Jan Schokker: Oanfinkfûgels

Jan Schokker: Oanfinkfûgels

🕔18:57, 4.Mar 2019

Kollum Meikoarten meie wy wer ris wat oanfinkje en dêrom moatte wy it efkes ha oer de frjemdste fûgelsekte yn ús ierdske foliêre: de samling pauwen, eksters, ûlen, roeken, finkjes, einen en  pappegaaien yn de polityk. Der is wat mis

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 24

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 24

🕔11:31, 3.Mar 2019

Kollum Op nei Mars Lilkens ôfrûne wike op de sosjale media. Nederlân bongelet ûnderoan yn de list fan Europeeske lannen. Watfoar list? De list fan Europeeske oanpakkers fan it klimaatprobleem. Blykber is dat foar in protte minsken nijs, mar it

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Stress-sweltsjes

Jan Schokker: Stress-sweltsjes Fernijd

🕔20:00, 2.Mar 2019

Kollum Se dûke hast alle dagen by ús bedriuw de oprit yn, de besoargers fan PostNL, DHL, UPS en DPD. Sa drok as sweltsjes, sa gysten ek. It buske, fol mei pakketten, moat sa gau mooglik leech en dat is

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 23

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 23

🕔15:33, 1.Mar 2019

Soere klimaatbeslissingen Kollum Der wie in tiid dat Nederlân noch gjin gasoanslutingen hie om huzen te ferwaarmjen. Yn de sechstiger jierren wie it yn minder as tsien jier safier. Suver alle huzen waarden ferwaarme troch gaskachels. Gjin stokerij mear mei

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns!

Aant Mulder: Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns!

🕔07:00, 26.Feb 2019

Kollum Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns! Okkerwyks stie it lêzen en skriuwen fan it Frysk wer aardich sintraal. Ik seach in artikel yn ’e Ljouwerter Krante fan 13 febrewaris, dêr’t yn stie dat it in gouden tiid foar de

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Polityk profilearje

Frâns Kuipers: Polityk profilearje

🕔20:00, 23.Feb 2019

Wa’t it breed hat, lit it breed hingje! Wa’t it breed hat, kin himsels of harsels faak goed sjen litte. Jo sjogge soks bygelyks oan grutte wenningen op gruttere boukavels mei mear as ien djoere auto op it romme hiem.

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Stimchecker

Feie Fonyk: Stimchecker

🕔12:01, 21.Feb 2019

Kollum Fan hjoed ôf kinst de Volkskrant stemchecker dwaan om te sjen hokker partijen it meast mei dyn stânpunten oerien komme. Ik haw dat dien en ta myn gerêststelling kamen myn antwurden foar in grut part oerien mei de OSF, de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wêr is ús Fryske Greta Thunsberg?   

Aant Mulder: Wêr is ús Fryske Greta Thunsberg?   

🕔07:00, 19.Feb 2019

Kollum   Wêr is ús Fryske Greta Thunsberg? Dy fraach ûnderstelt dat jimme witte wa’t Greta Thunsberg is. Op woansdei 6 febrewaris stie der yn ’e Ljouwerter Krante in stik oer har. De sechstjinjierrige Sweedske Greta Thunsberg staakt al sûnt de

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Aventoeren yn ’e snie

Simone Djurrema: Aventoeren yn ’e snie

🕔20:00, 16.Feb 2019

Kollum Wy hawwe wer fan alles meimakke sûnt de lêste kollum. Yn it foarste plak wie de kachel noch lang net klear doe’t de snie kaam. Hindrik en ik leine wat op ’e bank mei de telefyzje oan. Hindrik wie

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Cito

Feie Fonyk: Cito

🕔14:15, 14.Feb 2019

Ofrûne septimber bestie it Cito yn Arnhem fyftich jier. It is yn al dy jierren útgroeid ta in grutte organisaasje dy’t toetsen makket foar hast it hiele ûnderwiis. Fan beuker- oant en mei it middelber beropsûnderwiis. It hat bygelyks in

Lês it folsleine artikel