Toal-Normierengs-Truppe betinkt nije Sealterfryske wurden

Toal-Normierengs-Truppe betinkt nije Sealterfryske wurden

🕔14:09, 5.Apr 2023

Yn it Sealterlân, de lytse Frysktalige enklave yn de Dútske dielsteat Nedersaksen, wurdt no ek wurke oan it útbouwen fan de dêr sprutsen fariant fan de Fryske taal. It Seeltersk-Kontoor yn Roomelse hat op fersyk fan de skoallen yn it

Lês it folsleine artikel
Protte ekstra minsken foar Fryske les yn Noard-Fryslân

Protte ekstra minsken foar Fryske les yn Noard-Fryslân

🕔13:54, 5.Apr 2023

It Nordfriisk Instituut yn Bräist kriget in grutte subsydzje om de Fryske lessen op skoallen yn Noard-Fryslân te ferbetterjen. It ynstitút kriget alle jierren in heal miljoen euro. Dat is genôch om seis minsken oan te stellen. Ferline jier wie

Lês it folsleine artikel
Studinten Firda Drachten helje poadiumplak by wedstriid Cyber Security

Studinten Firda Drachten helje poadiumplak by wedstriid Cyber Security

🕔16:44, 3.Apr 2023

Dannie Slotegraaf fan De Harkema en Jogchum Lindeboom fan Beetstersweach, studinten fan de oplieding Expert IT Systems and Devices op ROC Friese Poort (tenei Firda) yn Drachten, binne tredde wurden op de wedstriid Cyber Security fan World Skills Netherlands. World

Lês it folsleine artikel
Sjongeres Iris Kroes skriuwt tekst Grut Frysk Diktee

Sjongeres Iris Kroes skriuwt tekst Grut Frysk Diktee

🕔12:41, 3.Apr 2023

Twirrewyn, skroarjûn, sabeare en noaskje. Op tiisdei 23 maaie wurdt yn de Steateseal fan it Provinsjehûs wer It Grut Frysk Diktee holden. Sjongeres Iris Kroes skriuwt dit jier de dikteetekst. Kwalifisearjen foar it diktee kin fan hjoed ôf troch it

Lês it folsleine artikel
Learlingen eksposearje eigen kreaasjes yn it Keramykmuseum

Learlingen eksposearje eigen kreaasjes yn it Keramykmuseum

🕔08:27, 2.Apr 2023

It Keramykmuseum Prinsessehof yn Ljouwert organisearret twa kear yn it jier in ûntwerpwedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Op woansdei 29 maart binne de winnende ûntwerpen fan de earste omgong fan de ûntwerpkriich ûnder grutte belangstelling fan freonen, famylje

Lês it folsleine artikel
WikiThon yn Monaghan, Ierlân

WikiThon yn Monaghan, Ierlân

🕔13:39, 30.Mar 2023

WikiWomen is in gearwurkingsprojekt fan Fryslân, Ierlân en Baskelân, om mear froulju op de ferskillende Wikipedia’s te krijen. Learlingen fan vwo5 fan it Drachtster Lyseum hawwe oan nije biografyen oer Fryske froulju wurke. Op it stuit is yn Monaghan yn

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Foar bern is it oars

Arjan Hut: Foar bern is it oars

🕔16:14, 29.Mar 2023

Yn it foarjier komt al jierrenlang in groepke Fryske dichters byinoar om nije fersen te skriuwen foar it FeRstival. Dat is de Fryske foardrachtkriich foar de jongerein. Nee, sels binne wy gjin bern mear, allegearre grutte minsken, guon fan ús

Lês it folsleine artikel
‘Pinkeltje in Friesland’ no ek yn it Frysk

‘Pinkeltje in Friesland’ no ek yn it Frysk

🕔09:16, 17.Mar 2023

Nei ûnder oaren de Efteling, Diergaarde Blijdorp, Texel, it Dolfinarium, it Spoorwegmuseum en it Rijksmuseum wie it ferline jier tiid foar Pinkeltje om ôf te reizgjen nei Fryslân: Pinkeltje in Friesland. It boek fan Studio Dick Laan is no troch

Lês it folsleine artikel
‘Lampje’ giet no ek as ‘Lampke’ troch it libben

‘Lampje’ giet no ek as ‘Lampke’ troch it libben

🕔08:41, 14.Mar 2023

By útjouwerij Afûk is de Fryske oersetting fan Lampje, it populêre berneboek fan Annet Schaap, ferskynd. De bysûndere dochter fan de fjoertoerwachter hjit yn it Frysk Lampke. De Fryske oersetting fan it boek is makke troch Rymke Zijlstra. “Mei Lampje

Lês it folsleine artikel
Undertekening yntinsjeferklearring Underwiisakkoart Fryslân

Undertekening yntinsjeferklearring Underwiisakkoart Fryslân

🕔08:32, 14.Mar 2023

Moandei ûndertekenen de bestjoerders fan ûnderwiisynstellings NHL Stenden, Firda, Aeres, Hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en de provinsje Fryslân de yntinsjeferklearring mei dêryn ôfspraken om flot ta in Underwiisakkoart Fryslân te kommen. Yn dat akkoart wurdt konkreet fêstlein hoe’t

Lês it folsleine artikel