Sybren Singelsma: Ukraïne lid fan de EU? It dilemma foar Nederlân

Sybren Singelsma: Ukraïne lid fan de EU? It dilemma foar Nederlân

🕔19:50, 30.May 2022

Skôging Nei myn stúdzje skiednis mocht ik as stazjêr in pear moanne omstappe yn it Berlaymont, it gebou fan de Europeeske Kommisje. It wie in pear moanne foar it lidmaatskip fan Grikelan. Dêr waard nochal wat op omstind, murk ik

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Brûsfûgel

Jan Schokker: Brûsfûgel

🕔13:01, 29.May 2022

Kollum ‘It is in moaie maitiidsdei. Wim stiet by syn skiep, der is ommers altyd wat te sjen. Twa lamkes moat er drinke litte, mar oars giet it dêr yn it Leechlân sa’t it gewoanwei gean moatte soe. Efkes letter

Lês it folsleine artikel
Alde: Pinne yn it Frysk

Alde: Pinne yn it Frysk

🕔11:40, 29.May 2022

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Geheimtaal

Doede Wiersma: Geheimtaal Fernijd

🕔07:00, 29.May 2022

Oertinking Yn 1940 bin ik berne. Mar ear’t ik fiif jier wie, wist ik dat Dútsers ‘moffen’ wiene. En ek dat se fan ús gjin aaien krigen. Ik wie fjouwer doe’t Dútske soldaten by ús yn it bûthús kamen en

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: De minsken sels moatte it dwaan

Feie Fonyk: De minsken sels moatte it dwaan

🕔11:45, 26.May 2022

Kollum Krap fjirtich jier lyn kaam der in Ingelsktalich boek út oer westerske talen: Words. Yn 1998 ferskynde it yn in Nederlânske en oanpaste ferzje Woorden, een geïllustreerde geschiedenis van westerse talen. Der stiet in aardich stikje yn oer it

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Helgolân rekket syn siel kwyt

Henk Wolf: Helgolân rekket syn siel kwyt

🕔10:47, 25.May 2022

Fan ‘t wykein wie ik op Helgolân by it Friesen-Droapen, by myn witten de iennichste weromkommende grutte ynterfryske aktiviteit dy’t der is. It wurdt om de trije jier organisearre troch de Ynterfryske Rie mei syn trije seksjes yn Noard-Fryslân/Helgolân, East-Fryslân/Sealterlân

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: It wurdt neat mear mei Ruslân

Sybren Singelsma: It wurdt neat mear mei Ruslân

🕔17:47, 24.May 2022

Kollum It grutste ryk dat ea op ierde bestien hat, wie it Mongoalske ryk fan Dzjenghis Kahn. Kahn wie tûk yn it feroverjen, mei in simpel resept. Kaam er mei syn troepen foar in stêd, dan hiene de ynwenners de folgjende

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Abbekaat Tjalling van der Goot

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Abbekaat Tjalling van der Goot Fernijd

🕔15:00, 24.May 2022

Filmke út 2016.

Lês it folsleine artikel
Abe de Vries: Titus Brandsma – apostel fan in selskrityske sjoernalistyk

Abe de Vries: Titus Brandsma – apostel fan in selskrityske sjoernalistyk

🕔12:42, 24.May 2022

Skôging Op 10 maaie dit jier, fiif dagen foar de hillichferklearring fan Titus Brandsma, gie der in brief nei de paus, ûnderskreaun troch mear as sechstich roomske sjoernalisten en Fatikaan-korrespondinten, mei de fraach om Brandsma oan te wizen as beskermhillige

Lês it folsleine artikel
Oantins oan Aant Mulder (1945-2022)

Oantins oan Aant Mulder (1945-2022)

🕔08:10, 24.May 2022

Nei in slimme sykte stoar op 8 maaie 2022 Aant Mulder yn syn wenplak Balk. Foar my en foar in protte oaren wie hy ien fan de ikoanen yn de striid foar net allinnich goed Frysk ûnderwiis, mar ek foar

Lês it folsleine artikel