Keunstwurk leart bern Frysk fia dûnsjen en sjongen

Keunstwurk leart bern Frysk fia dûnsjen en sjongen

🕔09:14, 29.Feb 2020

Stichting Keunstwurk sil seis ûntwerpen útwurkje om keunst- en kultueredukaasje te keppeljen oan it Frysk en meartalich ûnderwiis op Fryske basisskoallen. Keunstwurk wurket dêrby gear mei NHL Stenden, Academy of Social Studies: Laten We Welzijn, de Afûk en meertaligheidssintrum Cedin.

Lês it folsleine artikel
Utrikking ‘Bosatlas fan de duorsumens’

Utrikking ‘Bosatlas fan de duorsumens’ Fernijd

🕔08:58, 28.Feb 2020

Freed 28 febrewaris nimme learlingen fan it Bogerman Kolleezje yn Snits as earste skoalle yn Fryslân de Bosatlas van de duurzaamheid yn ûntfangst. Hja krije de atlas út hannen fan deputearre Sander de Rouwe, Houkje Rijpstra fan Feriening Sirkulêr Fryslân

Lês it folsleine artikel
De Noardlike Banebeurs op 25 en 26 febrewaris yn MartiniPlaza

De Noardlike Banebeurs op 25 en 26 febrewaris yn MartiniPlaza

🕔08:59, 21.Feb 2020

De Noardlike Banebeurs is nijsgjirrich foar elkenien dy’t op syk is nei in útdaagjende baan. De beurs is in ynteraktyf evenemint dêr’t besikers har ûnder oare ynformearje en ynspirearje litte kinne. It programma is tige fariearre. Sa is der de

Lês it folsleine artikel
Pjutte-opfang It Krielhûske Terwispel behellet sertifikaat twatalich wurkjen

Pjutte-opfang It Krielhûske Terwispel behellet sertifikaat twatalich wurkjen Fernijd

🕔08:45, 20.Feb 2020

Op woansdei 12 febrewaris wie it feest by pjutte-opfang It Krielhûske yn Terwispel. De lokaasje fan Kinderopvang Esther wurket sûnt de maitiid fan 2018 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen.

Lês it folsleine artikel
Online kwalifikaasje Grut Frysk Diktee los

Online kwalifikaasje Grut Frysk Diktee los

🕔08:47, 18.Feb 2020

De kwalifikaasje foar it Grut Frysk Diktee 2020 is los. Minsken dy’t meidwaan wolle moatte harren kwalifisearje. Dat kin fan no ôf oant 16 maart online fia de webside www.fryskdiktee.nl. Op dy side stiet in kwalifikaasjediktee. Kandidaten dy’t dat diktee

Lês it folsleine artikel
Krookjefakânsje: bern fergees nei 42 Fryske musea

Krookjefakânsje: bern fergees nei 42 Fryske musea

🕔09:15, 15.Feb 2020

Yn ’e krookjefakânsje dogge 42 Fryske musea mei oan aktiviteitewike ‘Help pake & beppe de fakânsje troch’. Fan 18 oant en mei 21 febrewaris organisearje se aktiviteiten foar jong en ‘minder jong’. Bern oant en mei tolve jier meie der

Lês it folsleine artikel
Ek in oplossing foar dramatyske delgong skoalsifers: oerheid makket eineksamens makliker

Ek in oplossing foar dramatyske delgong skoalsifers: oerheid makket eineksamens makliker

🕔16:32, 14.Feb 2020

De Nederlânske sintrale eineksamens foar de fakken Frânsk en Dútsk wurde makliker makke. It ministearje fan ûnderwiis hat dêrta besletten omdat de sifers dan heger útfalle sille. Dy binne de lêste 25 jier dramatysk sakke. Trochinoar helje hafû-learlingen in 5,8

Lês it folsleine artikel
Minsken hearre harren eigen aksint net

Minsken hearre harren eigen aksint net

🕔13:26, 14.Feb 2020

Minsken binne dôf foar harren eigen aksint. Hja tinke dat harren eigen útspraak folle minder opfallend is as dat oaren tinke. Dat docht bliken út Dútsk ûndersyk. “Minsken dy’t in taal leare, beoardielje harren eigen útspraak as better as dy

Lês it folsleine artikel
Willewike siket lieding

Willewike siket lieding

🕔10:35, 14.Feb 2020

De organisaasje fan de Willewike op Skylge is foar dit jier noch op syk nei lieding. Wa’t sin hat om mei te gean as lieding kin him melde. De data fan de Willewike binne dit jier: fan 25 april oant

Lês it folsleine artikel
Kursus Aldfryske teksten lêze

Kursus Aldfryske teksten lêze

🕔22:34, 13.Feb 2020

Yn juny kinne studinten út de hiele wrâld wer leare om midsiuwske Fryske teksten te lêzen. Dy taal liket dan noch sterk op it Ingelsk fan dy tiid. De Ingelsktalige kursus Aldfrysk wurdt dit jier jûn yn Grins. Ferline jier

Lês it folsleine artikel