Nij Frysk berneboek ‘De Bjusterbaarlike Baron’ no al yn Dútsk Museum

Nij Frysk berneboek ‘De Bjusterbaarlike Baron’ no al yn Dútsk Museum

🕔08:37, 27.Aug 2022

Sûnt dizze simmer leit der in Frysk berneboek yn in Dútsk museum. Jurjen Faber en Paul van Dijk hawwe harren nijste berneboek De Bjusterbaarlike Baron oan it Münchhausen Museum yn Bodenwerder oanbean. Dat museum hat de grutste kolleksje boeken oer

Lês it folsleine artikel
Popup-festival CultuurKaravaan strykt yn Boarnburgum del

Popup-festival CultuurKaravaan strykt yn Boarnburgum del

🕔08:20, 27.Aug 2022

Biblioteek Drachten, Museum Dr8888, Poppoadium Iduna en Skouboarch De Lawei organisearje fan juny oant en mei septimber acht popup-festivals yn ’e doarpen en wiken fan Smellingerlân, ûnder de namme CultuurKaravaan. In feestlike middei mei keunst lykas muzyk, teäter en films

Lês it folsleine artikel
Demonstraasje tsjin ûntnederlânsking universiteit Grins

Demonstraasje tsjin ûntnederlânsking universiteit Grins

🕔06:35, 27.Aug 2022

Op 5 septimber organisearret de Stichting Taalverdediging yn Grins in demonstraasje tsjin de feringelsking fan de Nederlânske universiteiten. De Nederlânske wet skriuwt foar dat de oerheid de Nederlânske taal brûkt. Der wie in Kneppelfreed en tsientallen jierren praatwurk foar nedich

Lês it folsleine artikel
‘Natuur de luxe’, nij sjonijsprogramma oer de natuer

‘Natuur de luxe’, nij sjonijsprogramma oer de natuer Fernijd

🕔08:51, 23.Aug 2022

Natuur de luxe is in nij sjonijsprogramma op tv oer de natuer dat alle wiken wer mei humor, faasje en sensaasje natuernijs foar bern bringt. Troch de knypeach en it swymke satire is it in programma dat ek foar de

Lês it folsleine artikel
Nuvere útspraak fan Frânske ûnderwiisminister oer minderheidstalen

Nuvere útspraak fan Frânske ûnderwiisminister oer minderheidstalen

🕔13:42, 4.Aug 2022

Hoe seach de minister it plak fan de regionale en minderheidstalen fan Frankryk, benammen op skoalle? Dat frege it parlemintslid Iñaki Echaniz dizze wike oan de nije Frânske minister fan ûnderwiis, Pap Ndiaye. Echaniz is in Bask en stribbet nei

Lês it folsleine artikel
Toanielskriuwster Doutsen mocht yn it Frysk ôfstudearje yn Utert

Toanielskriuwster Doutsen mocht yn it Frysk ôfstudearje yn Utert

🕔14:29, 1.Aug 2022

De Hogeschool voor de Kunsten yn Utert hie studinte Doutsen van Gosliga tastimming jûn om yn it Frysk ôf te studearjen. De jongfaam fan it Hearrenfean hat dêr tankber gebrûk fan makke en is yn july ôfstudearre as toanielskriuwster. Hja

Lês it folsleine artikel
Ljouwerter yntroduksje foar studinten ‘LEIP! Week’ noch nea sa grut

Ljouwerter yntroduksje foar studinten ‘LEIP! Week’ noch nea sa grut

🕔08:35, 31.Jul 2022

Foar jongelju dy’t yn Ljouwert studearje sille, is de yntroduksjewike ‘LEIP! Week 2022’ fan Leeuwarden Student City dé manier om it studintelibben fan Ljouwert te ûntdekken. Dat is fan moandei 15 oant en mei tongersdei 18 augustus.  De iepening, it

Lês it folsleine artikel
Heech rapportsifer foar À la campagne

Heech rapportsifer foar À la campagne Fernijd

🕔07:15, 31.Jul 2022

De grutte tentoanstelling yn it Frysk Museum oer de ynfloed fan it Frânske ljocht yn de 19de-iuwske skilderkeunst kamen sa’n 71.000 besikers op ôf. Dy tentoanstelling is no ôfrûn. By de evaluaasje docht bliken dat er troch it publyk mei

Lês it folsleine artikel
‘ZOOV’: in stoomkursus selsstannigens ûnder de simmersinne

‘ZOOV’: in stoomkursus selsstannigens ûnder de simmersinne Fernijd

🕔08:37, 29.Jul 2022

Yn de nije tv-realitysearje Zonder ouders op vakantie (ZOOV) geane seis jongelju tusken de trettjin en fyftjin jier foar it earst sûnder âlden op fakânsje nei in ûnbekende sinnige bestimming. Dêr leare se net allinnich inoar better kennen, mar krije

Lês it folsleine artikel
Mei Keimpe de Krokodil op ’e syk nei greidefûgels

Mei Keimpe de Krokodil op ’e syk nei greidefûgels

🕔08:47, 27.Jul 2022

Yn gearwurking mei de Afûk hat IVN (Ynstitút foar Natueredukaasje) dit jier in ûnderlizzer/sykplaat en in boekje ûntwikkele, oanslutend by it tema greidefûgels: Keimpe de Krokodil – Fûgelsop. De Provinsje Fryslân hat de útfiering fan greidefûgeledukaasje – in ûnderdiel fan

Lês it folsleine artikel