Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (104)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (104)

🕔07:55, 8.Feb 2020

De frjemdling ûnderweis nei Emmaüs Efkes bûten Jeruzalem leit it doarp Emmaüs. Kleopas en in oare learling binne ûnderweis dêrhinne at se mei in frjemdling begjinne te praten oer wat der yn Jeruzalem bard is. De learlingen fertelle dat Jezus

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: ‘Blue Monday’ is gjin blaumoandei

Aant Mulder: ‘Blue Monday’ is gjin blaumoandei

🕔07:00, 4.Feb 2020

Kollum Moandei 20 jannewaris wie it ‘blue monday’. Sa wurdt dy dei ein jannewaris hieltyd faker neamd. Dat dogge we nei Amerikaansk foarbyld. It keppeljen fan kleuren oan dagen liket hieltyd faker foar te kommen. Ik tink net allinne oan

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Wergebrûkfûgels

Jan Schokker: Wergebrûkfûgels

🕔20:00, 1.Feb 2020

Kollum De garaazje bouwe wy om nei in bykeuken en dêrtroch wie de elektryske garaazjedoar oerstallich. Koene wy der noch immen bliid mei meitsje? Omfreegjen by famylje en kunde levere neat op. Gjinien hie plannen foar in garaazje. Elkenien hat

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (103)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (103)

🕔09:38, 1.Feb 2020

De túnman Se fertelle oan Petrus en de oaren wat der bard is, mar dy leauwe har net. Petrus en Johannes drave yn sân hasten nei it grêf ta. Dêr sjogge se de linnen wynsels lizzen. Se rinne it grêf

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 35

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 35

🕔07:00, 1.Feb 2020

Blik op 2020 Yn 2019 wie it klimaat amper út it nijs te brânen. Yn Australië frijwol letterlik, yn Nederlân troch de klimaatmarsen en de klimaatsaak op 20 desimber. It kabinet kriget fan de rjochter de opdracht om ein 2020

Lês it folsleine artikel
Wy binne der noch net mei it Frysk yn de rjochtspraak

Wy binne der noch net mei it Frysk yn de rjochtspraak

🕔17:47, 28.Jan 2020

Skôging Yn 2013 hat de Twadde Keamer ynstimd mei de Wet Gebrûk Fryske Taal. Wa’t tocht dat je no yn Nederlân it rjocht ha om Frysk te brûken yn de kommunikaasje mei ryksorganen komt út en troch foar de winige

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Brexit sil dan dochs barre, mar hoe?

Sybren Singelsma: Brexit sil dan dochs barre, mar hoe?

🕔10:01, 27.Jan 2020

Skôging Oan ’e ein fan de wike sille de Britten dan echt de Europeeske Uny ferlitte. Ik haw lang tocht dat it net trochgean soe, sjoen it feit dat it lân sa ferdield wie, de beslútfoarming stilstie en de Britten

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔15:26, 26.Jan 2020

Lês ek dit berjocht en dit berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Polityk as ferdivedaasje?

Frâns Kuipers: Polityk as ferdivedaasje?

🕔19:59, 25.Jan 2020

Kollum Yn 2021 binne der wer Keamerferkiezingen, alteast as Rutte-III net earder nei hûs stjoerd wurdt. Dat lêste sil net barre, want alle partijen binne no – 2020 – oan ’e gong mei popkes en partij-profilearring. Nederlân stiet yn de

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (102)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (102)

🕔06:57, 25.Jan 2020

Rydboskjen en alteraasje By it lemieren, as de sinne opkomt, geane Maria fan Magdala, Salomee en Maria de mem fan Jakobus mei balsemoalje nei it rotsgrêf ta om de lea fan Jezus te balsemjen. Underweis sizze se tsjininoar: “Wa kin

Lês it folsleine artikel