Taboesfear

Taboesfear

🕔22:08, 12.Apr 2021

Ien fan de dingen dêr’t de minsken yn it algemien net gau oer prate, is de ynkontininsje fan urine of ûntlesting. Yn dit ferhaal giet it benammen oer it lêste. Sa’n 15-20% fan de minsken tusken de 25 en 75

Lês it folsleine artikel
Alde bespionearre?

Alde bespionearre?

🕔10:51, 11.Apr 2021

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
‘Allinne’ binne wy yn ferkeard selskip

‘Allinne’ binne wy yn ferkeard selskip Fernijd

🕔07:00, 11.Apr 2021

Oertinking It leauwe folget net de logika fan 2 x 2 = 4. In soad minsken yn ús tiid sykje dy logika oars wol. Se fine Tomas oan har side. Dy woe ek it eksakte bewiis: “As ik yn syn

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Bûten boartsje

Simone Djurrema: Bûten boartsje

🕔20:00, 10.Apr 2021

Kollum Wy krije hieltyd mear moaie dagen. Dan friest it nachts misskien wol, mar as de sinne skynt en de wyn komt fan ’e goede kant, dan fljocht it kwik nei tsienen sa yn ’e rjochting fan de tweintich graden.

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De bêste útfining fan de lêste hûndert jier

Pier Bergsma: De bêste útfining fan de lêste hûndert jier

🕔07:00, 8.Apr 2021

Skôging Yn 2012 frege it Algemeen Dagblad oan froulju wat neffens harren de bêste útfining fan de lêste hûndert jier wie. De folgjende trije hellen de heechste skoare: de antykonsepsjepil, de beha en de waskmasine. Op it ynternet binne in

Lês it folsleine artikel
Lelyline en grutskalige nijbou

Lelyline en grutskalige nijbou

🕔13:07, 7.Apr 2021

Ynstjoerd Sjoen de ferkiezingsprogramma’s fan de measte politike partijen is de kâns grut dat lang om let de ryksoerheid jild beskikber stelt foar de oanlis fan de Lelyline. Dat wurdt tiid ek, it is net út te lizzen dat in

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #9: Witte jo wat ‘hoallefoalje’ is?

Taalfilmke #9: Witte jo wat ‘hoallefoalje’ is?

🕔15:00, 6.Apr 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de strjitte op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Oer pups en kittens

Aant Mulder: Oer pups en kittens

🕔07:00, 6.Apr 2021

Kollum Falt it jimme ek op? Wy prate oer baby-eintsjes, bisten dy’t yn ferwachting binne, kealtsjes dy’t berne wurde en mear fan dat soarte fan dingen. Wêrom dogge we dat? Wy ha dêr ommers prachtige eigen wurden foar, wurden dy’t

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:28, 4.Apr 2021

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Sûnder opstanning soe rjochtfeardich libjen gjin doel en sin ha

Sûnder opstanning soe rjochtfeardich libjen gjin doel en sin ha Fernijd

🕔07:00, 4.Apr 2021

Oertinking Oscar Romero wie aartsbiskop yn El Salvador. Hy kaam yn ferset tsjin grutgrûnbesitters dy’t de earmen útrûpelen. Dêrom waard er, wylst er in preek hold, deasketten. Ien út it folk sei: “Romero is in maiskerl, mar út dy kerl

Lês it folsleine artikel