Ferkiezingskampanje

Ferkiezingskampanje

🕔16:43, 18.May 2010

Hjoed is de ferkiezingskampanje offisjeel fan start gien. Dat betsjut dat it oarloch is. Alle politisy kringe har nei foaren om de oaren de kop ôf te hakken. De fijân is fout en sa is it mar krekt. Elkenien sil

Lês it folsleine artikel
Jack de Vries

Jack de Vries

🕔10:56, 17.May 2010

Ald-staatssekretaris Jack de Vries is opstapt. Net omdat er net wit hoe’t it moat, o heden nee. Hij wit sels sa goed hoe’t it moat, dat er premier Balkenende altyd stypje mocht yn syn kampanjes tsjin ferriederlike figueren as Wouter

Lês it folsleine artikel
Petear mei Gert Schouwstra

Petear mei Gert Schouwstra

🕔13:28, 15.May 2010

Gert  Schouwstra stiet op nûmer 49 op de ferkiezingslist fan de Kristenuny. De Ried fan de Fryske Beweging stelt him in pear fragen.  De kommende tiid sil de Ried fan de Fryske Beweging mear (takomstige) Twadde Keamer leden befreegje! ———————-

Lês it folsleine artikel
Bloedjild dochs betelje?

Bloedjild dochs betelje?

🕔09:17, 12.May 2010

De Nederlânske steat erkent dat eksekúsjes yn ‘e Javaanske kampong Rawagedeh yn 1947 troch Nederlânske miltêren oarlochsmisdriuwen binne, mar dat se ferjierre binne. Dêrmei wiist de steat de oanspraaklikens foar skea fan neibesteanden ôf. De steat sil dy oanspraaklikens net

Lês it folsleine artikel
De Giro

De Giro

🕔11:56, 9.May 2010

Der wienen juster 200.000 minsken yn Amsterdam om nei de Giro te sjen. Journaal, acht oere. Geweldich. Der wienen juster 150.000 minsken yn Amsterdam om nei de Giro te sjen. Ek op tv, twa oeren letter. Myn soan wie juster

Lês it folsleine artikel
Willewike (6)

Willewike (6)

🕔19:58, 7.May 2010

Hjoed moasten wy om 8 oere by it brochje oanwêzich wêze. By de jonges wie dat in probleem, want Johannes fûn it nedich om in healoere te dûsen. Om 9 oere hienen wy Fryske les. Om 11 oere hienen wy

Lês it folsleine artikel
In geweldich mins!

In geweldich mins!

🕔07:28, 7.May 2010

Op 4 maaie hawwe wy sjen kinnen hoe’t de keninginne fol moed it plein wer opkaam, sadree’t it wer wat feilich like. Mar op it nijs hearde ik ek, dat se by de ferwûne minsken west hie, foar’t se de jûns

Lês it folsleine artikel
Willewike (5)

Willewike (5)

🕔23:50, 6.May 2010

Wy kamen by elkoar by it gebou fan de haven. Dêr seagen wy elkoar wer nei in jier lang wachtsjen. Doe’t wy op ‘e boat kamen, wienen der tafels foar fjouwer persoanen. It probleem wie dat de minsken dy’t by elkoar

Lês it folsleine artikel
Sam en Sam

Sam en Sam

🕔15:43, 6.May 2010

Sam Jones is in basketbalspiler dy’t yn Ljouwert by Aris spylje sil. Sam hat it net maklik hân, hat sels op it ferkearde paad west. Dat er keazen hat foar eat dêr’t er goed yn wie, en dêr’t er yn

Lês it folsleine artikel
Besunigje mei in Fryske fisy

Besunigje mei in Fryske fisy

🕔18:16, 4.May 2010

Herman Tjeenk Willink, fice-foarsitter fan de Raad van State, hat okkerdeis by de presintaasje fan syn jierferslach warskôge foar ûntrochtochte besunigings op it iepenbier bestjoer. Minder amtners, prima, mar net minder demokrasy wie syn stelling. Foarstellen, oer it ôfskaffen fan

Lês it folsleine artikel