“Wiere Finnen”, in grutte stipe foar de euro

“Wiere Finnen”, in grutte stipe foar de euro

🕔12:26, 20.Apr 2011

In soad minsken om my hinne wurde senuweftich fan de ferkiezingswinst fan de “Wiere Finnen”; sa’n 19.5% persint hellen se fan de wike by de ferkiezings foar it parlemint fan Finlân. Ien fan de wichtichste tema’s yn de ferkiezings wie de

Lês it folsleine artikel
Net kouster

Net kouster

🕔09:43, 19.Apr 2011

Joaden en Moslims meie gjin fleis fan ferdôve slachte bisten ite, oars is it net ‘kosher’, doocht it net. Allyksa meie se gjin bargefleis ite. Wêr komme dy regels wei, soe men sizze. Foar bargefleis leit it foar de hân

Lês it folsleine artikel
Belied Fryske taal yn de gemeente Súdwest Fryslân set út ein mei in juridyske trúk

Belied Fryske taal yn de gemeente Súdwest Fryslân set út ein mei in juridyske trúk

🕔13:03, 18.Apr 2011

Yn de alderearste foarnimmens foar it Belied Fryske taal fan de gemeente Súdwest Fryslân, wurdt troch in juridyske handichheid besocht om de Frysktalige plaknammen fan it eardere Wymbritseradiel bûtendoarren te hâlden. Op 20 maaie 2008 hat de gemeenteried fan Wymbritseradiel

Lês it folsleine artikel
‘De Friese Meren’ sil de nije namme wurde as wy der net om tinke!

‘De Friese Meren’ sil de nije namme wurde as wy der net om tinke!

🕔15:19, 14.Apr 2011

De fúzje is noch lang net útiten, mar de namme fan de nije gemeente sil ‘De Friese Meren’ wurde. Dat hat Willem Hoornstra sein by in gearkomste yn Balk. Frjemd is dit lykwols net, hy hat sels de namme betocht. Hoornstra

Lês it folsleine artikel
Fryslân stipet de besunigingen, Fleanbasis Ljouwert ticht?

Fryslân stipet de besunigingen, Fleanbasis Ljouwert ticht?

🕔12:34, 12.Apr 2011

Yn eardere kollums oer de bestjoerlike ynrjochting fan Nederlân haw ik ferdigene, dat de sintrale steat te grut is no’t in soad taken yn in Europeesk wetjouwend ramt besletten wurde en de útfiering better op it lokale of regionale nivo barre

Lês it folsleine artikel
Wedstryd: beskriuw de wynkrêft

Wedstryd: beskriuw de wynkrêft

🕔00:49, 9.Apr 2011

Wat wol it eins sizze as Pyt Paulusma wynkrêft 4 foarseit? Is dat in “stive wyn” of in “koeltsje”? Is it in “balkebrekker” of moat men mei wat fantasij sizze dat it giet om in “hoedôfwaaier”? En wat is wynkrêft

Lês it folsleine artikel
Wat fine jo? Ûndertiteling yn Flaanderen

Wat fine jo? Ûndertiteling yn Flaanderen Fernijd

🕔21:37, 7.Apr 2011 Lês it folsleine artikel
Ferjit my net

Ferjit my net

🕔08:37, 7.Apr 2011

Fan en ta sneup ik ris yn de boekekasten of better sein, ús biblioteek. Want dat is it, mei mear as twatûzen boeken, dêr’t ik noch net de helte fan lêzen haw. Mar dat wjerhâldt my net en strún boekemerken

Lês it folsleine artikel
Oprop: gryp jo kâns

Oprop: gryp jo kâns

🕔11:09, 6.Apr 2011

Oant 29 april kin elkenien op ynternet syn miening jaan oer de konsept taalwet Frysk. Hjoed 6 april hawwe 51 minsken in reaksje jûn. In protte binne hiel posityf oer it foarnimmen fan it regear, mar fansels binne der ek

Lês it folsleine artikel
Wat fine jo: de sosjale media wurde swier oerskat

Wat fine jo: de sosjale media wurde swier oerskat

🕔22:17, 4.Apr 2011

Alle bedriuwen wolle wat mei de sosjale media. Se moatte aktyf wurde op Hyves, Facebook en of Twitter. Wat se der op moatte witte se sels faaks net. Guon minsken binne omraak oan it Twitterjen. Guon sprekke al fan in

Lês it folsleine artikel