Underwiisprogramma Keunst Frij-Baan fan Prinsessehof en Gemeente Ljouwert

Underwiisprogramma Keunst Frij-Baan fan Prinsessehof en Gemeente Ljouwert

🕔15:22, 28.May 2019

Keramykmuseum Prinsessehof is juster mei syn ûnderwiisprogramma Keunst Frij-Baan nei bûten kommen. Dêr ûntdekke learlingen fan it fuortset ûnderwiis op in nije wize keunstwurken. It programma is te folgjen fia in webapp. Op de feestlike middei lieten fearlingen fan CSG

Lês it folsleine artikel
Hjoed eineksamen Frysk: hiene jo it helle?

Hjoed eineksamen Frysk: hiene jo it helle?

🕔19:52, 23.May 2019

Hjoed wie de lêste dei fan de sintrale skriftlike eineksamens yn it fuortset ûnderwiis. Learlingen fan ‘e hafû en it twû koene hjoed eksamen dwaan foar it fak Frysk, wylst learlingen fan it tmbû dat juster al dwaan koene. Mei-inoar

Lês it folsleine artikel
Ekstra omtinken foar bern nei húslik geweld

Ekstra omtinken foar bern nei húslik geweld

🕔12:23, 22.May 2019

Yn Achtkarspelen sille ûnderwiis, berne-opfang en plysje gearwurkje om gau help te bieden oan bern dy’t thús mei geweld te krijen hawwe. Dêr hawwe se in konvenant foar tekene, Handle with Care. Binnen 24 oere nei in húslik geweldsynsidint moat

Lês it folsleine artikel
Pjutte-opfang ‘De Earste Wjukslach’ Reduzum behellet sertifikaat twatalich wurkjen

Pjutte-opfang ‘De Earste Wjukslach’ Reduzum behellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔09:10, 22.May 2019

Op tongersdei 18 april wie it feest op pjutte-opfang ‘De Earste Wjukslach’ yn Reduzum. Op de lokaasje fan Kids First wurdt sûnt jannewaris 2017 wurke mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te

Lês it folsleine artikel
Ofskied lektor Frysk Alex Riemersma

Ofskied lektor Frysk Alex Riemersma

🕔19:48, 21.May 2019

Alex Riemersma hat tiisdeitemiddei ôfskied nommen by hegeskoalle NHL Stenden. Hy wurke dêr as dosint fakdidaktyk by de learare-oplieding Frysk en as lektor Frysk en meartaligens. Ien fan syn wichtige taken wie it koördinearjen fan it trijetalige ûnderwiis yn de

Lês it folsleine artikel
Holledoekjes ferbean op Eastenrykske basisskoallen

Holledoekjes ferbean op Eastenrykske basisskoallen

🕔14:43, 17.May 2019

It parlemint fan Eastenryk hat ja sein tsjin in wetsfoarstel om it ideologyske en religieuze holbedekken op basisskoallen te ferbieden. Bûnskânselier Sebastian Kurz neamt it beslút in maatregel om wat te dwaan oan “de ûnderwerping fan famkes”. Hoewol’t ek oare

Lês it folsleine artikel
Bern It Surhústerfean yn aksje foar bijen

Bern It Surhústerfean yn aksje foar bijen

🕔12:51, 17.May 2019

Fóár it bioferskaat en tsjín it útstjerren fan de bijen hawwe de bern fan groep 5 fan de kristlike basisskoalle De Bernebrêge fan It Surhústerfean de grienseamen om de skoalle hinne mei ekologysk blomsied besiedde. Wethâlder Max de Haan wie

Lês it folsleine artikel
Bern yn Fryslân krije minder kânsen

Bern yn Fryslân krije minder kânsen

🕔08:07, 16.May 2019

Bern yn Fryslân wurde troch harren basisskoalle gauris te leech taksearre as it giet om de kar foar it fuortset ûnderwiis. Dat is berekkene troch it Frysk Sosjaal Planburo (FSP). It FSP is it ûnôfhinklik kennisynstitút dat trends en ûntwikkelingen

Lês it folsleine artikel
‘Skriuw dy ryk’: nije fideorige om kreatyf Frysk te skriuwen

‘Skriuw dy ryk’: nije fideorige om kreatyf Frysk te skriuwen

🕔07:00, 15.May 2019

Studinten Frysk fan hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hawwe in rige fideo’s makke om kreatyf skriuwen yn de Fryske taal te befoarderjen. De fideorige hat de namme Skriuw dy ryk krige en is ornearre foar gebrûk yn ‘e Fryske les op

Lês it folsleine artikel
Frysk Fersetsmuseumpriis 2018/2019 útrikt

Frysk Fersetsmuseumpriis 2018/2019 útrikt

🕔10:40, 11.May 2019

De Frysk Fersetsmuseumpriis wurdt alle twa jier útrikt oan jonge minsken dy’t wat dogge om de oantinkens oan oarloch, besetting en ferfolging libben te hâlden. Dit jier hawwe de sjueryleden de skriuwers fan twa profylwurkstikken oanwiisd as winner. Woansdei 8

Lês it folsleine artikel