Jan Willem Zwart: Desimber 2019

Jan Willem Zwart: Desimber 2019

🕔21:59, 14.Dec 2019

Kollum Moarns is it kâld en leit der ryp op de deade brune planten yn de tún. De dagen binne koart en hast eltsenien is binnendoarren warber mei Kryst. It heart in famyljefeest te wêzen. Gesellich allegearre ûnder de plestik krystbeam.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (96)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (96)

🕔08:50, 14.Dec 2019

Yn ’e Tún fan ’e Oaljeparse, Getsémanee Dan rinne wy nei de Tún fan ’e Oaljeparse, dêr’t de Oliifberch begjint. Ik sis tsjin ’e learlingen: “Wachtsje hjir op My, dan sil Ik bidde.” Ik nim Petrus, Jakobus en Johannes mei

Lês it folsleine artikel
‘De rykdom fan it ferline’ – in hearlik boek fan in rasferteller

‘De rykdom fan it ferline’ – in hearlik boek fan in rasferteller

🕔15:40, 10.Dec 2019

Resinsje Lykas safolle Friezen kom ik wol fan it plattelân, mar bin ik sels net yn ’e agraryske sektor bedarre. Mar alhielendal ûnbekend mei it eardere (en ek it notiidske) boerelibben bin ik dochs net, en in pear kear yn

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Lêswille moat leard wurde

Aant Mulder: Lêswille moat leard wurde

🕔07:41, 10.Dec 2019

Kollum Fan ’e wike lies ik dat de learlingen yn it fuortset ûnderwiis hieltyd minder begripe fan wat se lêze. Wy ha it dan oer in fjirdepart fan de fyftjinjierrigen, dy’t yn 2018 oan it ûndersyk fan PISA (Programme for

Lês it folsleine artikel
Frysktaligens folle grutter as tocht wurdt

Frysktaligens folle grutter as tocht wurdt

🕔10:24, 9.Dec 2019

Skôging Dy’t witte wol hoefolle persint fan de ynwenners fan Fryslân harsels as Frysktalich beskôgje, is noch net jierdei. Dat sit sa: men wit it net. Undersiken binne der by ’t soad, mar oft se allegear like betrouber binne is

Lês it folsleine artikel
Mislearre belied, nije kânsen

Mislearre belied, nije kânsen

🕔08:28, 9.Dec 2019

Skôging Op 5 desimber krige deputearre Poepjes har sinteklaaspakje oerlange troch de ynspeksje fan it ûnderwiis. Ornaris binne je der wiis mei as je in pakje krije, mar fan dit pakje sil Poepjes net bliid wurden wêze, ek al fûn

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔14:28, 8.Dec 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Moraalfûgel

Jan Schokker: Moraalfûgel Fernijd

🕔20:00, 7.Dec 2019

Kollum Smoke is gjin ferslaving, it is mear in softwareprobleem yn de harsens. Al foar de ferbouwing fan ús wente wist ik dat ik myn wylde Havana-maten tige nedich hawwe soe foar it bekrêftigjen fan it boukundich tinkproses. Moarns betiid

Lês it folsleine artikel
Ryksynspeksje is in segen foar it Frysk ûnderwiis

Ryksynspeksje is in segen foar it Frysk ûnderwiis

🕔09:21, 7.Dec 2019

Skôging Sizzen is neat, mar dwaan is in ding. Frysk yn it primêr en fuortset ûnderwiis. Sa hjit it rapport dat de ûnderwiisynspeksje fan it ryk juster publisearre hat oer de te beskriemen stân fan saken yn it Frysk ûnderwiis. It

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (95)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (95)

🕔07:27, 7.Dec 2019

Haadstik 11 It sear fan God Ik bin yn jim Heit, it is safier. Lit sjen hoe grut en machtich as jo Soan is, dan kin Hy sjen litte hoe grut en machtich as Jo binne. Jo hawwe My de

Lês it folsleine artikel