Nijjiersrevu De Jouwer: Augustus, wy meie hast wer!

Nijjiersrevu De Jouwer: Augustus, wy meie hast wer!

🕔09:00, 30.Aug 2023

Bloch Op wei nei de 36e Nijjiersrevu op ’e Jouwer (8) Wylst de iene de koffer wer nei de souder bringt, in oar de caravan himmelet en wer nei de stalling bringt en noch in oar fan syn lêste knyntsjedagen

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Wiif

Anne Dykstra: Wiif

🕔08:00, 30.Aug 2023

Kollum Unfoech praat (43) ‘Dat wiif sit al wer te brieden’, ‘dat wiif rint al wer mei ’t grou liif’, foarbyldsintsjes út it Friesch Woordenboek fan Waling Dykstra, dat blykber net folle hawwe moat fan froulju dy’t om it hutsje

Lês it folsleine artikel
Briefkje (80) Ier of let is alles wei

Briefkje (80) Ier of let is alles wei Fernijd

🕔08:00, 29.Aug 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief. Bêste Jan, de gjalp oan ’e ein fan dyn brief fan ferline wike moast ik om gnize. It Frysk hat it wurd makker net yn de betsjutting fan kammeraat, maat. It

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

🕔11:15, 28.Aug 2023

Skôging Der wurdt de lêste tiid hiel wat omtinken oan ChatGPT jûn. Dat dêr ek Frysktalige opdrachten oan jûn wurde kinne, makke my nijsgjirrich. Dêrom dat ik ûndersteande opdracht formulearre. Skriuw in kritysk opinystik yn it Frysk oer de foardracht

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: It meast winske bern

Doede Wiersma: It meast winske bern

🕔07:02, 27.Aug 2023

Oertinking Yn in gedicht seit Nelson Mandela: “Wa bin ik wol om mysels briljant, strieljend, bejeftige, geweldich te finen? Mar wêrom soest dat net wêze? Do bist in bern fan God. Do tsjinnest de wrâld net troch dysels lyts te

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Stoere fûgel

Jan Schokker: Stoere fûgel Fernijd

🕔08:00, 26.Aug 2023

Kollum Wy hiene in kurieuze relaasje, sy en ik. Sy kaam út in hiel oar, in folle hurder en ûngefoeliger miljeu. Dat makke har neat út, mar yn myn ûnderfining bleau der altyd in beskate ôfstân tusken ús, in soarte

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Lit saakkundigen sels foar de klasse stean

Pier Bergsma: Lit saakkundigen sels foar de klasse stean

🕔12:00, 24.Aug 2023

De Onderwijsraad sit tige oer it tekoart oan learkrêften yn. Dat is grut en sil oprinne. In oplossing soe wêze om al dy saakkundigen dy’t no de minsken foar de fuotten rinne, sels foar de klasse te setten. Yn regio

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: It pak útskodzje

Anne Dykstra: It pak útskodzje Fernijd

🕔08:00, 23.Aug 2023

Kollum Unfoech praat (42) Ien fan de betsjuttingen fan pak is ‘lêst, druk, besiking’. ‘Dat is in pak fan myn hert’, heart men ien wol ris yn net hielendal geef Frysk sizzen. Bedoeld wurdt dat der in lêst fan jin

Lês it folsleine artikel
Briefkje (79): Taal is ek kultuer

Briefkje (79): Taal is ek kultuer

🕔08:00, 22.Aug 2023

Jan Breimer reagearret op it foarige brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, In nijsgjirrige fraach hiesto: is eartiids itselde as yn earder tiden? Beide oantsjuttingen wize op foarbije tiden, mar oft it om iuwen óf jierren lyn giet, dat wurdt

Lês it folsleine artikel
Hein Jaap Hilarides: Ostfrysland

Hein Jaap Hilarides: Ostfrysland

🕔19:34, 21.Aug 2023

Stikky Wij waren op fekânsy in Ostfrysland. Wij stonnen op ’n kemping tussen Schortens en Jever. In de korona-tiid hewwe wij met frynden ’n ouwe kerreven kocht, ’n Tabbert út de jaren seuventig. Die vintage-kerreven is ’n hele arighyd. De

Lês it folsleine artikel