Anne Dykstra: Trut

Anne Dykstra: Trut Fernijd

🕔08:00, 1.Maaie 2024

Kollum Unfoech praat (78) Trut is in skelwurd foar in ûnsjoch, ferfelend, ûnnoazel en/of jankerich frouspersoan. Trut is ek in beneaming foar it froulik geslachtsdiel. Oarspronklik is trut in lûdneibauwend wurd foar weake prut. It etymologysk wurdboek fan Van Dale

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Pronkfûgels

Jan Schokker: Pronkfûgels Fernijd

🕔08:00, 27.Apr 2024

Kollum It is net dat ik in foeterjende âldman wurden bin, hielendal net, mar der is wer wat dêr’t ik my bot oan ergerje. Juster mei de auto nei de garaazje west en no al in mailtsje mei in fraach

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Vrouwspersoon

Anne Dykstra: Vrouwspersoon Fernijd

🕔08:00, 24.Apr 2024

Kollum Unfoech praat (77) Yn it WFT komt yn ’e betsjuttingsomskriuwingen gauris it wurd vrouwspersoon foar (it WFT ferklearret de Fryske wurden yn it Nederlânsk). Wêrom vrouwspersoon en net gewoan vrouw? Vrouwspersoon is neffens Van Dale ‘minachtend’ en neffens it

Lês it folsleine artikel
Hein Jaap Hilarides: Balzac

Hein Jaap Hilarides: Balzac

🕔08:00, 22.Apr 2024

Stikky Foor de deur ston ’n man met ’n mitrajeur. Wij souwen ’t Picassomuseum in. Dat kon wel. Maar myn klaine rolkoffertsy mocht niet met na binnenen. Iran had Israël anfâlen met raketten en drones. De hele wereld waar in

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Jildfergriemerij

Jan Bosgraaf: Jildfergriemerij

🕔08:00, 20.Apr 2024

Kollum Wy hawwe yn ús lân de hannen fol oan de opfang fan asylsikers. Fan minsken út oare lannen dy’t om ûnderskate redenen op ’e siik binne nei in feiliger en better plak. It regear is der bytiden op ’e

Lês it folsleine artikel
Janna’s fotoferhaaltsjes (12)

Janna’s fotoferhaaltsjes (12)

🕔07:39, 19.Apr 2024

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Wa bin ik as gjinien sjocht? Moarns rin ik earst altyd efkes mei de hûn. Om him

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Hynsteblom of hûs

Binne Mosk: Hynsteblom of hûs

🕔08:00, 18.Apr 2024

Mei de bêste bedoelingen nimt de polityk betiden ûntrochtochte wetten oan dy’t yn de praktyk foar grutte problemen soargje. Maklik is it net om foar lykwicht op dat mêd te soargjen. Sa sketste Bert Marseille op woansdeitejûn 3 april by

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Turk

Anne Dykstra: Turk

🕔10:28, 17.Apr 2024

Kollum Unfoech praat (76) Beskriuwende wurdboeken jouwe de taal fan in lân of krite sa’t dy op in stuit brûkt wurdt of waard. Dêr heart ek taalgebrûk by dat kwetsend is foar guon folken, groepen of persoanen. Net elkenien is

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Wês net bang

Arjan Hut: Wês net bang

🕔11:28, 15.Apr 2024

Hjoed is it Fryske befrijingsdei. Yn de hal fan Beyers Naudé yn Ljouwert sammelje de earsteklassers har yn de hal by it oarlochsmonumint. In muorreskildering. Underoan de skildering fan in ingel dy’t in soldaat fuorttriuwt, steane de nammen fan fyftjin

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Manifest

Bouwe de Boer: Manifest

🕔08:00, 13.Apr 2024

Kollum Mani is in Hindoestaanske jongesnamme dy’t juwiel betsjut. Dêr moast ik oan tinke doe’t ik it manifest lies dat opsteld is troch hûndert Fryske jongelju dy’t har as GF2035 feriene hawwe. Harren manifest is in proklamaasje fan alve aksjepunten

Lês it folsleine artikel