Sawa’s yn Fryslân?

Sawa’s yn Fryslân?

🕔19:45, 5.Oct 2021

Yn it Brûsplak by Feanwâlden binne de earste ieren al te sjen fan de rys dy’t dêr earder dit jier siedde is. Op himsels is it al bysûnder dat yn Fryslân yn in relatyf kâlde simmer rys waakst. In nijsgjirrich

Lês it folsleine artikel
Nij ferskynd by útjouwerij Afûk: ‘A is fan aapke / A is een aapje’

Nij ferskynd by útjouwerij Afûk: ‘A is fan aapke / A is een aapje’

🕔08:47, 5.Oct 2021

By útjouwerij Afûk is ferskynd a is fan aapke in grappich en ûndogens bist / a is een aapje in vliegende vaart. A is fan aapke is in biste-alfabet mei teksten op rym geskikt foar bern fan 4 jier ôf.

Lês it folsleine artikel
Thúshûs Stap foar Stap behellet sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’

Thúshûs Stap foar Stap behellet sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ Fernijd

🕔08:38, 3.Oct 2021

Op woansdei 29 septimber wie it feest by Thúshûs Stap foar Stap op ’e Jouwer. Sûnt oktober 2018 wurket de lokaasje mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. De pedagogysk liedsters

Lês it folsleine artikel
FryslânDOK: ‘Dolf Verroen – it bern, de skriuwer’

FryslânDOK: ‘Dolf Verroen – it bern, de skriuwer’ Fernijd

🕔08:57, 30.Sep 2021

Yn novimber 2021 ferskynt in nij boek fan Dolf Verroen: Feestelijk maar vreselijk. Dizze kear gjin berneboek, mar syn memoires, yn de foarm fan persoanlike oantinkens oan skriuwers. It jout in ferrassend ynkykje yn de literêre rûnten fan de twadde

Lês it folsleine artikel
Nederlân hat noch neat dien mei Europeeske krityk op Frysk taalbelied

Nederlân hat noch neat dien mei Europeeske krityk op Frysk taalbelied

🕔11:27, 29.Sep 2021

Al fjirtjin jier lang kriget de Nederlânske oerheid krityk fan de Europeeske Uny op it taalbelied. Der wurdt te min dien oan de emansipaasje fan minsken dy’t in oare taal as Nederlânsk prate. Fan it offisjele belied foar it Frysk,

Lês it folsleine artikel
Grut ferskil yn oanpak minne behearsking Frysk en Nederlânsk op skoalle

Grut ferskil yn oanpak minne behearsking Frysk en Nederlânsk op skoalle

🕔10:46, 29.Sep 2021

It fak Frysk stelt op in protte skoallen al tsientallen jierren te min foar, mei as resultaat dat in protte bern it Frysk ûnfoldwaande behearskje. Foar it fak Frysk is te min tiid beskikber, te min leararen behearskje de taal

Lês it folsleine artikel
Nota Greidefûgels foar nij fûgelbelied

Nota Greidefûgels foar nij fûgelbelied

🕔08:40, 29.Sep 2021

It provinsjebestjoer fan Fryslân hat juster de nota Greidefûgels 2021-2030 oer nij fûgelbelied nei de Steaten stjoerd. Yn 2030 moatte der yn Fryslân 10.000 skriezepearkes wêze. Deputearre Douwe Hoogland: “De need is heech en wy moatte der allegear mei-inoar ôfgryslik

Lês it folsleine artikel
Bernewike De Lawei yn ’e hjerstfakânsje

Bernewike De Lawei yn ’e hjerstfakânsje

🕔08:53, 25.Sep 2021

De hjerstfakânsje stiet by De Lawei altyd yn it teken fan de Bernewike. Dy sit dit jier ek wer fol mei aardige aktiviteiten. Sa is der in dûnskamp mei it tema ’festival’, binne der ferskate wurkateliers, films fan it Cinekid

Lês it folsleine artikel
Kabelbaan yn Alde Feanen

Kabelbaan yn Alde Feanen

🕔07:53, 24.Sep 2021

Fan It Fryske Gea Tongersdei 23 septimber hawwe de bern fan de Master Frankeskoalle út Earnewâld de nije kabelbaan yn de Alde Feanen iepene troch him yn gebrûk te nimmen. Jula de Groot, ien fan de learlingen mocht harsels troch

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar wurkwiken ûnderwiis

Subsydzje foar wurkwiken ûnderwiis

🕔07:09, 24.Sep 2021

Fryske skoallen dy’t harren wurkwike by in Fryske groepsakkommodaasje boeke of in dei-ekskurzje organisearje litte, kinne by de provinsje in oanfraach foar subsydzje yntsjinje. Dêr is al aardich gebrûk fan makke, mar de subsydzjepôt is noch net leech. De subsydzje

Lês it folsleine artikel