Boeken oer Nijntje yn streektalen tige populêr

Boeken oer Nijntje yn streektalen tige populêr

🕔09:31, 21.Feb 2019

De alderearste oersetting fan Nijntje yn in streektaal, opa en oma pluis op z’n brabants út 2012, hat no al in sande printinge. Yn de ôfrûne sân jier binne der mear as 15.000 eksimplaren fan dy titel ferkocht. Nijntje is

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar de skouders derûnder

Mei-inoar de skouders derûnder

🕔08:01, 17.Feb 2019

troch Jan Breimer Under de titel ‘VERDERE STANDAARDISERING VAN HET FRIES – Onderzoek naar acceptatie van voorkeursvormen op lijst Fryske Akademy’ stiet yn Levende Talen Magazine 2019 | 1 in artikel fan Renske van der Meer-Pasma. De skriuwster is dosint

Lês it folsleine artikel
Gearwurking VVN en Semko tsjin appen op ’e fyts

Gearwurking VVN en Semko tsjin appen op ’e fyts

🕔08:03, 15.Feb 2019

Veilig Verkeer Nederland en Underwiisburo Semko sille gearwurkje. Veilig Verkeer Nederland giet de basisskoallen yn mei it boadskip: ‘Op de fiets even niets‘. Der komme hieltyd mear ûngelokken troch it brûken fan sosjale media op ‘e fyts. Fan de brêgeklasse ôf 

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Cito

Feie Fonyk: Cito

🕔14:15, 14.Feb 2019

Ofrûne septimber bestie it Cito yn Arnhem fyftich jier. It is yn al dy jierren útgroeid ta in grutte organisaasje dy’t toetsen makket foar hast it hiele ûnderwiis. Fan beuker- oant en mei it middelber beropsûnderwiis. It hat bygelyks in

Lês it folsleine artikel
Carles Puigdemont woansdei yn Grins

Carles Puigdemont woansdei yn Grins

🕔12:44, 13.Feb 2019

De ôfsette Katalaanske presidint Carles Puigdemont komt moarn nei Grins ta. Op fersyk fan heechlearaar Frysk Goffe Jensma hâldt er dêr in gastkolleezje op ‘e universiteit. Alle taharkersplakken foar de lêzing binne wilens fersein. Puigdemont komt op ‘e twadde dei

Lês it folsleine artikel
Kursus Sealterfrysk op NHL Stenden yn Ljouwert

Kursus Sealterfrysk op NHL Stenden yn Ljouwert Fernijd

🕔09:40, 13.Feb 2019

Hegeskoalle NHL Stenden hie tiisdei in primeur: foar it earst is der yn Nederlân in kursus jûn yn de Fryske taal fan it Sealterlân (Saterland). Dat is in lytse regio yn Dútslân dêr’t in eigen fariant praat wurdt fan it

Lês it folsleine artikel
9 maart: demonstraasje foar bettere lessen Frysk

9 maart: demonstraasje foar bettere lessen Frysk

🕔07:34, 6.Feb 2019

De aksjegroep Sis tsiis organisearret op 9 maart yn Ljouwert in demonstraasje. De demonstraasje tsjinnet as protest tsjin de minne situaasje fan it Frysk op skoallen yn Fryslân. De aksjefierders wize derop dat it Frysk al 38 jier lang in

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In eksellinte ûnfoldwaande

Aant Mulder: In eksellinte ûnfoldwaande

🕔07:00, 29.Jan 2019

Kollum Eksellinte skoallen en in eksellinte ûnfoldwaande foar de ynspeksje, benammen as it om taal yn it ûnderwiis giet, betink ik, as ik yn ’e kranten lês oer skoallen dy’t har fan de ynspeksje eksellint neame meie. Tiisdei 22 jannewaris

Lês it folsleine artikel
Limburch wol ôfpraken mei Ryk oer Limburchsk

Limburch wol ôfpraken mei Ryk oer Limburchsk

🕔11:14, 28.Jan 2019

It bestjoer fan de provinsje Limburch wol mei it Ryk ferlykbere ôfspraken meitsje as de ferskate regionale oerheden earder dien hawwe oer it Nedersaksysk. Dat hat de Limburger deputearre Ger Koopmans buorkundich makke. It Limburchsk is krekt as it Frysk,

Lês it folsleine artikel
Kastielen en de gouden iuw yn de Museumjeugduniversiteit

Kastielen en de gouden iuw yn de Museumjeugduniversiteit

🕔10:18, 27.Jan 2019

Kommende maitiid stiet de Museumjeugduniversiteit yn it teken fan de 17e iuw. Yn in fjouwertal kolleezjes fertelle eksperts oer hoe’t it libben wie yn de Gouden Iuw, wêrom’t der altyd safolle iten skildere waard en oer de grutte mannichte kastielen

Lês it folsleine artikel