Frysk in ‘leuke hobby’?

Frysk in ‘leuke hobby’?

🕔14:47, 8.Mar 2019

L.S. de Goede út Gytsjerk fertelt yn syn (of har?) ystjoerd stik yn de LC fan 21 febrewaris 2019 dat er himsels Frysk oanleard hat doe’t er him yn Fryslân fêstige. Hy praat Frysk en riedt elkenien oan syn foarbyld

Lês it folsleine artikel
Yn it Tsjechysk oer Trinus Riemersma leare

Yn it Tsjechysk oer Trinus Riemersma leare

🕔07:00, 8.Mar 2019

Oeral op ‘e wrâld binne wittenskippers en studinten te finen dy’t nijsgjirrich binne nei de Fryske taal- en letterkunde. Juster berjochte It Nijs bygelyks oer in kursus Aldfrysk dy’t dit jier jûn wurde sil yn it Ingelske Oxford. Yn it

Lês it folsleine artikel
Aldfrysk leare yn Oxford

Aldfrysk leare yn Oxford

🕔08:46, 7.Mar 2019

De universiteit fan Oxford biedt fan ‘t simmer in kursus Aldfrysk oan. Dat is it Frysk dat yn ‘e midsieuwen praat waard. De dielnimmers dûke in wike lang yn de âlde foarm fan it Frysk. Trochdat it Frysk nau besibbe

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (1)

It is mei sizzen net te dwaan (1)

🕔15:22, 4.Mar 2019

troch Tom Dykstra Undersyk by de rûs Opfallend hoefolle ûndersyksrapporten der de lêste tiid oer it Frysk ferskine. Fan mids 2017 oant novimber 2018 binne dat al trije en allegear net al te posityf. It earste giet oer de posysje

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (0)

It is mei sizzen net te dwaan (0)

🕔19:33, 3.Mar 2019

troch Tom Dykstra Ynlieding No’t de Steateferkiezingen 2019 kommendewei binne, sil ûnder boppesteand kopke in fiiftal artikels oer it ûnderwiisbelied en it Frysk yn It Nijs publisearre wurde. De titel is ûntliend oan it Rapport Taalplan Frysk 2018, in ynventarisaasje

Lês it folsleine artikel
Jeugdfestival Boekids wreidet út mei kolleezjerige André Kuipers

Jeugdfestival Boekids wreidet út mei kolleezjerige André Kuipers Fernijd

🕔08:56, 2.Mar 2019

Kaartferkeap foar 18e edysje Boekids Festival en earste edysje Boekids UP úteinset Jeugdfestival Boekids fersterket dit jier de festivalformule mei in ekstra festivaljûn, spesjaal foar jongfolwoeksenen: Boekids UP. De útwreiding is hielendal yn line mei de koerswiziging yn 2018. De

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns!

Aant Mulder: Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns!

🕔07:00, 26.Feb 2019

Kollum Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns! Okkerwyks stie it lêzen en skriuwen fan it Frysk wer aardich sintraal. Ik seach in artikel yn ’e Ljouwerter Krante fan 13 febrewaris, dêr’t yn stie dat it in gouden tiid foar de

Lês it folsleine artikel
Pjutte-opfang ‘Peuterpret’ Raerd behellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

Pjutte-opfang ‘Peuterpret’ Raerd behellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

🕔09:28, 23.Feb 2019

Op moandei 28 jannewaris wie it feest op pjutte-opfang ‘Peuterpret’ yn Raerd. De lokaasje fan Kids First wurket sûnt begjin 2017 mei in belied dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Sy hawwe it

Lês it folsleine artikel
Frysk op skoalle is in bernerjocht

Frysk op skoalle is in bernerjocht

🕔16:27, 22.Feb 2019

Sneon 9 maart sil boargeraksjegroep Sis Tsiis op ’e nij kampanje fiere foar goed ûnderwiis yn de Fryske taal. Oant no is der noch fierstente min berikt. Foar de takomst liket it belied fan Ryk en Provinsje der ek net op

Lês it folsleine artikel
Boeken oer Nijntje yn streektalen tige populêr

Boeken oer Nijntje yn streektalen tige populêr

🕔09:31, 21.Feb 2019

De alderearste oersetting fan Nijntje yn in streektaal, opa en oma pluis op z’n brabants út 2012, hat no al in sande printinge. Yn de ôfrûne sân jier binne der mear as 15.000 eksimplaren fan dy titel ferkocht. Nijntje is

Lês it folsleine artikel