Petear mei Liskje Flapper

Petear mei Liskje Flapper

🕔10:46, 3.Feb 2011

In petear mei Liskje Flapper. Sy is kandidaat steatelid foar de FNP. Jo steane op de list fan de FNP. Wêrom steane jo op dizze list en net op in list fan de oare partijen? Ik stean op de list

Lês it folsleine artikel
Wat fine jo: Wilders jout PVV’ers praatferbod

Wat fine jo: Wilders jout PVV’ers praatferbod

🕔10:12, 31.Jan 2011

De likernôch 100 PVV-kandidaten foar de provinsjale steaten hawwe in sprekferbod krigen. Allinnich de listlûkers meie yn alle provinsjes noch sizze wat se wolle. Wilders liket bang dat ien fan syn folgelingen wat doms seit op de lokale televyzje of

Lês it folsleine artikel
Petear mei Bertus Walsma

Petear mei Bertus Walsma

🕔23:59, 30.Jan 2011

In petear mei Bertus Walsma. Hy is kandidaat steatelid foar Provinsjaal Belang Fryslân Jo steane op de list fan de partij (ynfolje). Wêrom steane jo op dizze list en net op in list fan de oare partijen? Tja, Ik ben

Lês it folsleine artikel
Facebook en de polityk

Facebook en de polityk

🕔17:51, 30.Jan 2011

België is dôchs in tige nijsgjirrich lân. Sa wie der okkerdeis in demonstraasje om in regear te krijen. Dat sjogge je net faak, dat it folk demonstrearret om in regear te krijen, meastentiids is it om ien fuort te krijen. Se

Lês it folsleine artikel
Fryske kompjûtertermen om te ûnthâlden

Fryske kompjûtertermen om te ûnthâlden

🕔21:35, 27.Jan 2011

Ingelsk Frysk Nederlânsk .NET Framework .NET Framework .NET Framework 2-D 2-D   3-D 3-D   3-D reference 3D-ferwizing   3DES 3DES 3DES 802.1X 802.1X 802.1X 8-bit color 8-bits kleuren 8-bits kleuren AA AA AA AAL AAL AAL About Oer Info

Lês it folsleine artikel
Kabinet Rutte 102 dagen, wat fine jo?

Kabinet Rutte 102 dagen, wat fine jo?

🕔14:41, 23.Jan 2011

Kabinet Rutte bestiet út ministers fan it CDA en VVD en it kriget duldstipe fan de PVV. De earste hûndert dagen kaam it kabinet net yn hiel grutte swierrichheden. In moasje tsjin minister Kamp helle it net. De kommende tiid

Lês it folsleine artikel
Fryslân yn ‘e útferkeap

Fryslân yn ‘e útferkeap

🕔14:14, 22.Jan 2011

Ús provinsje, ús dierbere klútsje grûn, is omtrint fergees te krijen. Leit foar it gripen foar de habsuchtige kloeren fan elk dy’t mient der in grypstehealstoer oan fertsjinje te kinnen. Wat in wille. Projektûntwikkelders wriuwe har yn’e hannen by de

Lês it folsleine artikel
De Poalen yn Litouwen wolle harren ‘w’ werom

De Poalen yn Litouwen wolle harren ‘w’ werom

🕔11:51, 22.Jan 2011

MAISIAGALA, Litouwen (AP) – Poalen en Litouwen binne troch skiednis, kultuer en it roomsk-katolike leauwe mei-inoar ferbûn, mar djip ferdield oer de letter w. De letter w wurdt in protte brûkt yn it Poalsk, mar hy bestiet net yn it

Lês it folsleine artikel
Samar even: Moaiwaarboer

Samar even: Moaiwaarboer

🕔21:57, 20.Jan 2011

It Nijs kriget sa no en dan in ynstjoerd stik lykas dit. Ik bin moaiwaarboer en haw op it momint trije fryskreabûnte kij op ’e stâl stean. In oantal jierren werom haw ik in fryskreabûnt keal kocht en haw ik

Lês it folsleine artikel
Ik bin net sa bang foar Moslimterroristen

Ik bin net sa bang foar Moslimterroristen Fernijd

🕔15:38, 19.Jan 2011

It gefaarlikste plak dêr’t in minske wêze kin is de keuken fan syn eigen hûs. Neffens in Frânske statistyk barre der mear ûngelokken yn ‘e hûs as yn it ferkear en fan de trije húshâldlike ûngefallen barre der, yn alle

Lês it folsleine artikel