Aant Mulder: Op jins alve-en-tritichst

Aant Mulder: Op jins alve-en-tritichst

🕔07:50, 17.Mar 2020

Kollum Op jins alve-en-tritichst Fryslân troch. Safier is it noch net, mar it giet de goede kant út. De útdrukking betsjut dat men dêr de tiid foar nimt. It ûnderstelde komôf fan dy útdrukking makket it allegearre fansels helte nijsgjirriger.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔13:43, 15.Mar 2020

         

Lês it folsleine artikel
Efkes laitsje

Efkes laitsje

🕔23:37, 14.Mar 2020 Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: It paad bjuster

Simone Djurrema: It paad bjuster

🕔20:00, 14.Mar 2020

Kollum Wy slaan efkes in oaljefant (sjoch myn foarige kollum https://www.itnijs.frl/2020/02/simone-djurrema-oaljefanten/) oer, oars wurdt it sa swier allegearre. Hy bliuwt der wol. Wy tinke der nea sa by nei, mar eins is Nederlân hiel goed yn kommunikaasje en paadwizen. Dan

Lês it folsleine artikel
Wêr is de ûnderbouwing fan al dy anty-coronamaatregels?

Wêr is de ûnderbouwing fan al dy anty-coronamaatregels?

🕔13:27, 13.Mar 2020

Troch Henk Wolf As ik de kranten en nijswebsites lês, krij ik de yndruk dat der in ramp wankt. Se sette elke coronapasjint as in fijanlik leger op in lânkaartsje en jouwe de yndruk dat in fijân yn heech tempo

Lês it folsleine artikel
Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 1)

Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 1)

🕔07:57, 12.Mar 2020

Sjoch evt. https://www.itnijs.frl/2020/03/nei-de-oare-kant-fan-e-wrald-yntroduksje/ Dikke krûp oan Heit, Mem, myn bruorke en suske, en dêr gong ik yn myn ientsje nei Kuba. It ôfskied foel my swier. De fleanreis fan dik tsien oeren wie… Ja, hoe sil ik it ris omskriuwe?

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De boargemasterske of de boargemaster

Aant Mulder: De boargemasterske of de boargemaster

🕔07:13, 10.Mar 2020

Kollum Ik bin in fêste lêzer fan It Nijs. Dêr steane eins altyd wol dingen op dy’t ik net misse wol. Ik fyn it ek hiel aardich dat dy ornaris yn geef Frysk steld wurde. Sa kin men sjen hoe’t

Lês it folsleine artikel
Rjochtsaak tsjin Waadhoeke

Rjochtsaak tsjin Waadhoeke

🕔16:42, 8.Mar 2020

Ynstjoerd Lykas bekend wêze kin, fier ik in rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke oer de ferfrysking fan plaknammen yn de gemeente. Dizze saak wurdt op tiisdei 24 maart behannele troch de bestjoersrjochter yn de rjochtbank fan Ljouwert, Saailân 102 moarns

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: “Oeral bêst, mar thús it bêste”

Jan Willem Zwart: “Oeral bêst, mar thús it bêste”

🕔20:00, 7.Mar 2020

Kollum Elkenien hat it deroer. Corona. Der wurde grapkes oer makke, mar eins is elkenien benaud om siik te wurden. Wat moatte wy dwaan? Is in bûsdoekje om ’e mûle genôch? Hoe faak moatte wy hanwaskje? Wannear nei de dokter

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 37

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 37 Fernijd

🕔07:00, 7.Mar 2020

Troch de beammen Kollum ‘Us’ Frans Timmermans besiket Europa efter syn plan Green Deal te krijen. Mocht dat oannommen wurde, dan komt der 1000 miljard euro frij foar programma’s dy’t ta de reduksje fan CO2 liede. Nederlân rint hieltyd meer

Lês it folsleine artikel