Pjutteboartersplak Ychtenbrêge hellet sertifikaat twatalich wurkjen

Pjutteboartersplak Ychtenbrêge hellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔16:11, 16.Nov 2017

Op pjutteboartersplak ‘De Veenscheiding’ yn Ychtenbrêge hat it feest west. Dy lokaasje fan organisaasje Doomijn wurket sûnt maaie 2014 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. De liedsters hawwe it sertifisearringstrajekt

Lês it folsleine artikel
Tekenje foar kultuer- en taalsferskaat yn Europa (fideo)

Tekenje foar kultuer- en taalsferskaat yn Europa (fideo)

🕔10:38, 14.Nov 2017

Tekenje kin op minority-safepack.eu.

Lês it folsleine artikel
Minister Slob: Fryslân moat sels foar bettere Fryske lessen soargje

Minister Slob: Fryslân moat sels foar bettere Fryske lessen soargje

🕔23:30, 12.Nov 2017

It Ryk jout de provinsje Fryslân jild om it plak fan it Frysk te ferbetterjen. Dy ferbettering is in taak fan de provinsje, ek yn it ûnderwiis. Boppedat hawwe skoallen sels in protte frijheid om mear of minder mei it

Lês it folsleine artikel
Ljouwert: ientalich ‘Gemeentehuis’ opskrift

Ljouwert: ientalich ‘Gemeentehuis’ opskrift

🕔12:38, 10.Nov 2017

De gemeente Ljouwert giet troch mei it fierhinne ientalich Nederlânsktalich belied. Dat falt te konkludearjen nei it pleatsen fan it opskrift ‘Gemeentehuis’ juster op it eardere ‘Stadskantoor’ tichteby de Aldehou. Yn dat gebou wurkje de measte amtners fan de gemeente en

Lês it folsleine artikel
Meartaligens gjin bedriging foar it Nederlânsk

Meartaligens gjin bedriging foar it Nederlânsk

🕔08:23, 10.Nov 2017

In realiteit dy’t net ferdwine sil, in ferriking foar minske en mienskip en net needsaaklikerwize in bedriging foar it Nederlânsk. Sa beskôget de Taalunie, dochs de hoeder fan de Nederlânske taal, meartaligens. Mar: de Taalunie wol wol dat it Nederlânsk

Lês it folsleine artikel
Nije bestjoerders ferbiede amtners om Katalaansk te brûken

Nije bestjoerders ferbiede amtners om Katalaansk te brûken

🕔12:07, 8.Nov 2017

Yn Barcelona binne de ôfrûne dagen tsientallen ‘homes de negre’ (manlju yn it swart), sa’t de Madrileenske amtners gekjeiend neamd wurde, oankommen. Hja binne de hege amtners dy’t yn opdracht fan it nasjonale Spaanske regear de macht op ‘e ministearjes

Lês it folsleine artikel
Om bang fan te wurden

Om bang fan te wurden Fernijd

🕔06:00, 8.Nov 2017

Kollum fan Aant Mulder Wy hawwe in nij regear. Der binne gâns wat ministers en steatssekretarissen kommen. Alles byinoar binne it der fjouwerentweintich. Dêr binne tolve gewoane ministers mei in gewoan ministearje by. Foar fjouwer ministers hawwe se net in

Lês it folsleine artikel
Fideo oer de takomst fan it Noard-Fryske ûnderwiis

Fideo oer de takomst fan it Noard-Fryske ûnderwiis

🕔22:32, 6.Nov 2017

Moandeitemoarn wie der in stik te lêzen op ús webstee oer de konferinsje fan de Fryske Rie op it eilân Oomram. Dêr waard dit wykein praat oer de Fryske (taal)beweging yn it Dútske Noard-Fryslân. Henk Wolf út Grins wie ien

Lês it folsleine artikel
Fryske Rie op konferinsje yn Noardfryslân

Fryske Rie op konferinsje yn Noardfryslân

🕔08:48, 6.Nov 2017

Fiif leden fan de Fryske Rie wiene it ôfrûne wykein op it Dútske Waadeilân Amrum by in konferinsje oer it Noardfrysk yn Sleeswyk-Holstein. It Noardfrysk is in lytse taalminderheid fan sawat 10.000 minsken dy’t ek noch útienrinnende farianten prate, lykas it

Lês it folsleine artikel
Slaanderij yn Flaamske gemeenterie om gebrûk Frânske taal

Slaanderij yn Flaamske gemeenterie om gebrûk Frânske taal

🕔19:09, 30.Oct 2017

De boargemaster fan de Flaamske gemeente Linkebeek hie it al oankundige: tenei soe der Frânsk praat wurde yn de gemeenterie. Dat barde fan ‘e wike ek en de reaksje wie net sunich. De fûle aksjegroep TAK (Taal Aktie Komitee) protestearre

Lês it folsleine artikel