Frâns Kuipers: Paradoksen

Frâns Kuipers: Paradoksen

🕔20:00, 15.Jun 2019

Kollum It libben sit fol mei paradoksen. Alle oeren fan de dei kin ik derfoar komme te stean. Moarns wekker wurde en dan tinke: ik bliuw noch efkes lizzen, it reint en neat sit my efter. Jûns haw ik folle

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart

Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart

🕔08:00, 11.Jun 2019

Kollum De iene kear lês ik dat Fryslân noch nea safolle ynwenners hân hat as no en de oare kear dat we mei krimp rekkenje moatte. Hoe sit dat krekt? Ut de sifers wurdt dúdlik dat op 1 desimber ferline

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Fielst dy al Sweedsk?

Simone Djurrema: Fielst dy al Sweedsk?

🕔20:00, 8.Jun 2019

Kollum Op it stuit is der fansels in protte te dwaan oer yntegraasje. Net allinnich hjir mar yn hiel Europa. Oant hoefier moatte bûtenlanners harren oanpasse? Wat is it ferskil tusken yntegrearje en assimilearje? Dêr binne in protte mieningen oer

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Frysk yn ’e krante

Aant Mulder: Frysk yn ’e krante

🕔06:53, 4.Jun 2019

Kollum Krantlêze is rûtinewurk. Moarns daliks efkes de koppen en wat letter op ’e dei, ornaris nei de kofje, de hiele krante. Om’t ik fakentiden it grutte nijs al op smartphone of tablet sjoen ha, giet it by it krantlêzen

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

🕔06:38, 3.Jun 2019

Skôging “De Europese verkiezingen, ja, die vind ik niet zo relevant”, sei premier Rutte noch yn jannewaris fan dit jier. Dy heechmoed waard al gau ôfstraft. By de Steateferkiezingen waard Forum de grutste partij, by de Europeeske nota bene de PvdA. Mar de grutste ferrassing hat wol

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Doelleazen

Jan Willem Zwart: Doelleazen

🕔20:00, 1.Jun 2019

Kollum Al tiiden is it doarp der fol fan. De doelleazen komme nei Bûtenpost ta. Se besteane tsien jier. It is benammen de jeugd dy’t de tinte yn it doarp besiket en nei de muzyk fan dy Fryske dj’s harket.

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Goede doelen?

Feie Fonyk: Goede doelen?

🕔19:29, 30.May 2019

Kollum Alle oeren geane der yn ús lân twa minsken dea. Dat is net sa moai, benammen net as men kunde hat oan de deade. Fan de oare kant rommet it op en komt der plak foar nije oanwaaks. Sa

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 27

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 27

🕔11:39, 30.May 2019

Hûs fan it gas ôf? Kom nei de Reuzedei   Kollum Tsien jier lyn… It wie de ûndernimemrsferiening fan Akkrum dy’t de earste triuw joech. Wolle jimme in iepeningsdei foar it wettersportseizoen organisearje? Akkrum koe dochs net benefter bliuwe by

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Tussen dut en dat is ôk nag wat!

Aant Mulder: Tussen dut en dat is ôk nag wat!

🕔07:25, 28.May 2019

Kollum It is al wer in pear wiken lyn dat we in moai lang wykein yn Noard-Hollân, en om krekt te wêzen, yn West-Fryslân taholden ha. Hoewol’t it net in omlânske reis wie, wiene we wol skoften ûnderweis. It kin

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: De Lokein

Jan Schokker: De Lokein

🕔20:00, 25.May 2019

Kollum De wetterfûgeltsjes fan Kwaliteitskontrôle hiene in probleem ûntdutsen. Twa jier lyn pleatste Vitens op guon adressen swierdere wettermeters, mar dy waarden ynboekt mei in ferkearde koade. No soe dat úteinlik net sa slim wêze moatte: dy wetterfûgels hawwe digitaal

Lês it folsleine artikel