Jongereinboek ‘Tsjilp’ nominearre foar IBBY

Jongereinboek ‘Tsjilp’ nominearre foar IBBY

🕔10:08, 10.Feb 2020

Tsjilp is in jongereinboek mei 26 gedichten oer 26 fûgels dy’t in ridlik soad foarkomme yn ús provinsje, stipe troch kleurrike linoleum-printen. Earder is it al nominearre foar de Simke Kloostermanpriis en no komt it Fryske boek yn ’e beneaming

Lês it folsleine artikel
Libbene fergiftige bisten yn Natuermuseum Fryslân by útstalling GIF

Libbene fergiftige bisten yn Natuermuseum Fryslân by útstalling GIF Fernijd

🕔09:00, 9.Feb 2020

It Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert feroaret by de útstalling GIF yn in echte bistetún. Fan 15 febrewaris 2020 oant en mei 3 jannewaris 2021 binne der in hiele protte libbene bisten te sjen. Mar de tydlike bewenners fan it museum

Lês it folsleine artikel
Frysk pratende Portugeeske no teset oer Frysk ûnderwiis

Frysk pratende Portugeeske no teset oer Frysk ûnderwiis

🕔19:37, 7.Feb 2020

Hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hat in nije lektor dy’t har dwaande hâldt mei it Frysk. De Portugeeske Joana Duarte is tenei ferantwurdlik foar ûndersyk nei meartaligens en belêzenens, en foar tapassing fan dat ûndersyk yn it ûnderwiis. Hja wurket

Lês it folsleine artikel
Iepen brief oer Frysk op de universiteiten

Iepen brief oer Frysk op de universiteiten

🕔12:22, 29.Jan 2020

De fjouwer heechleararen Frysk yn Nederlân* hawwe har yn in iepen brief rjochte ta de minister fan Underwiis. Nei oanlieding fan it resinte KNAW-rapport oer de tastân fan de neerlandistyk op en de konklúzjes dêryn, bringe se nei foaren dat

Lês it folsleine artikel
Nije spannende podcastsearje fan Omrop Fryslân: Bonkerak

Nije spannende podcastsearje fan Omrop Fryslân: Bonkerak

🕔09:23, 27.Jan 2020

Omrop Fryslân komt mei in nije podcastsearje: Bonkerak. Fan freed 24 jannewaris ôf wurdt alle wiken in ôflevering publisearre. Bonkerak is in rige fan tweintich folksferhalen dy’t bewurke binne ta harkspullen. It binne allegear spannende, horrorachtige ferhalen. De searje set

Lês it folsleine artikel
Wetterkolleezjes foar lytse wittenskipperkes

Wetterkolleezjes foar lytse wittenskipperkes

🕔08:57, 20.Jan 2020

Foar supernijsgjirrige bern fan 8 o/m 12 jier is der wer in nije Museumjeugduniversiteit. Frysk Museum en Tresoar wurkje yn ’e maitiid fan 2020 wer gear en organisearje spesjaal foar bern oantreklike kolleezjes dêr’t se ûngemurken in soad fan leare.

Lês it folsleine artikel
Feestlike ynstallaasje fan Lida Dykstra as Berneboeke-ambassadeur

Feestlike ynstallaasje fan Lida Dykstra as Berneboeke-ambassadeur

🕔11:55, 17.Jan 2020

Lida Dykstra sil woansdei 22 jannewaris feestlik ynstallearre wurde as Berneboeke-ambassadeur. It feest fan takom wike is foar har it offisjele startsein as Bernboeke-ambassadeur fan Fryslân. De kommende twa jier sil sy de promoasje fan Fryske berneboeken en de Fryske

Lês it folsleine artikel
De foaroardielen oer it praktykûnderwiis yn ‘Ik bin PRO’

De foaroardielen oer it praktykûnderwiis yn ‘Ik bin PRO’

🕔08:48, 14.Jan 2020

Yn Fryslân geane sa’n 1300 bern nei it praktykûnderwiis, it fuortset ûnderwiis foar bern dy’t net nei it VMBO kinne omdat se muoite hawwe mei learen. Oer de learlingen en it praktykûnderwiis besteane in soad foaroardielen, dêrom hat Omrop Fryslân

Lês it folsleine artikel
Hoe’t it tal studinten Frysk tanommen is

Hoe’t it tal studinten Frysk tanommen is

🕔14:01, 13.Jan 2020

De Ryksuniversiteit Grins en de hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hiene in pear jier lyn hast gjin studinten Frysk mear. Beide ûnderwiisynstellings hawwe doe oplossings betocht foar it probleem en dy hawwe fertuten dien. Se hawwe it op ferskillende wizen

Lês it folsleine artikel
Nei 25 jier gjin nije aventoeren mear fan Bear Boeloe

Nei 25 jier gjin nije aventoeren mear fan Bear Boeloe

🕔09:30, 13.Jan 2020

“Bear Boeloe, Bear Boeloe, Boeloe de bear, wat oh wat belibbet er dizze kear.” Ferskate generaasjes binne opgroeid mei dat ferske en de aventoeren fan Bear Boeloe. 25 jier nei de start fan it programma yn jannewaris 1995 komt der

Lês it folsleine artikel