Pechtold: alle beukers Ingelske les

Pechtold: alle beukers Ingelske les

🕔09:15, 15.Mar 2010

Alexander Pechtold fynt dat alle bern as beuker al yn kontakt brocht wurde moatte mei de Ingelske taal. Hy wol dat op alle basisskoallen fan de beukerjierren ôf omtinken is foar it Ingelsk. Tsja, ik bin dêr hiel dûbeld yn.

Lês it folsleine artikel
Hoe komt it mei Skanomodu

Hoe komt it mei Skanomodu

🕔10:51, 14.Mar 2010

De stúdzje Frysk is populêr. Der binne mear studinten as foarhinne. Mar no docht bliken út it Skanoskrift, it ferieningsblêd fan de studinteferiening skanomodu, dat  it mei de studinteferiening Skanomodu net hiel goed giet. Mei de grutte aktiviteiten giet it

Lês it folsleine artikel
Nijs út Ierlân

Nijs út Ierlân

🕔20:49, 12.Mar 2010

1. Taal jout mooglikheden yn Sina It berjocht dat Sina op ien fan ’e universiteiten fan Beijing it Iersk yn it programma opnommen hat, is tige goed nijs op taalkundich en ekonomysk mêd foar Ierlân. Irish Examiner, 22 febrewaris 2.

Lês it folsleine artikel
Pjutteboartersplak It Krobbehonk

Pjutteboartersplak It Krobbehonk

🕔20:42, 11.Mar 2010

Tongersdeitemiddei 11 maart is pjutteboartersplak It Krobbehonk oan de Pôlle 4a yn Boazum sertifisearre as twatalich pjutteboartersplak. De offisjele hanneling bestie út it útrikken fan it sertifikaat oan de liedsters Annet Kuijpers en Sjoukje Akkerman troch Tom Dykstra fan Itens,

Lês it folsleine artikel
Euralex: omtinken foar leksikografy

Euralex: omtinken foar leksikografy

🕔14:48, 6.Mar 2010

It 14de Euralex International Congress fynt plak fan 6-10 july yn it WTC te Ljouwert. Euralex stiet foar European Association for Lexicography. Op de kongressen fan Euralex komme profesjonele leksikografen, útjouwers, ûndersikers, software-ûntwikkelders, en oaren dy’t niget hawwe oan ferskillende

Lês it folsleine artikel
Piter Wilkens skriuwt 10de Grut Frysk Diktee

Piter Wilkens skriuwt 10de Grut Frysk Diktee

🕔11:03, 6.Mar 2010

Sjonger en lietsjeskriuwer Piter Wilkens skriuwt dit jier de tekst fan it Grut Frysk Diktee. De dikteewedstriids is op tiisdei 20 april 2010 yn de steateseal op it Provinsjehûs te Ljouwert. Wilkens sil dy jûns it diktee ek foarlêze. Om’t

Lês it folsleine artikel
Grut Frysk Diktee 2010

Grut Frysk Diktee 2010

🕔11:03, 5.Mar 2010

Dit jier wurdt foar de tsiende kear it Grut Frysk Diktee hâlden. Binne jo in betûfte Fryskskriuwer, dan kinne jo sjen litte hoe’t it derfoar stiet mei jo kennis fan ‘e Fryske stavering. It diktee dat foarlêzen wurdt, is net

Lês it folsleine artikel
Undersykopstelling foar griene gemy

Undersykopstelling foar griene gemy

🕔18:02, 4.Mar 2010

Ferline wike leine dielnimmers yn it Be-Basic konsortsjum, dat wurket oan griene enerzjy en griene gemy, in symboalyske earste stien, makke fan troch mikro-organismen yn stien feroare sân. De bedriuwen en kennisynstellings freegje de oerheid om yn in opskalingsfasiliteit  te

Lês it folsleine artikel
In boekje oer ms

In boekje oer ms

🕔12:01, 1.Mar 2010

Yn Súdwolde yn Drinte wennet Ineke Smid-Otten. Har boek ‘De diagnose is gesteld, ms en dan? Hoe ga je dan verder?’ beskriuwt it learproses dat in minske gean kin as er te hearren krijt dat er ms hat. Foar Ineke

Lês it folsleine artikel
Roppende en razende âlders dogge bern skea

Roppende en razende âlders dogge bern skea

🕔11:13, 1.Mar 2010

Heiten en memmen dy’t raze tsjin harren bern of krityk leverje om harren te plak te setten, rinne de kâns dat harren bern mear begjint te ligen, skoalskûljen en stellen as oare bern. Skreauwen makket foaral bern dy’t yntrovert, dwers

Lês it folsleine artikel