Jan Schokker: Oanfinkfûgels

Jan Schokker: Oanfinkfûgels

🕔18:57, 4.Mar 2019

Kollum Meikoarten meie wy wer ris wat oanfinkje en dêrom moatte wy it efkes ha oer de frjemdste fûgelsekte yn ús ierdske foliêre: de samling pauwen, eksters, ûlen, roeken, finkjes, einen en  pappegaaien yn de polityk. Der is wat mis

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (1)

It is mei sizzen net te dwaan (1)

🕔15:22, 4.Mar 2019

troch Tom Dykstra Undersyk by de rûs Opfallend hoefolle ûndersyksrapporten der de lêste tiid oer it Frysk ferskine. Fan mids 2017 oant novimber 2018 binne dat al trije en allegear net al te posityf. It earste giet oer de posysje

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (0)

It is mei sizzen net te dwaan (0)

🕔19:33, 3.Mar 2019

troch Tom Dykstra Ynlieding No’t de Steateferkiezingen 2019 kommendewei binne, sil ûnder boppesteand kopke in fiiftal artikels oer it ûnderwiisbelied en it Frysk yn It Nijs publisearre wurde. De titel is ûntliend oan it Rapport Taalplan Frysk 2018, in ynventarisaasje

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 24

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 24

🕔11:31, 3.Mar 2019

Kollum Op nei Mars Lilkens ôfrûne wike op de sosjale media. Nederlân bongelet ûnderoan yn de list fan Europeeske lannen. Watfoar list? De list fan Europeeske oanpakkers fan it klimaatprobleem. Blykber is dat foar in protte minsken nijs, mar it

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Stress-sweltsjes

Jan Schokker: Stress-sweltsjes Fernijd

🕔20:00, 2.Mar 2019

Kollum Se dûke hast alle dagen by ús bedriuw de oprit yn, de besoargers fan PostNL, DHL, UPS en DPD. Sa drok as sweltsjes, sa gysten ek. It buske, fol mei pakketten, moat sa gau mooglik leech en dat is

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster'(56)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster'(56) Fernijd

🕔07:05, 2.Mar 2019

Haadstik 8 De meiminske en it keninkryk Memento mori – betink datst stjerre silst In ryk man hie safolle jild fertsjinne dat er fan gekkichheid net wist wat er dermei oan moast. Hy naam dêrom it beslút en bou in

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 23

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 23

🕔15:33, 1.Mar 2019

Soere klimaatbeslissingen Kollum Der wie in tiid dat Nederlân noch gjin gasoanslutingen hie om huzen te ferwaarmjen. Yn de sechstiger jierren wie it yn minder as tsien jier safier. Suver alle huzen waarden ferwaarme troch gaskachels. Gjin stokerij mear mei

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns!

Aant Mulder: Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns!

🕔07:00, 26.Feb 2019

Kollum Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns! Okkerwyks stie it lêzen en skriuwen fan it Frysk wer aardich sintraal. Ik seach in artikel yn ’e Ljouwerter Krante fan 13 febrewaris, dêr’t yn stie dat it in gouden tiid foar de

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:19, 24.Feb 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Polityk profilearje

Frâns Kuipers: Polityk profilearje

🕔20:00, 23.Feb 2019

Wa’t it breed hat, lit it breed hingje! Wa’t it breed hat, kin himsels of harsels faak goed sjen litte. Jo sjogge soks bygelyks oan grutte wenningen op gruttere boukavels mei mear as ien djoere auto op it romme hiem.

Lês it folsleine artikel