Gastfrij yn it Frysk?

Gastfrij yn it Frysk?

🕔11:37, 14.Oct 2009

Albert Hendriks beklaget him der yn de Ljouwerter Krante fan 13 oktober oer dat deputearre Jannewietske de Vries har taspraak yn Snits yn it Frysk hold. Hendriks is direkteur fan it toerismeburo “Friesland-Holland”. It is deselde dy’t it  foarop rûn

Lês it folsleine artikel
Wat is in master sûnder bril…

Wat is in master sûnder bril…

🕔11:33, 11.Oct 2009

It earste wat ik doch as ik it lokaal ynstap is de bril opsette. Mar myn moaie clic-bril hong net om myn hals! Fergetten. Kin gebeure en dêrom ha ik allegearre needopslachplakken oanlein. Ik ha brillen genôch… Yn it sydfekje

Lês it folsleine artikel
Maf

Maf

🕔15:18, 10.Oct 2009

Fierljeppen is maf, ferfelend. Dat wurdt samar eefkes fêststeld, yn Japan, neffens de krante. No it sil wol, mar ik bin it der net mei iens. Ik hoopje dat it fierljeppersbûn en de fierljeppers sels harren der neat fan oanlûke.

Lês it folsleine artikel
Efterlik

Efterlik

🕔14:40, 3.Oct 2009

Yn de boekhannel kaam ik Richt tsjin. Richt is ien fan myn âldlearlingen. Se is troud mei in learaar, dy’t ek Frysk jout, oan in skoallemienskip. Se hie in jonkje by har dat Hollânsk tsjin har prate. Ik tocht dat

Lês it folsleine artikel
Wilders’ Grutte Himmeljen

Wilders’ Grutte Himmeljen

🕔19:25, 27.Sep 2009

Kollum fan Eduard Nazarski, direkteur fan Amnesty International Nederland It útstel fan Geert Wilders om tenei belêsting te heffen op it dragen fan holdoekjes yn de iepenbiere romte waard okkerdeis troch in minderheid fan it Nederlânske parlemint fuortendaliks kwalifisearre as

Lês it folsleine artikel
Dizenige taal

Dizenige taal

🕔09:07, 19.Sep 2009

Friezen kin ik soms min útstean. Nim bygelyks myn man syn omke Feike. Hy is operearre omdat er de heup brutsen hie. No sit er yn in revalidaasjeynrjochting. Okkerdeis wiene wy dêr by him op besite. Wy fregen: Hoe is

Lês it folsleine artikel
Lit it mar oer oan in Belch

Lit it mar oer oan in Belch

🕔17:49, 17.Sep 2009

Lit it mar oer oan in Belch. In Flanders Fields In Flanders fields the poppies blow Between the crosses, row on row, That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing, fly Scarce heard amid the

Lês it folsleine artikel
Pizza & alkoholfrij

Pizza & alkoholfrij

🕔23:11, 14.Sep 2009

Krekt in lekkere pizza mei alkoholfrij bier hân. In hiele goede komby! Fan it wykein ha ik, lykas tasein, út De Hobbit lêzen. Bin der noch net klear mei, dat in wiidweidige resinsje sit der hjoed net yn. Freed ha

Lês it folsleine artikel
Wykein

Wykein

🕔21:23, 11.Sep 2009

Wolken hingje boppe it lân. Ik ryd nei it stasjon om in krantsje op te heljen. Betinking fan oanslaggen yn New York. Ik doch it papier yn de binnenbûse fan myn jas en ryd fierder. Ornaris bin ik frij betiid

Lês it folsleine artikel
Unfatsoenlik

Unfatsoenlik

🕔10:11, 5.Sep 2009

Op wei nei Frankryk wie ús earste stop yn Súd-Limboarch. Myn man en ik setten yn de buert fan Eijsden de tinte op. Dêr woene wy in pear dagen bliuwe om dêrnei ek sa’n stop yn Lúksemboarch te meitsjen. De

Lês it folsleine artikel