Zembla oer ‘kreakjen’

Zembla oer ‘kreakjen’

🕔09:47, 18.Jan 2010

Wylst reguliere dokters faak gjin antwurd hawwe op problemen as groanyske pineholle, ADHD, astma of in gûlpoppe, beweare osteopaten, giroprakters en kraniosakraalterapeuten dy klachten ienfâldich oplosse te kinnen. De populariteit fan manuele terapeuten nimt dan ek aloan ta. Mar oer

Lês it folsleine artikel
Ferbod porno yn deiboek Anne Frank

Ferbod porno yn deiboek Anne Frank

🕔12:24, 17.Jan 2010

MILAAN – It lêzen fan it folsleine deiboek fan Anne Frank op Italiaanske basisskoallen moat ferbean wurde omdat it wurk fan dat Joadske famke ‘pornografyske siden’ befettet. Dat easket lid fan it parlemint Paolo Grimoldi fan de regearpartij Lega Noard

Lês it folsleine artikel
LEARLING UT RIKERE HUSHALDING SAKKET FAKER

LEARLING UT RIKERE HUSHALDING SAKKET FAKER

🕔12:09, 15.Jan 2010

Yn it skoaljier 2004/’05 begûnen mear as 185 tûzen learlingen oan it fuortset ûnderwiis. Trije jier letter sieten omtrint 26 tûzen dêrfan op de “kaderberoepsgerichte leerweg” fan it vmbo (vmbo-k). Fan dy groep hat mar leafst 22 persint earder op in heger

Lês it folsleine artikel
Krûpelhintsjes boek fan it jier

Krûpelhintsjes boek fan it jier

🕔09:32, 14.Jan 2010

It printeboek Krûpelhintsjes, skreaun troch Auck Peanstra, is in boek mei ferskes en opsisferskes foar jonge bern. It is troch de Stichting It Fryske Berneboek, foar de Nasjonale Foarlêsdagen, keazen ta Frysk printeboek fan it jier. De ferskes, yn kombinaasje

Lês it folsleine artikel
Mear bern mei spraakproblemen

Mear bern mei spraakproblemen Fernijd

🕔20:26, 13.Jan 2010

Hast in kwart fan de jonges en ien op de sân famkes hat it slim mei it praten trochdat de televyzje by har thús oan ien tried wei oan stiet. Dêrtroch hawwe de bern it dreech om de folwoekssenen om harren hinne te

Lês it folsleine artikel
Human Dynamics blykt ûnsin

Human Dynamics blykt ûnsin

🕔13:00, 3.Jan 2010

Human Dynamics, de populêre kursus foar it wurkjen yn groepen, blykt oplichterij te wêzen. Dat skriuwt Rob Nanninga yn it nije nûmer fan Skepter. Wa’t de kursus folget, leart dat der ferskillende persoanlikheidstypen binne, dy’t elk op har eigen manier

Lês it folsleine artikel
Krystkongres 77:Fryslân hip meitsje

Krystkongres 77:Fryslân hip meitsje

🕔11:03, 2.Jan 2010

Op 28 en 29 desimber lêstlyn hat it jierlikse krystkongres fan de federaasje fan studinteferienings wer pleatsfûn. Dy twa dagen wienen tige nijsgjirrich en noch folle mear slagge. It wie in kongres dêr’t it yntellektuele nivo heech by lei en

Lês it folsleine artikel
Ynskriuwe foar Sjong 2010

Ynskriuwe foar Sjong 2010

🕔11:29, 28.Dec 2009

SjONG, it populêrste sjongfestival fan Fryslân, komt der wer oan! Oant en mei freed 5 maart kinne learlingen fan 12 oant en mei 18 jier harren wer oanmelde. By SjONG is it de bedoeling dat dielnimmers in eigen Frysktalige tekst

Lês it folsleine artikel
Underwiiskonsept slacht net oan

Underwiiskonsept slacht net oan

🕔11:27, 27.Dec 2009

It foarútstribjende ûnderwiiskonsept fan de Nieuwste School yn Tilboarch slacht net oan en it fuortbestean  fan de middelbere skoalle rint sadwaande gefaar. Foarsitter Eugène Bernard fan de Ried fan Bestjoer fan de skoalleferiening Ons Middelbaar Onderwijs hat dat tiisdei sein.

Lês it folsleine artikel
Grouweitenbôle en sûkersykte

Grouweitenbôle en sûkersykte

🕔11:21, 27.Dec 2009

Ut promoasjeûndersyk fan itenssaakkundige Marion Priebe kaam nei foaren dat it geregeld brûken fan rizelige produkten lykas grouweiten bôle en silverfluesrys de kâns op it krijen fan de saneamde âlderdomssûkersykte diabetes tipe 2 ferminderet. Dy foarm fan sûkersykte blykt trouwens

Lês it folsleine artikel