De grinzen ticht foar Europol?

De grinzen ticht foar Europol?

🕔10:19, 22.Aug 2016

troch Sybren Singelsma   It nijste haadstik Shakespeariaansk drama dat de Brexit hjit, is Europol Wie Europol yn earste ynstânsje in gearwurking fan plysjetsjinsten, mei it feit dat terreur him mear en mear op ús eigen strjitte ôfspilet, wurdt it ûnderskied

Lês it folsleine artikel
In bargesyklus yn it toerisme

In bargesyklus yn it toerisme

🕔07:21, 22.Aug 2016

troch Jabik van der Bij   Dizze wiken yn augustus dwelmje de frou en ik yn de Achterhoeke om. Al in jier of tsien binne wy simmers sa’n fjirtjin dagen yn it spier foar Facile Media, in bedriuwke dat Camperstop

Lês it folsleine artikel
Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018

Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018

🕔11:41, 15.Aug 2016

troch Lutz Jacobi   Doe’t Ljouwert de striid foar beneaming ta Kulturele Haadstêd 2018 wûn hie, wie ik as Friezinne yn de Twadde Keamer fansels sa gruts as in stoaterske hoanne. Dat hiene wy ’m dochs mar moai flikt en

Lês it folsleine artikel
It ego fan de ferslachjouwer

It ego fan de ferslachjouwer

🕔13:51, 8.Aug 2016

troch Jabik van der Bij   Fan ’e moarn harke ik nei in petear op NPO1 tusken in ferslachjouwer en immen út it ûnderwiis oer de Turkse problematyk. De fraach wie hoe’t de skoalle omgiet mei mieningsferskillen en strideraasje tusken

Lês it folsleine artikel
Goedkeap

Goedkeap

🕔10:10, 4.Aug 2016

In hiele drokte mei dy heale geare 47 jierrige Folkert F. út Drachten. Hy hearde stimmen dy’t seinen dat er mei in boatsje rjochting himel farre koe, nei syn ferstoarne mem. Hy sette de gaskraan iepen, tocht dat er wetter

Lês it folsleine artikel
Lit de kust gewurde!

Lit de kust gewurde!

🕔08:30, 1.Aug 2016

troch Lutz Jacobi   Yn de Twadde Keamer waarden de lêste wike foar it simmerreses noch in soad debatten fierd, faak oant djip yn ’e nacht. Op de lêste dei waarden noch hûnderten moasjes yntsjinne. Iksels haw in moasje yntsjinne

Lês it folsleine artikel
Wat stelt Europa foar Trump, Poetin en Erdogan oer?

Wat stelt Europa foar Trump, Poetin en Erdogan oer?

🕔22:41, 22.Jul 2016

Donald Trump is dus no de offisjele kandidaat foar de republikeinen om presidint fan Amearika te wurden. Ik haw al earder sein, yn ‘It gelyk fan Donald Trump’, dat we Trump net beoardielje moatte op de fraach hoe sympatyk oft

Lês it folsleine artikel
It duvelske dilemma fan Theresa May

It duvelske dilemma fan Theresa May

🕔14:28, 22.Jul 2016

De nije Britse premier, Theresa May, is drok dwaande om de Brútstap te organisearjen. Se hat nei in besite oan Skotlân al dúdlik makke dat it hiele Feriene Keninkryk út de Europeeske Uny moat. De opsje fan in ûnôfhinklik Skotlân

Lês it folsleine artikel
Britske humor

Britske humor

🕔07:42, 20.Jul 2016

Britske humor fyn ik meastentiids aardich, mar ik bin it mei Mark Rutte iens dat wy mei de fûnemintele belangen fan in lân oars omgean moatte as wiene se in aardige grap fan in studinteklup op de universiteit. Meastentiids is

Lês it folsleine artikel
Demokrasy

Demokrasy

🕔15:42, 18.Jul 2016

Troch Lutz Jacobi Alle jierren komme der wol sa’n hûnderttûzen jongelju nei de Twadde Keamer. Alle dagen binne der rûnliedingen foar jongerein fan fjirtjin oant santjin jier. Se krije in film oer demokrasy, meitsje in debat mei en komme neier

Lês it folsleine artikel