Alde

Alde

🕔12:53, 6.Jan 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Ferjierdei

Henk Wolf: Ferjierdei

🕔16:23, 5.Jan 2019

Troch Henk Wolf Yn ‘e Wâlden heart men geregeld it wurd ‘ferjierdei’. Koartlyn hearde ik fan ien dat se har dêroan steurde, mei’t it neffens har gjin goed Frysk wie. Dy yndruk kin licht ûntstean, mar terjochte is er net.

Lês it folsleine artikel
KNMI spilet klimaatskeptisy yn de kaart

KNMI spilet klimaatskeptisy yn de kaart

🕔13:45, 5.Jan 2019

‘De kâns op in drûge simmer lykas dy fan 2018 is oant no ta net feroare troch it fuortsterke broeikaseffekt’. Dat konkludearret it KNMI yn syn (foarriedich) jieroersjoch en dy konklúzje is wakker oanhelle troch tal fan media. Fierder sûnder

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra út ‘Roman fan in hielmaster’ (48)

Eric Hoekstra út ‘Roman fan in hielmaster’ (48)

🕔09:34, 5.Jan 2019

Kening fan alle folken Ik nim myn learlingen mei nei in moai plak yn Galileä, deunby Caesareä Filippy, in net-Joadske stêd. Dêr helje ik oan wat ien fan ’e profeten sein hat: As frjemdfolk by de Hear hearre wol om

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Tank oan de giele heskes

Sybren Singelsma: Tank oan de giele heskes

🕔07:19, 4.Jan 2019

Kollum By ús yn de auto lizze in pear giele heskes. Yn België is dat ferplichte. Yn needsituaasjes moatte we dy oanlûke. Frânske boargers hawwe dat de ôfrûne wiken massaal dien. Like it earst allinne mar te gean om te

Lês it folsleine artikel
Better Frysk ûnderwiis

Better Frysk ûnderwiis

🕔10:08, 3.Jan 2019

Geregeld hearre wy hoe min oft it giet mei it ûnderwiis yn it Frysk. En dat nettsjinsteande de wetlike ferplichting sûnt 1980 foar Fryske basisskoallen om Frysk te ûnderwizen. Op in protte skoallen lykwols is it personiel net botte motivearre

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 21

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 21 Fernijd

🕔07:00, 1.Jan 2019

Wurdt it wetterstof? Kollum Boargemaster Ferd Crone kaam tritich jier lyn, doe noch as keamerlid, by ECN yn Petten. ECN is it foaroprinnend enerzjysintrum fan Nederlân en Europa. “Meneer Crone, let maar op: over tien jaar rijdt de helft van

Lês it folsleine artikel
Skriuwe, lêze, prate en ferstean

Skriuwe, lêze, prate en ferstean

🕔09:00, 31.Dec 2018

Troch Kees van der Beek Wat hjir boppe stiet moat eins al hielendal oarsom: ferstean, prate, lêze en skriuwe. Sa giet dat mei taal: fan jongsôf krije wy mei de brijleppel de taal oanbean. Boartsjendewei fergrutsje wy de wurdskat en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Lokkich mei minder

Aant Mulder: Lokkich mei minder

🕔07:31, 31.Dec 2018

Kollum Okkerwyks stie der yn de Ljouwerter krante in artikel oer de Fryske paradoks, dat we lokkich binne mei minder. Lokkich mei minder jild. Lokkich, wylst we it mear as oaren ha moatte fan sosjale foarsjenningen as bystân, Wajongregeling en

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔19:16, 30.Dec 2018 Lês it folsleine artikel