Feie Fonyk hâldt fan lyryk

Feie Fonyk hâldt fan lyryk

🕔18:57, 11.Feb 2021

Jo sille op dit stuit yn Amsterdam of ien fan de oare grutte stêden fan ús lân wenje. Nee, dan hawwe wy it yn Fryslân better troffen. Sa hawwe wy yn Hurdegaryp it iis fan de Ryptsjerkster polder op fytsôfstân.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Natuermuseum Fryslân

Aant Mulder: Natuermuseum Fryslân

🕔07:00, 9.Feb 2021

Kollum It sit it Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert net mei. Krekt as alle oare ynstellingen hat it te krijen mei koroanaswierrichheden. Dat betsjut dat it oan 2 maart ta ticht is. Dêr steane fergoedingen foaroer, mar dy meitsje dat allegearre

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Dôfhûdige politisy

Frâns Kuipers: Dôfhûdige politisy

🕔20:00, 6.Feb 2021

Kollum Elkenien wit no sa stadichoan wol dat it koroanafirus, mei alderhande ‘mutaasjes’, net samar yn it hok te krijen is. Troch parsekonferinsjes fan Mark en Hugo en troch sjoernaals en telefyzjepraatprogramma’s wurde wy alle dagen ‘byspikere’ oer it hâlden

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Gelokkich grutte ferskillen tusken bern

Feie Fonyk: Gelokkich grutte ferskillen tusken bern

🕔15:30, 4.Feb 2021

Op dit stuit meitsje in soad minsken har drok oer de takomst fan de bern. Se sitte aanst al twa moanne thús. “De efterstannen rinne op. Se hâlde der it hiele libben lêst fan.” Jo kinne soks leauwe. Ik leau

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Us lân oan diggels

Aant Mulder: Us lân oan diggels

🕔07:00, 2.Feb 2021

Kollum Ik hoopje dat we it slimste hân ha as jimme dit hearre of lêze. Ik kin lykwols de rebûlje fan wat dagen ferlyn mar min kwyt wurde. It hat aldergelokst net echt yn ús omkriten spile. Dêr binne we

Lês it folsleine artikel
Fryslân – Skjinnerlân 47

Fryslân – Skjinnerlân 47

🕔07:00, 1.Feb 2021

Bouwe de Boer: Trochtraine! Kollum Oan ’e ein fan it jier wurde de statistiken fan Fryslân opmakke. Op it mêd fan it klimaat kin de skrik jin dan wol efkes om it hert slaan, mar der binne gelokkich ek in

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Kompensaasjefûgels

Jan Schokker: Kompensaasjefûgels Fernijd

🕔20:00, 30.Jan 2021

Kollum Frjemde fûgels? Dêr sit tsjintwurdich negoasje yn en dat komt sa. Us famyljebedriuw, dat sûnt koart yn de bysûnder bekwame hannen fan myn bern florearret, is foar in wichtich part spesjalisearre yn standbou, dat is it fabrisearjen fan stands

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Unrêst is fan alle tiden

Feie Fonyk: Unrêst is fan alle tiden

🕔15:51, 28.Jan 2021

Oant no ta ha ik dat net dien: ik bedoel telle hoefolle deaden oft der alle jûnen falle yn films op de telefyzje. Om earlik te wêzen: ik hâld fan geweld, benammen as it goed ôfrint en de misdiedigers pakt

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: earme bûtenlânske berntsjes

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: earme bûtenlânske berntsjes

🕔22:49, 27.Jan 2021

Kollum Fansels binne sokke lûden yn Fryslân ek wol te hearren: wy ha sa’n soad bûtenlânske bern op skoalle, dy kinne wy it net oandwaan om Frysk te learen. Earst mar ris goed Nederlânsk leare, dat is al wurk genôch.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In skûlk is net om te skûljen

Aant Mulder: In skûlk is net om te skûljen

🕔07:12, 26.Jan 2021

Kollum De harkers en de lêzers fan dizze kollum binne allegearre wol op de hichte fan It Nijs. Dat is in ynternetside mei in grut ferskaat oan nijs- en oare berjochten. Dat nijs is yndield yn wrâldwiid, Benelúks en út

Lês it folsleine artikel