Aksje FNP tsjin ûntheffingen Frysk, oare partijen swije

Aksje FNP tsjin ûntheffingen Frysk, oare partijen swije

🕔12:50, 28.May 2017

Yn de Steaten fan Fryslân is de Steatefraksje fan de FNP al foar de tredde kear yn aksje kommen tsjin it ûntheffingsbelied oangeande it Frysk op skoallen, mar de partij krijt gjin inkelde stipe fan oare partijen oer dy kwestje.

Lês it folsleine artikel
Erdogan ferbiedt it wurd ‘arena’

Erdogan ferbiedt it wurd ‘arena’ Fernijd

🕔22:30, 26.May 2017

Stadions yn Turkije meie it wurd ‘arena’ net langer yn harren namme hawwe. Dat hat de Turkske premier Erdogan hjoed te witten dien. Erdogan stiet bekend as in fûlen taalpurist. Neffens him hat ‘it bûtenlânske wurd’ neat te sykjen yn

Lês it folsleine artikel
Bernedeiferbliuw ‘Woudfennen’ op ’e Jouwer hellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

Bernedeiferbliuw ‘Woudfennen’ op ’e Jouwer hellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

🕔19:13, 26.May 2017

It wie feest op bernedeiferbliuw ‘Woudfennen’ op ’e Jouwer. It bernedeiferbliuw fan Sandra Popma wurket sûnt de maitiid fan 2014 mei in belied dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. De liedsters hawwe harren

Lês it folsleine artikel
Katalaansk wurdt plicht foar amtners Kataloanië

Katalaansk wurdt plicht foar amtners Kataloanië

🕔20:11, 25.May 2017

Alle amtners yn Kataloanië moatte Katalaansk prate en skriuwe kinne. Dat stiet yn in wetsûntwerp dat it Katalaanske regear meikoarten oan it parlemint stjoere wol. Neffens de wet kriget it Katalaansk de status fan ‘eigen taal fan Kataloanië’. It Spaansk

Lês it folsleine artikel
Kneppelwoansdei: aksje foar de Fryske taal

Kneppelwoansdei: aksje foar de Fryske taal

🕔09:41, 23.May 2017

Kneppelwoansdei is in jûn oer aksje fiere foar dyn taal nei oanlieding fan in aktuele saak: de belestingtsjinst lit it net ta dat ferienings en stiftings Frysk yn harren jierferslagen brûke. It mei fan harren inkeld yn it Hollânsk, Dútsk

Lês it folsleine artikel
Fryske Foarlêswike

Fryske Foarlêswike

🕔12:16, 22.May 2017

Fan 6 o/m 9 juny is it Fryske Foarlêswike. Dan sille goed seishûndert foarlêzers, oeral yn Fryslân, foarlêze oan pjutten op pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en by gastâlders. It giet om sa’n tolvetûzen pjutten. De foarlêzers binne paken en beppen, heiten en

Lês it folsleine artikel
Taalkundigen kreauwe om Limburchsk

Taalkundigen kreauwe om Limburchsk

🕔20:19, 21.May 2017

Is it Limburchsk no in dialekt fan it Nederlânsk of in aparte taal? De Belgyske oerheden sizze it earste, de Nederlânske it twadde. De Nederlandse Taalunie is ek fan betinken dat it Limburchsk in dialekt fan it Nederlânsk is. De

Lês it folsleine artikel
Noard-Frânske regio wol mear dwaan foar it Nederlânsk

Noard-Frânske regio wol mear dwaan foar it Nederlânsk

🕔13:55, 12.May 2017

De presidint fan ‘e Noard-Frânske regio Hauts de France wol it Nederlânsk in flinke slinger jaan. Sawol om kulturele as om ekonomyske reden is it wichtich dat jongelju yn Noard-Frankryk goed Nederlânsk leare, sa seit er. Xavier Bertrand is in

Lês it folsleine artikel
Fjirde Taalstaat-ferkiezing: Bêste learaar Nederlânsk fan Nederlân en België

Fjirde Taalstaat-ferkiezing: Bêste learaar Nederlânsk fan Nederlân en België Fernijd

🕔19:34, 7.May 2017

Twa leararessen en ien learaar binne nominearre foar de titel Bêste learaar Nederlânsk 2017 fan Nederlân en België. De ferkiezing wurdt foar de fjirde kear organisearre troch it radioprogramma De Taalstaat (KRO-NCRV) fan Frits Spits. Henk ter Haar fan de

Lês it folsleine artikel
Fjirtich jier Bretonsktalich ûnderwiis

Fjirtich jier Bretonsktalich ûnderwiis

🕔19:26, 6.May 2017

Fryslân hat nea folslein Frysktalich ûnderwiis hân. Oare streken yn Europa mei in eigen taal hawwe wol skoallen dêr’t dy taal de haadrol spilet. Sa binne der yn Dútslân skoallen dêr’t it Deensk of it Sorbysk de fiertaal is. Yn

Lês it folsleine artikel