Werom nei 't begjin

Nijs út de Benelúks

Limburchske berne-opfang docht kennis op yn Fryslân

Limburchske berne-opfang docht kennis op yn Fryslân

🕔08:18, 18.Apr 2024

Op tongersdei 18 april komt in groep fan likernôch achttjin pedagogysk en beliedsmeiwurkers fan twa berne-opfangorganisaasjes út Limburch nei Fryslân. Se sille op njoggen ferskillende lokaasjes fan Skik, Doomijn en Thuishuis yn en om De Jouwer sjen hoe’t yn de

Lês it folsleine artikel
Telefyzjeprogramma oer lûdsoerlêst fleanbasis Ljouwert

Telefyzjeprogramma oer lûdsoerlêst fleanbasis Ljouwert

🕔08:09, 16.Apr 2024

De net-sûne hurde lûdspiken by fleanbasis Ljouwert, feroarsake troch oefenflechten fan de F-35-strieljager, nimme ta. Dat docht bliken út sifers dy’t sjoernalistyk ûndersyksplatfoarm Pointer (KRO-NCRV) yn hannen hat. Fan 2020 oant en mei 2023 waard 3.182 kear in lûdspyk metten

Lês it folsleine artikel
Man wurdt wekker yn mortuarium en skillet de plysje

Man wurdt wekker yn mortuarium en skillet de plysje

🕔08:13, 15.Apr 2024

In meiwurker fan in útfeartsintrum hat midden yn ’e nacht in man út in mortuarium befrijd. De man wie yn ’e sliep fallen nei’t er ôfskied fan in ferstoarne freon nommen hie. De âldere man skille 112 om’t er yn

Lês it folsleine artikel
Einekoerflechtsjen as ymmaterieel erfgoed opnommen

Einekoerflechtsjen as ymmaterieel erfgoed opnommen

🕔08:17, 14.Apr 2024

It einkekoerflechtsjen is opnommen yn it Netwurk Ymmaterieel Erfgoed Nederlân. It inisjatyf dêrta is nommen troch De Strampel, Fryske feriening fan einekoerflechters. Ymmaterieel erfgoed kin allinnich troch beoefeners of direkt belutsenen oanmeld wurde. Mei de oanmelding erkenne se dat se

Lês it folsleine artikel
Posthumus Konferinsje: Regionale skiednis yn in mondiale kontekst

Posthumus Konferinsje: Regionale skiednis yn in mondiale kontekst Fernijd

🕔08:16, 12.Apr 2024

It N.W. Posthumus Ynstitút en de Fryske Akademy organisearje de Posthumus Conference 2024. Dy wurdt op tongersdei 23 en freed 24 maaie holden yn Ljouwert by de Ryksuniversiteit Grins, Kampus Fryslân. It tema is regionale skiednis yn in mondiale kontekst.

Lês it folsleine artikel
Soad klachten tsjin Johan Derksen oer opmerking Habtamu de Hoop

Soad klachten tsjin Johan Derksen oer opmerking Habtamu de Hoop

🕔08:45, 11.Apr 2024

“Om hiel earlik te wêzen haw ik net safolle tiid en nocht oan dizze flauwekul.” Sa reagearret GrienLinks-PvdA-Keamerlid Habtamu de Hoop op in opmerking fan Johan Derksen yn it telefyzjeprogramma Vandaag Inside. De Hoop kriget op X in protte byfal

Lês it folsleine artikel
Sân miljoen euro beskikber foar ynnovaasjeregeling

Sân miljoen euro beskikber foar ynnovaasjeregeling

🕔08:18, 8.Apr 2024

De Mkb-ynnovaasjestimulearring Regio en Topsektoaren (MIT) stimulearret ynnovative ûntwikkelingen. Foar twa fan de subsydzjes út dit programma stelle de trije noardlike provinsjes mei it Ryk yn 2024 in totaalbedrach fan goed 7 miljoen euro beskikber: de MIT Haalbaarheid en de

Lês it folsleine artikel
Hieltyd mear boeren yn Fryslân stappe oer op krûderyk gerslân

Hieltyd mear boeren yn Fryslân stappe oer op krûderyk gerslân

🕔10:17, 6.Apr 2024

Hieltyd mear boeren yn Fryslân stappe oer op krûderyk gerslân. Krûderyk gerslân is sûn foar de boaiem, klimaat en miljeu. It ferskaat oan planten soarget nammentlik foar in sûnere en klimaatbestindigere boaiem en foar mear fiedsel foar ynsekten boppe en

Lês it folsleine artikel
Moasjes oer it Frysk oannommen troch grutte mearderheid Twadde Keamer

Moasjes oer it Frysk oannommen troch grutte mearderheid Twadde Keamer

🕔09:28, 4.Apr 2024

In grutte mearderheid yn de Twadde Keamer naam fan ’e wike in searje moasjes oer it Frysk oan. Dêr siet in moasje by om it Frysk by de rjochtbank better te regeljen, mar ek ien foar it wetlik regeljen fan

Lês it folsleine artikel
Yn Fryslân wie 79,3% fan de kearen dat besocht waard om yn te brekken suksesfol

Yn Fryslân wie 79,3% fan de kearen dat besocht waard om yn te brekken suksesfol

🕔08:17, 4.Apr 2024

Yn 79,3% fan de kearen dat ferline jier yn Fryslân besocht waard om yn te brekken, slagge it de ynbrekkers om de wente yn te kringen en eat bút te meitsjen. Yn Weststellingwerf hiene se it measte sukses: dêr slagge

Lês it folsleine artikel