Briefkje oer taal (23)

Briefkje oer taal (23)

🕔08:14, 26.Jul 2022

Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter (sjoch Briefkje oer taal (22) | It Nijs) Bêste Ed, De ferhâlding sprektaal – skriuwtaal dy’t ferline wike te praat kaam, wol ik noch efkes op trochgean. Dy is kompleks, sa’tsto

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Weidenaar

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Weidenaar Fernijd

🕔15:00, 19.Jul 2022

Filmke út 2012. 

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (22)

Briefkje oer taal (22) Fernijd

🕔08:00, 19.Jul 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (21) | It Nijs) Bêste Jan, yn dyn briefke fan ferline wike kaam nei foaren dat standerdisaasje yn ’t foarste plak syn beslach kriget yn de skriuwtaal

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Sijperda Verhuur

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Sijperda Verhuur Fernijd

🕔15:00, 12.Jul 2022

Filmke út 2012.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (21)

Briefkje oer taal (21)

🕔08:00, 12.Jul 2022

Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter (soch Briefkje oer taal (20) | It Nijs) Bêste Ed, Do skreaust ferline wike oer it belang fan standerdisaasje fan it Frysk, sawol foar it ûnderwiis as foar it fuortbestean fan

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Te keap yn Fryslân

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Te keap yn Fryslân Fernijd

🕔15:00, 5.Jul 2022

Filmke út 2012.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (20)

Briefkje oer taal (20)

🕔08:09, 5.Jul 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (19) | It Nijs) Bêste Jan, Gefoel is wat persoanliks en dus is taalgefoel dat ek. Bern hawwe dat fan natuere yn har. Ik wit fan mysels

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: de Beddoloog

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: de Beddoloog Fernijd

🕔15:00, 28.Jun 2022

Filmke út 2012.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (19)

Briefkje oer taal (19)

🕔08:00, 28.Jun 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief (sjoch Briefkje oer taal (18) | It Nijs) Bêste Ed, Do leist my ferline wike in pear kwestjes foar. De earste hie mei taalgefoel te meitsjen: wêrom is it yn it

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Indexus

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Indexus

🕔15:00, 21.Jun 2022

Filmke út 2013.

Lês it folsleine artikel