New Kids Nitro, Anty-Friezen ?

New Kids Nitro, Anty-Friezen ?

🕔17:51, 8.Oct 2011

Ik kaam dit filmke krekt op youtube tsjin en ferwûndere my der wat oer dat se it in soad oer ‘kut Friezen’ ha. No bin ik soks wol wend fan it folk út Hollân, omreden dat ik sels wol gauris op

Lês it folsleine artikel
Ienriedich de fiedingskrisis te liif

Ienriedich de fiedingskrisis te liif

🕔00:01, 8.Oct 2011

Troch Pieter den Hollander Winliken hie ik gewoan fierder gean wollen wêr’t ik de foarrige kear bleaun wie, mar der kamen my in pear nijsgjirrige rapporten oer it mad, dy’t ik efkes op it aljemint bringe wol. Dêrom diskear in

Lês it folsleine artikel
Wy binne Nederlân samar kwyt

Wy binne Nederlân samar kwyt

🕔20:36, 7.Oct 2011

Der is yn de Fryske beweging gauris klage oer de ûnfryske hâlding fan it sintrale Nederlânske bestjoer. Hjoeddedei komme der ek noch wol lûden út De Haach dy’t ús bedriigje. Mar wy sitte op’t heden lang net mear sa fêst

Lês it folsleine artikel
Baantsjessamlers

Baantsjessamlers

🕔19:08, 7.Oct 2011

Hjoed lit Ed Nijpels oan de Ljouwerter Krante witte dat hy it bespotlik fynt dat it tal bybanen beheind wurde moat ta fiif. Hy seit sels dat hy njonken syn twa haadbanen sa’n tweintich bybanen hat yn de foarm fan

Lês it folsleine artikel
Griene deal is te let en te min

Griene deal is te let en te min

🕔11:24, 6.Oct 2011

 “Wy moatte duorsumens werom take fan lofts troch op te hâlden mei symboalpolityk.” Dat moat de minister fan Ekonomyske Saken, Lânbou en Ynnovaasje okkerdeis op in kristlik kongres sein ha. In fyn ynlein politikus ferwyt oaren mar alfêst wat er

Lês it folsleine artikel
De merk fan wolwêzen, sûnens en lok

De merk fan wolwêzen, sûnens en lok Fernijd

🕔16:47, 2.Oct 2011

Der is brea mei in dik belis te ferstienjen yn de merke fan soen bliuwe, it wolwezen en lokkich wêzen. De skieppewollen sokken dragers binne no sakeminsken. Ha se in gat in ‘e merke fûn of it gat sels groeven. Foar 2011 besjut soks in ferheging soarchpreemje.

Lês it folsleine artikel
Ferdrach oangeande wurking fan de Europeeske uny

Ferdrach oangeande wurking fan de Europeeske uny

🕔23:57, 28.Sep 2011

Okkerdeis moast ik efkes nei ien fan de oare EU-gebouwen en doe kaam ik lâns ik gebou fan de Ried fan Ministers. Ik seach in grutte swarte auto stean, type tsjinstauto, mei in NL-kenteken en in briefke ûnder de rutewiskers,

Lês it folsleine artikel
De krisis is neat echts

De krisis is neat echts

🕔10:11, 27.Sep 2011

Wy hawwe op’t heden in ekonomyske krisis en dat hat rare gefolgen. Mar yn feite ûntstiet dy krisis gewoan yn ‘e hollen fan ‘e minsken: elk is lekker optimistysk, mar dan falt der in bankje om en elk wurdt bang.

Lês it folsleine artikel
Verbeek mei AZ boppe-oan

Verbeek mei AZ boppe-oan

🕔10:51, 26.Sep 2011

Is it in lyts bytsje in sportive wraak? Us Gertjan Verbeek stiet mei AZ as earste op de ranglist. Dat mei in knappe prestaasje hjitte nei alle problemen dy’t der west ha nei Scheringa syn sweeslanerij. It hie in ekskús

Lês it folsleine artikel
Twadde Keamer minachtet ek de PVV-stimmers

Twadde Keamer minachtet ek de PVV-stimmers

🕔21:29, 24.Sep 2011

De sloppe opposysje yn de Twadde Keamer minachtet de PVV-stimmers ek. Wilders hat 24 sitten en bringt yn ’e Keamer de frustraasje fan 1.453.944 PVV-stimmers ûnder wurden. Hy brûkt dêrby gjin deftich jargon, mar skelt se gewoan út. De opposysjepartijen

Lês it folsleine artikel