Tomkes jierdeifeestje: in slagge feest foar lyts en grut

Tomkes jierdeifeestje: in slagge feest foar lyts en grut

🕔09:00, 20.Sep 2021

Tomke bestiet dit jier 25 jier. Alle reden foar in feestje. Likernôch 250 entûsjaste pjutten en harren begelieders wiene dêrom sneon 18 septimber op Tomkes jierdeifeestje fan ’e partij op it prachtige hiem fan paviljoen MeM yn Bûtenpost. Om safolle

Lês it folsleine artikel
Bernekolleezjes oer ikoanen yn it Frysk Museum

Bernekolleezjes oer ikoanen yn it Frysk Museum

🕔08:51, 20.Sep 2021

Fan ’t hjerst stiet de MuseumJeugdUniversiteit (MJU) yn it teken fan de grutte útstalling Icons. Fan 9 oktober ôf jouwe eksperts fjouwer kolleezjes oer ikoanyske persoanen, spesjaal foar bern. Sa fertelt de boargemaster fan Ljouwert, Sybrand van Haersma Buma, mear

Lês it folsleine artikel
Kommissaris Brok langet lespakket ‘Pake syn skûtsje’ oer

Kommissaris Brok langet lespakket ‘Pake syn skûtsje’ oer

🕔08:57, 18.Sep 2021

Skûtsjesilen gie dan wol net troch, dochs hat skûtsjeleafhawwend Fryslân net stilsitten. ‘Pake syn skûtsje’ is klear, in fergees lespakket foar groep 1 o/m 8. Dêrmei wurdt in unyk stikje Fryske kultuerhistoarje oan folgjende generaasjes trochjûn. Op sneon 25 septimber,

Lês it folsleine artikel
Fryske Foarlêswike fan moandei 27 septimber o/m freed 1 oktober

Fryske Foarlêswike fan moandei 27 septimber o/m freed 1 oktober

🕔08:17, 16.Sep 2021

Yn de lêste wike fan septimber geane hooplik goed 600 foarlêzers op ’en paad om rûnom yn ’e  provinsje foar te lêzen oan goed 12.500 pjutten. De foarlêzers nimme mei-inoar sa’n 20.000 eksimplaren fan it nije Tomkeboekje mei, dat de

Lês it folsleine artikel
Ljouwert makket gading nei Europeeske ynnovaasjetitel

Ljouwert makket gading nei Europeeske ynnovaasjetitel

🕔08:44, 10.Sep 2021

De gemeente Ljouwert makket it foar twadde jier kâns om in Europeeske ynnovaasjetitel yn ’e wacht te slepen. Mei in oanbod dat him rjochtet op de ynnovaasjekrêft fan Ljouwert yn wettertechnology, heart de stêd ta de lêste acht finalisten om

Lês it folsleine artikel
Blinder of blunder?

Blinder of blunder?

🕔09:06, 4.Sep 2021

Foar minsken dy’t witte wolle hoe’t it der mei harren Frysk foarstiet, oft se de staveringsregels kenne en wat wol of net in Frysk wurd is, is ‘Lear mar Frysk’ in moaie en handige manier om yn fjouwer fragen harren

Lês it folsleine artikel
Kursussen Frysk fan de Afûk sette wer útein

Kursussen Frysk fan de Afûk sette wer útein

🕔08:35, 2.Sep 2021

Koroana sette it ôfrûne kursusjier ek in dikke streek troch de plande kursussen Frysk fan de Afûk. Gewoanwei ferwolkommet de organisaasje rûchwei 1000 kursisten jiers. It grutste part dêrfan folget ien fan de groepskursussen dy’t op ferskate lokaasjes troch de

Lês it folsleine artikel
€ 400.000 subsydzje ‘Frysk foar no en letter’

€ 400.000 subsydzje ‘Frysk foar no en letter’

🕔08:11, 2.Sep 2021

De Fryske oerheid wol alle ûnderwiis – fan berne-opfang oant en mei wittenskiplik ûnderwiis – stypje by it fersterkjen fan de posysje fan it Frysk. Yn it ramt fan ‘Taalplan Frysk 2030’ is der it kommende fearnsjier € 400.000 subsydzje

Lês it folsleine artikel
Edukaasjeprojekt ‘Takomst foar in unyk lânskip’

Edukaasjeprojekt ‘Takomst foar in unyk lânskip’

🕔13:02, 1.Sep 2021

Fan It Fryske Gea ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ is in lesprogramma foar de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn noardeastlik Fryslân. By in fjildwurkdei yn de Noardlike Fryske Wâlden learden de bern hoe’t de siedsjes fan in

Lês it folsleine artikel
Natoer-lêskoffers foar alle basisskoallen yn Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Natoer-lêskoffers foar alle basisskoallen yn Dantumadiel en Noardeast-Fryslân Fernijd

🕔08:41, 1.Sep 2021

Op basisskoalle De Bining yn Westergeast waard moandei de earste fan 47 Natoer-lêskoffers oan de skoalle oerlange troch Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra en Jan Tiede Bouma fan natoeredukaasjesintrum De Klyster. Dizze wike krije mar leafst 47 basisskoallen yn de gemeenten Dantumadiel

Lês it folsleine artikel