Taalfilmke #18: Wat is in ‘boartersbal’?

Taalfilmke #18: Wat is in ‘boartersbal’?

🕔15:00, 8.Jun 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar geane de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Fideo: Taalemansipaasje

Fideo: Taalemansipaasje

🕔09:40, 4.Jun 2021

Martin ter Denge en Henk Wolf prate oer lytse talen en de emansipaasje dêrfan. Martin ter Denge is warber foar it Twintsk yn it bysûnder en it Nedersaksysk yn it generaal. Henk Wolf spant him yn foar it Frysk yn

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #17: Wat is in ‘harmeling’?

Taalfilmke #17: Wat is in ‘harmeling’? Fernijd

🕔15:00, 1.Jun 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #16: Hoe begroetsje Friezen inoar?

Taalfilmke #16: Hoe begroetsje Friezen inoar? Fernijd

🕔15:00, 25.May 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #15: Wat is ‘blinderhale’?

Taalfilmke #15: Wat is ‘blinderhale’? Fernijd

🕔15:00, 18.May 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #14: Wat is ‘jelt’?

Taalfilmke #14: Wat is ‘jelt’?

🕔15:00, 11.May 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #13: Sykje de flater

Taalfilmke #13: Sykje de flater Fernijd

🕔15:00, 4.May 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #12: Wat is ‘wjukkelje’?

Taalfilmke #12: Wat is ‘wjukkelje’? Fernijd

🕔15:00, 27.Apr 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Jarich Hoekstra (65): “Ik gean gewoan troch mei myn ûndersykswurk.”

Jarich Hoekstra (65): “Ik gean gewoan troch mei myn ûndersykswurk.”

🕔17:06, 20.Apr 2021

Jarich Hoekstra is berne yn Hitsum yn 1956, opwoeksen yn Abbegea en wenne letter yn Almelo. Hy studearre Frysk en Noarsk oan de universiteit fan Grins. Sûnt 1999 is er heechlearaar Fryske taal- en letterkunde yn Kiel en hy is

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #11: Wêr komt it wurd ‘koese’ wei?

Taalfilmke #11: Wêr komt it wurd ‘koese’ wei? Fernijd

🕔15:00, 20.Apr 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de strjitte op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel