Hoe wiis moatte wy wêze mei it Masterplan Basisvaardigheden?

Hoe wiis moatte wy wêze mei it Masterplan Basisvaardigheden?

🕔12:39, 10.Mar 2023

Skôging Op 21 febrewaris 2023 – de dei fan de memmetaal – stie yn it Friesch Dagblad in ferslach fan in wurkbesite fan ûnderwiisminister Dennis Wiersma oan de iepenbiere Westermarskoalle op ’e Jouwer. Hy liet him op ’e hichte bringe

Lês it folsleine artikel
Kursus Skriuwtechniken fan de Skriuwersfakskoalle

Kursus Skriuwtechniken fan de Skriuwersfakskoalle

🕔10:13, 9.Mar 2023

Foar wa’t graach mear en bettere ferhalen yn it Frysk skriuwe wol is in kursus fan de Skriuwersfakskoalle tige oan te rieden. Dy wurdt jûn yn gearwurking mei Ljouwert UNESCO City of Literature, Tresoar en de Skriuwersfakskoalle út Grins. Fan

Lês it folsleine artikel
Mei it FYK nei Eastenryk foar in evenemint foar jongelju fan Europeeske taalminderheden

Mei it FYK nei Eastenryk foar in evenemint foar jongelju fan Europeeske taalminderheden

🕔08:33, 3.Mar 2023

In moaie kâns foar jongelju (16-30 jier) om te reizgjen en fan oare Europeeske taalmienskippen te learen Fan 31 maart oant 6/7 april kinne jongelju mei nei Oberwart/Borta, Eastenryk foar in evenemint foar minsken fan sechstjin oant tritich jier dy’t

Lês it folsleine artikel
Feestlik jûnsprogramma foar studinten yn it Frysk Museum

Feestlik jûnsprogramma foar studinten yn it Frysk Museum Fernijd

🕔08:40, 27.feb 2023

Jongelju organisearje foar generaasjegenoaten op freedtejûn 3 maart in aaifol programma yn it Frysk Museum. Der kin fan alles ûntdutsen wurde oer duorsumens en de takomst fan it Fryske lânskip yn Fertile Grounds. Der kin in ûntdekkingsreis makke wurde troch

Lês it folsleine artikel
Fergeze famylje-aktiviteiten yn Prinsessehof en Frysk Museum yn ’e krookjefakânsje

Fergeze famylje-aktiviteiten yn Prinsessehof en Frysk Museum yn ’e krookjefakânsje Fernijd

🕔08:18, 26.feb 2023

Yn ’e krookjefakânsje is der yn ’e Fryske musea foar bern wer fan alles te dwaan. Feest yn it Prinsessehof Fan tiisdei 28 febrewaris oant en mei freed 3 maart is it Keramykmuseum yn Ljouwert ekstra nijsgjirrich foar húshâldingen. Yn

Lês it folsleine artikel
Foarjiersfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

Foarjiersfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

🕔09:36, 25.feb 2023

It Natuermuseum Fryslân stiet yn ’e krookjefakânsje lykas wenst is yn it teken fan ‘Help pake en beppe de fakânsje troch’. Bern kinne de oerpake fan de T. rex moetsje, mei sjen by it wurk fan in echte paleontolooch en

Lês it folsleine artikel
Oanbieding opbringst Fryske oersetting Oekraynsk berneboek oan UNICEF

Oanbieding opbringst Fryske oersetting Oekraynsk berneboek oan UNICEF

🕔09:41, 23.feb 2023

Yn april 2022 ferskynde it út it Oekraynsk oersette berneboek Maia en har freonen yn it Frysk. Under de flagge fan Boeken fan Fryslân hawwe alve Fryske útjouwers har dêr mei-inoar foar ynset. Ofpraat wie dat de opbringst dêrfan folslein

Lês it folsleine artikel
Minister Wiersma op besite by Westermarskoalle op ’e Jouwer

Minister Wiersma op besite by Westermarskoalle op ’e Jouwer

🕔08:11, 21.feb 2023

Minister Wiersma foar primêr en fuortset ûnderwiis brocht moandei in besite oan de Westermarskoalle op ‘e Jouwer. Hy folge dêr in stikmannich Fryske lessen. Dêrneist gie er yn petear mei learkrêften en de direkteur oer hoe’t sy de Fryske taal

Lês it folsleine artikel
Bernewike yn ’e krookjefakânsje yn De Lawei

Bernewike yn ’e krookjefakânsje yn De Lawei Fernijd

🕔08:24, 20.feb 2023

De krookjefakânsje stiet by De Lawei yn it teken fan de Kidswike. De bernewike is wer fol mei aardige aktiviteiten. It is diskear ien grutte bisteboel yn De Lawei. Sa wurde ûnder mear de foarstellingen Liegebeesten en de Winter Gruffalo

Lês it folsleine artikel
Ried fan Europa: aksje nedich foar Frysk yn rjochtbank en op universiteit

Ried fan Europa: aksje nedich foar Frysk yn rjochtbank en op universiteit

🕔09:16, 11.feb 2023

Nederlân moat sa gau mooglik risselwaasje meitsje om de posysje fan it Frysk yn ’e rjochtbank en yn it ûnderwiis te ferbetterjen. Dat skriuwt de Ried fan Europa yn in kritysk rapport oer it neilibjen fan it Europeesk Hânfest foar

Lês it folsleine artikel