Werom nei 't begjin

Nijs út de Benelúks

Boeren mei trekkers yn De Haach

Boeren mei trekkers yn De Haach

🕔09:18, 20.Sep 2022

De plysje yn De Haach hat trekkers yn beslach nommen. Yn ’e stêd jildt mei Prinskesdei in needbefel, mar in stikmannich boeren hold him dêr net oan en besocht mei trekkers it sintrum yn te riden. Hja protestearje tsjin de

Lês it folsleine artikel
Nije útstalling Nymphenburg-porslein yn Grinzer Museum

Nije útstalling Nymphenburg-porslein yn Grinzer Museum Fernijd

🕔08:41, 19.Sep 2022

Porsleinkreaasjes út de topkolleksje fan Nymphenburg wurde yn ferrassend nije komposysjes toand mei wurk út de kolleksje fan it Grinzer Museum. Fan sneon 15 oktober ôf te sjen yn it Grinzer Museum: Nymphenburg x Groninger Museum – Porselein, Kunst, Design.

Lês it folsleine artikel
Yn ferhâlding minder biblioteeklokaasjes yn Fryslân

Yn ferhâlding minder biblioteeklokaasjes yn Fryslân

🕔08:54, 17.Sep 2022

Yn Fryslân binne relatyf net folle biblioteeklokaasjes. Eltse biblioteek wurdt dield mei yn trochsneed 23.863 Friezen, wat mear is as de lanlike trochsneed. Mei’t de biblioteek in hieltyd gruttere maatskiplike funksje kriget, liket it wiermeitsjen fan dy rol foar Fryske

Lês it folsleine artikel
Trije noardlike omjouwingstsjinsten sykje nije kollega’s

Trije noardlike omjouwingstsjinsten sykje nije kollega’s Fernijd

🕔08:37, 15.Sep 2022

Wurkje by in omjouwingstsjinst betsjut dat men yn it brânpunt fan grutte maatskiplike ûntwikkelingen stiet. Tink oan feroaring nei in duorsume wrâld dêr’t it opwekken fan griene enerzjy needsaaklik by is. Dat is útdaagjend wurk. Foar in protte minsken is

Lês it folsleine artikel
Gebrûk antydepressiva ûnder jonge froulju flink tanommen

Gebrûk antydepressiva ûnder jonge froulju flink tanommen

🕔08:41, 13.Sep 2022

It tal jonge froulju dat antydepressiva nimt, is yn ’e koroanatiid flink tanommen. Hûsdokters skriuwe oan dy groep pasjinten hast tweintich persint mear genêsmiddels foar eangst en depresje foar as twa jier lyn, docht bliken út ûndersyk fan it soarchkennissintrum

Lês it folsleine artikel
Earste fuortgongsprippen koroanafaksin wurde op 19 septimber set

Earste fuortgongsprippen koroanafaksin wurde op 19 septimber set

🕔08:40, 11.Sep 2022

Takom wike tiisdei falle de earste útnûgingen foar in fuortgongsprip mei it koroanafaksin yn ’e brievebus. Minsken mei in grut risiko om slim siik te wurden en soarchmeiwurkers krije foarrang. Fan 19 septimber ôf kinne se op ôfspraak by de

Lês it folsleine artikel
Mânske ierdskok makket Grinslanners kjel

Mânske ierdskok makket Grinslanners kjel

🕔13:04, 9.Sep 2022

Op ‘e dei dat âld-minister Henk Kamp troch de Twadde Keamer yn it ferhoar nommen waard oer de ierdskokken troch gaswinning yn Grinslân, waard dy provinsje fannijs wekker skodde. De ierde yn it noardeasten fan ‘e buorprovinsje trille gâns: de

Lês it folsleine artikel
Ierdskokslachtoffers Grinslân krije tenei op syn minst fiiftûzen euro

Ierdskokslachtoffers Grinslân krije tenei op syn minst fiiftûzen euro

🕔12:08, 8.Sep 2022

Grinslanners dy’t skea oan harren hûs oprûn hawwe troch ierdskokken krije tenei altyd op syn minst fiiftûzen euro as skeafergoeding. Dat hat it Instituut Mijnbouwschade Groningen útmakke. Minsken dy’t yn it ferline in legere skeafergoeding krige hawwe, krije in oanfolling,

Lês it folsleine artikel
70.000 euro foar Agroboskprojekt yn Noard-Nederlân

70.000 euro foar Agroboskprojekt yn Noard-Nederlân

🕔08:48, 8.Sep 2022

Foar it projekt “Publiek Private Samenwerking (PPS) Agroforestry” kriget Wageningen Livestock Research in bydrage fan 70.000 euro fan de provinsje Fryslân. It projekt rjochtet him op it ûntwikkeljen fan fernijende agrobosksystemen foar boerebedriuwen en fierdere ûntwikkeling fan (praktyske) kennis oer

Lês it folsleine artikel
Grins is ien grutte drugsstêd

Grins is ien grutte drugsstêd

🕔15:54, 7.Sep 2022

Grinzers spuitsje, snuve en smoke yllegaal guod dat it sta seit. It gebrûk fan drugs yn de stêd is te ferlykjen mei dat yn Amsterdam. It stedsbestjoer wurdt rare kjel fan de ûntdekking. Undersyksburo KWR hat yn maart in wike

Lês it folsleine artikel