GGD: Jongelju ûnder de achttjin komme yn Fryslân maklik oan drank

GGD: Jongelju ûnder de achttjin komme yn Fryslân maklik oan drank

🕔08:23, 24.Jan 2023

Wurdt der by ferkeappunten genôch kontrolearre op jongelju ûnder de achttjin dy’t alkohol keapje wolle? Ut ûndersyk fan GGD Fryslân docht bliken dat minderjierrigen maklik oan alkohol komme. Yn 36,8% fan de gefallen waarden de 16- en 17-jierrige ‘mystearjebern’ kontrolearre

Lês it folsleine artikel
Deputearre Poepjes jout ta: ‘Nulmjitting Frysk yn rjochtseal noch net ôf’

Deputearre Poepjes jout ta: ‘Nulmjitting Frysk yn rjochtseal noch net ôf’

🕔16:03, 23.Jan 2023

Deputearre Sietske Poepjes lûkt har de krityk oan dy’t advokaat Tjalling van der Goot op de nulmjitting fan it Frysk yn de rjochtseal hat. Hy skreau dêr okkerdeis in opinystik oer op It Nijs. Frou Poepjes jout ta dat it

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters

Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters

🕔08:33, 22.Jan 2023

Oanmoedigingskampanje foar nije Fryskpraters fan start Minsken dy’t it Frysk net as bern mar letter leard ha, saneamde nije Fryskpraters, brûke dy taal mar “hiel sporadysk”, en dat hat foar in part te krijen mei de taalhâlding fan de tradisjonele

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Pubers, Bogerman en Gomarus

Pier Bergsma: Pubers, Bogerman en Gomarus

🕔12:00, 19.Jan 2023

Kollum Op 13 novimber 1618 iepene dominy Bogerman út Ljouwert de Synoade fan Dordrecht. Dy tsjerkegearkomste duorre oant maaie 1619. Ien fan de wichtichste besluten wie de bibeloersetting: de Statenvertaling, dy’t yn 1637 klear wie. Bogerman hat bydroegen oan de

Lês it folsleine artikel
Earstejiers yn Maastricht krije ferplichte les oer seksueel wangedrach

Earstejiers yn Maastricht krije ferplichte les oer seksueel wangedrach Fernijd

🕔08:37, 18.Jan 2023

Earstejiersstudinten dy’t yn septimber by de Universiteit Maastricht begjinne, krije yn ’e yntroduksjewike fan harren fakulteit foarljochting oer seksueel hâlden en dragen dat der net op troch kin. It giet om ferplichte lessen, dêr’t de universiteit op it stuit de

Lês it folsleine artikel
Wmo- en learlingeferfier yn Ljouwert fan augustus ôf duorsum

Wmo- en learlingeferfier yn Ljouwert fan augustus ôf duorsum Fernijd

🕔08:38, 15.Jan 2023

Yn de gemeente Ljouwert ride alle auto’s en (rolstoel)buskes foar it Wmo-ferfier en learlingeferfier fan augustus 2023 ôf elektrysk. De gemeente luts skerpere easken oan duorsum reau. De hjoeddeiske oanbieder fan dat ferfier – Taxi Witteveen – wûn ek de

Lês it folsleine artikel
Lida Dijkstra giet ôf as Berneboeke-ambassadeur

Lida Dijkstra giet ôf as Berneboeke-ambassadeur

🕔08:38, 7.Jan 2023

Nei 153 skoaloptredens troch hiele Fryslân nimt Lida Dijkstra ein jannewaris ôfskied as Berneboeke-ambassadeur. Dijkstra hie op 14 desimber har lêste skoaloptreden as Berneboeke-ambassadeur op sbû ‘De Súdwester’ yn Snits. Gemeente Súdwest-Fryslân en de Afûk ferrasten har doe yn it

Lês it folsleine artikel
Goffe Jensma: It paad nei it Frysk

Goffe Jensma: It paad nei it Frysk

🕔07:43, 7.Jan 2023

Fanwegen it trelit dat om syn opfolging hinne ûntstie, wie it ôfskied fan Goffe Jensma as heechlearaar Fryske Taal- en Letterkunde net yn ’e aula fan de Ryksuniversiteit yn Grins mar op 14 desimber 2022 yn de Steateseal yn it

Lês it folsleine artikel
Kommendeweis: de Fryske edysje fan ‘Lampje’

Kommendeweis: de Fryske edysje fan ‘Lampje’

🕔08:21, 6.Jan 2023

Op it stuit is de útjouwerij fan de Afûk dwaande mei de Fryske ferzje fan it boek Lampje fan Annet Schaap. It boek kriget de titel Lampke en sil nei alle gedachten yn ’e rin fan febrewaris ferskine. Dizze wike

Lês it folsleine artikel
Feest yn it Prinsessehof foar de hiele húshâlding

Feest yn it Prinsessehof foar de hiele húshâlding

🕔08:43, 28.Dec 2022

Yn it Prinsessehof yn Ljouwert is it feest foar de hiele húshâling. Yn ’e fakânsje is it museum noch aardiger foar bern. Besikers kinne de nagelnije Feest!-útstalling ûntdekke oan ’e hân fan doch-opdrachten, mei-inoar as libbene kryststâl op ’e foto,

Lês it folsleine artikel