Nij: alle trochdewykse dagen les fan ‘Het Klokhuis’

Nij: alle trochdewykse dagen les fan ‘Het Klokhuis’

🕔09:31, 20.Mar 2020

Mei alle dagen in kreative opdracht hoecht net ien him de kommende wiken te ferfelen Utstjoering: alle dagen om 14.00 streekrjocht op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok en hetklokhuis.nl. Dyn earste game bouwe? In fette gûcheltrúk leare? Barchje Rund tekenje?

Lês it folsleine artikel
Rapporteur Feriene Naasjes: ûnderwiis yn minderheidstaal is in minskerjocht

Rapporteur Feriene Naasjes: ûnderwiis yn minderheidstaal is in minskerjocht

🕔12:58, 19.Mar 2020

Underwiis yn de eigen taal is in minskerjocht. Dat skriuwt Fernand de Varennes oan de minskerjochterie fan de Feriene Naasjes. De Kanadeeske jurist De Varennes is bysûnder rapporteur op it mêd fan minderhederjochten. Net oeral giet it min mei de

Lês it folsleine artikel
It Krobbehonk yn Boazum opnij sertifisearre foar twatalich wurkjen

It Krobbehonk yn Boazum opnij sertifisearre foar twatalich wurkjen

🕔08:39, 18.Mar 2020

Pjutte-opfang It Krobbehonk yn Boazum wurket sûnt 2007 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Yn it ferline is dêr it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ behelle. Dat hâldt yn dat

Lês it folsleine artikel
Skoallen wer iepen

Skoallen wer iepen

🕔22:24, 17.Mar 2020

Grutte groepen learlingen yn Nederlân meie wer nei skoalle ta, as hja mar ôfstân hâlde fan harren meilearlingen en net ûnnedich troch it gebou doarmje. Sike learlingen binne net wolkom. Minister fan ûnderwiis Arie Slob hat hjoed tastimming jûn foar

Lês it folsleine artikel
Protte Fryske skoallen ynearsten ticht

Protte Fryske skoallen ynearsten ticht

🕔23:12, 14.Mar 2020

Kristlike skoallemienskip Arlanta slút fan moandei ôf de doarren fan al syn skoallen. It is in foarsoarchsmaatregel yn ferbân mei it koroanafirus. De basisskoallen fan Noventa, PCBO Dantumadiel en ROOBOL geane ek ticht. De skoallen bliuwe ticht oant 30 maart.

Lês it folsleine artikel
Takom wike gjin lessen op ROC Friese Poort

Takom wike gjin lessen op ROC Friese Poort

🕔18:17, 13.Mar 2020

Op de skoallen fan ROC Friese Poort yn Fryslân sille takom wike gjin lessen jûn wurde. Dat hat it bestjoer freedtemiddei bekend makke. Hoewol’t it kabinet sein hat dat skoallen foar middelber ûnderwiis foarearst gewoan trochgean kinne, hat de Friese

Lês it folsleine artikel
België slút alle skoallen en hoareka

België slút alle skoallen en hoareka

🕔22:52, 12.Mar 2020

Yn België geane alle skoallen ticht, ek dy foar basisûnderwiis. Fierders wurde alle kafees en restaurants sletten. Alle eveneminten, ek de lytse, wurde ôfsein. Dat hat de Belgyske oerheid tongersdeitejûn besletten. De maatregels binne derfoar ornearre om fersprieding fan it

Lês it folsleine artikel
Fryske hegeskoallen geane ticht: gjin kolleezjes en tentamens yn maart

Fryske hegeskoallen geane ticht: gjin kolleezjes en tentamens yn maart

🕔22:31, 12.Mar 2020

De Fryske hegeskoallen NHL Stenden en Van Hall Larenstein geane ticht. NHL Stenden lit alle kolleezjes en tentamens yn de moanne maart ferfalle. De Ryksuniversiteit Grins giet noch fierder: dêr falle alle ûnderwiisaktiviteiten oant 10 april út. De biblioteken en

Lês it folsleine artikel
Presintaasje nij Frysk learmiddel ‘Lear de lûden’

Presintaasje nij Frysk learmiddel ‘Lear de lûden’

🕔13:43, 9.Mar 2020

Tongersdei 12 maart o.s. wurdt op iepenbiere bassiskoalle It Skriuwboerd yn Surhústerfean it nije Fryske learmiddel ‘Lear de Lûden’ presintearre. ‘Lear de Lûden’ is in ynnovative, ynteraktive klankstimpelset om boartsjenderwiis te oefenjen mei Fryske letters, klanken en wurden. It produkt

Lês it folsleine artikel
Joana Duarte heechlearaar twatalich ûnderwiis yn Amsterdam

Joana Duarte heechlearaar twatalich ûnderwiis yn Amsterdam

🕔17:00, 8.Mar 2020

Earder dit jier waard hja beneamd as lektor meartaligens oan hegeskoalle NHL Stenden. Sûnt dizze wike hat Joana Duarte út Ljouwert der noch in wichtige funksje by: hja is bysûnder heechlearaar wrâldboargerskip en twatalich ûnderwiis wurden oan de Universiteit fan

Lês it folsleine artikel