Petear mei de alarmsintrale

Petear mei de alarmsintrale

🕔19:06, 1.Apr 2020

Alarmsintrale, jo prate mei Wopke Hoekstra. Ja, it is mei frou Bruinsma út de Westereen. Myn man hat in hertoanfal hân. Hy leit op ’e grûn mei in blau gesicht. Der moat fuortendaliks in ambulânse komme! Dat is frou Bruinsma fan it Tsjerkepaad, en it

Lês it folsleine artikel
Dêr wie se wer: de Fryske Doutzen

Dêr wie se wer: de Fryske Doutzen

🕔23:17, 5.Dec 2019

Dat it wrâldferneamde fotomodel Doutzen Kroes in Friezinne yn ieren en sinen is, skimere troch yn ien fan de earste ôfleveringen fan har fideorige op YouTube, de Doutzen Diaries; sjoch hjirre. Mar yn de fideo’s dy’t frou Kroes dêrnei publisearre,

Lês it folsleine artikel
De iene foarstanner fan de Blokkearfriezen is de oare net

De iene foarstanner fan de Blokkearfriezen is de oare net

🕔09:08, 5.Oct 2019

Oer de aksje fan 2 jier lyn om in demonstraasje tsjin Swarte Pyt op te kearen, wurdt noch hieltyd in protte redendield, mei om’t it heger berop op it stuit tsjinnet. By it gerjochtshôf yn Ljouwert (dat 31 oktober útspraak

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Mearkes yn it Súdwesthoeksk

Aant Mulder: Mearkes yn it Súdwesthoeksk

🕔20:00, 28.May 2018

Kollum Mearkes, dat binne ‘sprookjes’ fansels, en dy hearre by in beskate tiid. Hokker tiid dat is, dêr binne we gau út. Wy hoege allinne mar oan in pear wrâldferneamde skriuwers fan mearkes te tinken en dan witte we it.

Lês it folsleine artikel
Fleksibiliteit by Knooppunt De Jouwer troch tûke meiwurkers

Fleksibiliteit by Knooppunt De Jouwer troch tûke meiwurkers

🕔06:06, 19.Oct 2017

Nije ferkearsituaasjes roppe faak fragen op, benammen as it fierder giet as it oanpassen en ferbetterjen fan besteande foarsjenningen. No’t de oansluting fan de A6 (Muiderberg-De Lemmer-De Jouwer) op de A7 (Zaandam-Ofslútdyk-Snits-It Hearrenfean-Grins) by De Jouwer folslein feroare is, is

Lês it folsleine artikel
Fryslân: Skjinnerlân 7

Fryslân: Skjinnerlân 7

🕔07:00, 1.Oct 2017

Dizze kear in petear fan Sonja van der Sar mei ús kollumnist Bouwe de Boer  De Alvewegetocht – it giet oan “It is noch nea dien, mar dochs fielst dat it berikt wurde kin. Mei de Alvewegetocht lit Fryslân sjen

Lês it folsleine artikel
Boere-organisaasje efter striid tsjin aaisykjen

Boere-organisaasje efter striid tsjin aaisykjen

🕔08:00, 1.Apr 2017

De aksjeklup Faunabeskerming is yn syn jierrenlange striid tsjin it aaisykjen – dy’t ferline jier betearde yn de ein fan dy yngreven Fryske tradysje – stipe troch boere-organisaasje FLTO. Dat docht bliken út bankoerskriuwings dy’t ynsjoen binne troch redaksjemeiwurker Nanne

Lês it folsleine artikel
Frysk is net fanselssprekkend!

Frysk is net fanselssprekkend!

🕔22:10, 20.Sep 2016

Yn de LC fan sneon 17 septimber stie in stik mei as kop ‘Stichting bepleit peiling over betrokkenheid Friese taal’. Dat stik is fierder prima, mar in oanfolling is wol fan belang. De stichting Brede Maatskiplike Diskusje Frysk, dêr’t op

Lês it folsleine artikel
Seks en religy

Seks en religy

🕔12:13, 19.Aug 2016

Der hat altyd wat in frjemde ferhâlding west tusken seks en tsjerken. Neffens my komt dat, om’t religys altyd passe moasten yn de maatskippij dêr’t se yn opkamen. En dan is it dúdlik dat de âlde mantsje-aap nei foarren komt:

Lês it folsleine artikel
Arsjitekt Nynke-Rixt Jukema: “Komt it wol goed mei it Fryske lânskip?”

Arsjitekt Nynke-Rixt Jukema: “Komt it wol goed mei it Fryske lânskip?”

🕔00:05, 20.Apr 2016

Soms leit se der suver wekker fan. Want komt it wol goed mei it Fryske lânskip en de natuer? Wynmoleparken, kij dy’t net mear bûten rinne, greidefûgels dy’t fuort bliuwe en nachtbisten dy’t útstjerre: it wurdt der net better op.

Lês it folsleine artikel