in Nederlânsk ministearje of oerheidsynstânsje meimeitsje. Sûnder mis seit in Nederlânske amtner op in beskaat stuit: Wy hawwe yn Nederlân allegearre mei-inoar ôfpraat dat…

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Macron set de toan

Sybren Singelsma: Macron set de toan

🕔10:25, 27.Oct 2020

Skôging  One love One blood One life You got to do what you should One life With each other Sisters and my brothers One life But we’re not the same We get to carry each other, carry each other It

Lês it folsleine artikel