Trije pylders fan IS

Trije pylders fan IS

🕔18:38, 15.Jul 2016

Sa’n hûndert jier lyn begûn yn Nederlân de ûnttsjerkliking flink op gong te kommen ûnder de ynfloed fan literatuer en wittenskip. Itselde bart no yn de moslim-lannen mei noch folle mear geweld troch de moderne ynformaasje-technyk. Alde wierheden wurde hieltyd mear

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer de CITO

Feie Fonyk oer de CITO

🕔15:50, 19.Apr 2016

Der binne snoade tûke âlden. Dy hawwe somtiden domme bern. Sa binne der ek domme âlden mei somtiden snoade tûke bern. De measten sitte der tuskenyn, net al te dom, net al te snoad. Fan skoaljuffers wurdt ferwachte – of

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer de Heawein

Feie Fonyk oer de Heawein

🕔14:29, 12.Apr 2016

“The point is, ladies and gentleman, that ‘greed’ — for lack of a better word — is good. Greed is right. Greed works.” Alteast neffens Gordon Gekko yn de film Wall Street út 1987. De útspraak fan dizze Gekko, yn de

Lês it folsleine artikel
Libbenslang: in stipke oan de eachein

Libbenslang: in stipke oan de eachein

🕔15:40, 4.Apr 2016

Troch Tjalling van der Goot Is libbenslang in libben lang? Of dochs net? Ofrûne wike kaam der in net daliks ferwachte trochbraak. De steatssiktaris fan Justysje liet witte dat der nei 25 jier in toetsing komt oft in ta in

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer wûnderbrillen

Feie Fonyk oer wûnderbrillen

🕔12:00, 31.Mar 2016

Yn jannewaris hawwe de bern fan groep 3 in healjier op skoalle sitten en se begjinne al aardich te lêzen. Dochs binne der hast yn eltse groep in pear dy’t wrakselje mei dat ferhipte lêzen. It slagget net goed. Dat

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer de hadith fan de dei

Feie Fonyk oer de hadith fan de dei

🕔14:03, 24.Mar 2016

Rjocht foar my oer stiet op de boekeplanke De Heilige Qor’aan, Arabysk – Nederlânsk. It is in pocketútjefte út 2010. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland wiist derop dat it giet om “een volledig richtsnoer voor het leven”. Dêr bin ik

Lês it folsleine artikel
Korrupsje en konneksjes

Korrupsje en konneksjes

🕔11:44, 23.Mar 2016

Korrupsje is it befoarderjen fan persoanlike belangen yn in funksje fan algemien belang. Sa befoardere in riedslid de belangen foar it bedriuw fan syn frou. Mar no liket dat te gean om it wer oan it wurk helpen fan minsken.

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer “Er gaat niets boven Groningen”

Feie Fonyk oer “Er gaat niets boven Groningen”

🕔12:56, 21.Mar 2016

Foar my leit “We the north”. It is in “ferkenning” oangeande it takomstige kultuerbelied yn de trije noardlike provinsjes. It kultuerbelied fan it Ryk is derop út om ta stêdsregio’s te kommen. Dat is in aardich idee, want it seit

Lês it folsleine artikel
Eangst foar frjemden

Eangst foar frjemden

🕔19:28, 14.Mar 2016

No’t der hieltyd mear frjemden komme, groeit de rop om de grinzen te sluten. De konsekwinsjes binne dúdlik: bern ferdrinke op see, minsken frieze dea by de grinzen. Eangst foar frjemden is fan alle tiden, se brûke ommers in part

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer seks, drugs en rock-’n-roll

Feie Fonyk oer seks, drugs en rock-’n-roll

🕔10:45, 12.Mar 2016

Oer in pear wike komt ‘Chez Brood’ yn De Harmonie. Op freed- en saterdeitejûn 1 en 2 april komt de teaterproduksje oer it libben en de muzyk fan Herman Brood nei Ljouwert. It is neffens de ynformaasje gjin musical, mar

Lês it folsleine artikel