OSF-senator Gerbrandy wol dat elke learaar diploma foar Frysk hat

OSF-senator Gerbrandy wol dat elke learaar diploma foar Frysk hat

🕔19:55, 20.Dec 2020

OSF-senator Germ Gerbrandy tinkt dat it Frysk allinnich takomst hat, as alle masters en juffen it foech Frysk ha. “Dat moatte wy foar it basisûnderwiis ferplichtsje. As twadde stap moat dan it fuortset ûnderwiis folgje.” Gerbrandy die syn útspraken by

Lês it folsleine artikel
Hegeskoalle NHL Stenden mei fan rjochter yn Grins bliuwe

Hegeskoalle NHL Stenden mei fan rjochter yn Grins bliuwe

🕔19:47, 20.Dec 2020

Hegeskoalle NHL Stenden hoecht net út syn gebou yn Grins wei. It abbekatekantoar dat yn itselde gebou sit, hie dat easke, omdat de juristen lêst hawwe fan de studinten. Yn heger berop makke it gerjochtshôf lykwols út dat NHL Stenden

Lês it folsleine artikel
Earme bern…

Earme bern…

🕔18:34, 18.Dec 2020

EARME BERN (n.o.f. it artikel op de foarpagina fan TROUW, 16 des. 2020) En no is it dan safier dat ik begryp hoe’t it komt dat ik myn hiele libben efter de feiten oanrûn ha. Dat is lestich. Sa freegje

Lês it folsleine artikel
Fryske koroanakampanje foar jongerein

Fryske koroanakampanje foar jongerein

🕔09:49, 15.Dec 2020

Wat kinst as jongere yn ’e koroanatiid noch wól dwaan? De Fryske koroanakampanje DOchITgewoan, dy’t ôfrûne wykein úteinset is, lit dêr foarbylden fan sjen. De kampanje is ornearre om jongerein in hert ûnder de riem te stekken, te ynspirearjen en

Lês it folsleine artikel
Keamerleden pleitsje foar better taalbelied foar Frysk

Keamerleden pleitsje foar better taalbelied foar Frysk

🕔13:36, 10.Dec 2020

It Ryk moat de provinsje Fryslân by syn offisjele namme neame en net as Friesland oantsjutte, ynformaasje oer it koroanafirus moat yn it Frysk beskikber wêze en der moat mear jild komme foar Fryske kulturele ynstellingen. It binne mar in pear

Lês it folsleine artikel
Kolleezjes fan de Akademy fan Frjentsjer thús te folgjen

Kolleezjes fan de Akademy fan Frjentsjer thús te folgjen

🕔09:31, 10.Dec 2020

De Akademy fan Frjentsjer bringt in trijetal kolleezjes live yn de húskeamer yn it programma Thúsakademy. De Akademy is drok dwaande om fan Frjentsjer wer in universiteitsstêd te meitsjen. De kolleezjes binne gewoanwei foar publyk tagonklik, mar yn dizze koroanatiid

Lês it folsleine artikel
De Faeröer Eilannen en Fryslân

De Faeröer Eilannen en Fryslân

🕔08:44, 9.Dec 2020

Fan ’e wike ferskine tagelyk by de Fryske útjouwerij Afûk en by de Faeröerske útjouwerij Bókadeild Føroya Lærarafelags twa bysûndere nije boeken. De Beam is de Fryske titel fan it oarspronklik Faeröerske printeboek TRÆIÐ, skreaun en tekene troch Bárður Oskarsson.

Lês it folsleine artikel
Hummeltsjeshonk yn Skearnegoutum hellet sertifikaat twatalich wurkjen

Hummeltsjeshonk yn Skearnegoutum hellet sertifikaat twatalich wurkjen Fernijd

🕔08:55, 7.Dec 2020

Pjutte-opfang Hummeltsjeshonk yn Skearnegoutum stimulearret sûnt 2007 de twatalige ûntwikkeling fan de bern. Yn it ferline hat it dêr in sertifikaat foar behelle. Om ’e trije jier wurdt opnij besjoen oft der noch hieltyd neffens de rjochtlinen fan it twatalich

Lês it folsleine artikel
Frysk Fersetsmuseum lovet priis út oan edukative WOII-projekten

Frysk Fersetsmuseum lovet priis út oan edukative WOII-projekten

🕔08:52, 6.Dec 2020

Learlingen dy’t yn 2019 of 2020 in profylwurkstik makken oer de Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân en skoallen dy’t dêr in projektwike oer organisearren, meitsje kâns op de Frysk Fersetsmuseumpriis 2020. Dy kâns is der likegoed foar jongelju dy’t wat oars

Lês it folsleine artikel
Fryske studinteferiening Aldgillis yn Delft stiet op út it grêf

Fryske studinteferiening Aldgillis yn Delft stiet op út it grêf

🕔21:49, 3.Dec 2020

Tweintich jier lang wie der yn Delft gjin Fryske studinteferiening. Formeel bestie der wol ien, mei de namme Aldgillis, mar de lêste leden dêrfan wienen al lang lyn ôfstudearre en der wie net ien mear ree om de boel draaiende

Lês it folsleine artikel