Werom nei 't begjin

Nijs oer de Fryske Beweging

Skiednis mei Hilbert: Fryske en Frankyske munten út Doarestêd

Skiednis mei Hilbert: Fryske en Frankyske munten út Doarestêd

🕔09:00, 6.Dec 2023

De 23-jierrige Hilbert Vinkenoog komt út Ingelân, mar hat Fryske woartels en is folop dwaande om dy werom te finen. Yn de filmkes op syn YouTube-kanaal, mei hast in heal miljoen abonnees, giet it gauris oer Fryslân en de skiednis

Lês it folsleine artikel
Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 3: Herman van Vliet

Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 3: Herman van Vliet

🕔09:00, 4.Dec 2023

De Jongfryske Mienskip praat yn in podcastrige mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit. Yn de tredde ôflevering is Herman van Vliet te gast. Dy helle yn 2023 syn master skiednis oan de Rijksuniversiteit

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerlêzing gearfette

Fedde Schurerlêzing gearfette Fernijd

🕔13:37, 30.Nov 2023

Wiidweidige gearfetting fan de Fedde Schurerlêzing 2023 Frede of Pasifisme troch Wiep Koehoorn* Oan de râne fan Europa is it oarloch, al hast twa jier yn Oekraïne, en sûnt koart ek yn Israel / Palestina. Dêrom stiet de jierlikse Fedde

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Fan do nei hauk

Pier Bergsma: Fan do nei hauk

🕔12:00, 30.Nov 2023

“Der wie ien kear in tiid, det men de oarloch forhearlike as in goed en eal en forheffend hânwirk.” Sa begûn de taspraak dy’t  Fedde Schurer op 27 april 1929 yn Ljouwert hold. Ik moast derom sykje, mar it boek

Lês it folsleine artikel
Omtinken foar poëzy fan Fedde Schurer

Omtinken foar poëzy fan Fedde Schurer

🕔20:43, 29.Nov 2023

By de Fedde Schurerlêzing ôfrûne sneon wie der, neist it filosofearjen oer oarloch en frede, ek omtinken foar poëzy fan de alsidige nammejouwer fan de gearkomste. Sa begûn deifoarsitter Reinder Reitsma (ynterimfoarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging) by

Lês it folsleine artikel
Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 2: Gabor Landman

Podcastsearje Jongfryske Mienskip ôflevering 2: Gabor Landman

🕔08:18, 29.Nov 2023

De Jongfryske Mienskip praat yn in podcastrige mei sân gasten oer ferskate ûnderwerpen oangeande de Fryske taal, kultuer en identiteit. Yn de twadde ôflevering is Gabor Landman te gast. Gabor Landman is fan de Stifting European Language Rights en der

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerlêzing 2023: Frede mei geweld?

Fedde Schurerlêzing 2023: Frede mei geweld?

🕔22:19, 28.Nov 2023

De folsleine bydrage fan luitenant-kolonel b.d. Hans van den Brink oan de Fedde Schurerlêzing 2023 Goeie, tige tank dat ik as meisprekker op de Fedde Schurerlêzing útnûge bin! Utnûge as reaksjesprekker lies ik earne, mar dat soe betsjutte dat ik

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerlêzing 2023: Is pasifisme in opsje?

Fedde Schurerlêzing 2023: Is pasifisme in opsje?

🕔21:48, 28.Nov 2023

De folsleine bydrage fan teolooch Harry Pals oan de Fedde Schurerlêzing 2023 It is in útdaagjende eare om hjoed werom te wêzen yn Fryslân, nei myn middelbere skoaltiid yn Wommels en nei myn predikantskip op Flylân, om hjir oer frede

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dijkstra: Fryske Beweging griis? Echt net!

Arjen J. Dijkstra: Fryske Beweging griis? Echt net!

🕔19:46, 28.Nov 2023

De Ried fan de Fryske Beweging helle de krante wer ris. Yn de Ljouwerter Krante fan 27 novimber sels twa kear. It iene stik gie oer de Fedde Schurerlêzing. Dy hâlde we alle jierren mei ús partners. It oare gie

Lês it folsleine artikel
Frede mei alle geweld?

Frede mei alle geweld?

🕔14:39, 26.Nov 2023

Fedde Schurer wie oertsjûge pasifist en no is der oarloch deun by ús. De Fedde Schurerlêzing, dêr’t in lytse hûndert minsken op ôfkommen wiene, gie dit jier dêrom oer oarloch en frede. Sprekkers wiene teolooch en pasifist Harry Pals en

Lês it folsleine artikel