Werom nei 't begjin

Nijs út de Benelúks

Minister Mariëlle Paul by Fryske les oer planeten yn Jirnsum

Minister Mariëlle Paul by Fryske les oer planeten yn Jirnsum Fernijd

🕔08:15, 21.Mar 2024

Moandeitemoarn 18 maart die minister Mariëlle Paul mei oan in Fryske les op de Sint Radboudskoalle yn Jirnsum. Sa koe se sjen hoe’t de Fryske kearndoelen, dy’t koartby presintearre binne, tapast wurde. Frou Paul, minister foar Underwiis, siet op ien

Lês it folsleine artikel
Fryske polityk: nije rjochtbankpresidint moat mear foar Fryske taal dwaan

Fryske polityk: nije rjochtbankpresidint moat mear foar Fryske taal dwaan

🕔08:14, 20.Mar 2024

De Fryske polityk wol dat de folgjende presidint fan de rjochtbank Noard-Nederlân mear foar de Fryske taal docht. Dat stiet yn in brief fan it Steatekomitee Frysk oan de Ried foar de Rjochtspraak oer de beneaming fan de baas fan

Lês it folsleine artikel
Fryske kriten om utens komme byinoar 

Fryske kriten om utens komme byinoar 

🕔16:25, 19.Mar 2024

Hûndertste Algemiene Gearkomste fan it Keninklik Frysk Boun om Utens troch Jan Bosgraaf Statutêr foarskreaune jierlikse ledegearkomsten steane der net om bekend dat se in soad folk lûke. Dochs fûnen sneon 16 maart 2024 ryklik fyftich (bestjoers)leden fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Undersyk: Tal WOZ-beswieren yn Fryslân mear as ferdûbele

Undersyk: Tal WOZ-beswieren yn Fryslân mear as ferdûbele

🕔08:14, 18.Mar 2024

Hieltyd mear Friezen binne it net mei de WOZ-wearde fan harren wenning iens. Ferline jier waard troch goed 16.000 húseigeners beswier oantekene. Dat is twa kear safolle as yn 2022 (+106,5%). In fikse groei, mar minder as de lanlike stiging

Lês it folsleine artikel
Visit Wadden ropt op om by besite oan Waadgebiet drones thús te litten

Visit Wadden ropt op om by besite oan Waadgebiet drones thús te litten

🕔09:23, 16.Mar 2024

Mei it briedseizoen dat op 15 maart fan start gien is, ropt Visit Wadden bewenners en besikers op om mei it rekreatyf gebrûk fan drones yn it Waadgebiet en omlizzende natuergebieten op te hâlden. Ut resint ûndersyk fan de Ryksuniversiteit

Lês it folsleine artikel
Bernebiënnale no yn it Grinzer Museum te sjen

Bernebiënnale no yn it Grinzer Museum te sjen Fernijd

🕔08:14, 14.Mar 2024

Nei it grutte sukses fan de earste edysje is de Bernebiënnale no wer yn it Grinzer Museum te sjen. Diskear mei it aktuele tema ‘A better place’. De útstalling nûget bern en folwoeksenen út om diel te nimmen oan in

Lês it folsleine artikel
Eksposysje ‘Stilstean by koroana’ yn it provinsjehûs

Eksposysje ‘Stilstean by koroana’ yn it provinsjehûs Fernijd

🕔08:17, 12.Mar 2024

Yn it provinsjehûs yn Ljouwert is oant en mei 16 april in bysûndere lanlike eksposysje te sjen. Kommissaris fan de Kening Arno Brok, ek foarsitter fan it Landelijk Comité Stilstaan bij Corona, hat de útstalling ferline wike woansdei iepene, tegearre

Lês it folsleine artikel
Tiidreizgje nei it libben yn doarpen en stêden yn 1500-1850

Tiidreizgje nei it libben yn doarpen en stêden yn 1500-1850

🕔08:18, 10.Mar 2024

Tiidreizgje nei it libben yn doarpen en stêden yn Nederlân en Flaanderen tusken 1500 en 1850. Dat is no mooglik, want der binne 207 kronykteksten op kronieken.transkribus.eu set. De hânskriften binne digitaal ynlêzen en fia transkripsjes en tekstwerkenning yntegraal troch

Lês it folsleine artikel
Fryske oerheden wiis mei fundearringsadvys Rli

Fryske oerheden wiis mei fundearringsadvys Rli

🕔08:10, 8.Mar 2024

De Fryske oerheden stypje it driuwende advys om te kommen ta in effektive nasjonale oanpak fan fundearringsproblematyk. Dat advys oan it kabinet is tongersdei presintearre troch de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). It slút oan by de stappen

Lês it folsleine artikel
Undersyk: Dit kostet in brulloft yn Fryslân

Undersyk: Dit kostet in brulloft yn Fryslân Fernijd

🕔08:11, 6.Mar 2024

In brulloft mei alles derop en deroan koste ferline jier yn Fryslân yn trochsneed € 19.169. In flinke ynvestearring, al lizze dy troukosten in stik leger as op oare plakken yn Nederlân. Neffens de lanlike trochsneed skeelt it sels €

Lês it folsleine artikel