Diskriminaasje fan Katalaanskpraters

Diskriminaasje fan Katalaanskpraters

🕔21:37, 23.Jul 2017

Yn ‘e Spaanske dielsteaten Kataloanië en Falensia is it Katalaansk in offisjele taal. Yn Kataloanië kriget it Katalaansk offisjeel foarrang op it Spaansk en bedriuwen binne ek  ferplichte om yn it Katalaansk mei klanten te kommunisearjen. Wa’t al in skoft

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 23 july 2017

Frysktalige tsjerketsjinsten 23 july 2017

🕔07:00, 21.Jul 2017

Fiifde snein fan de simmer Achlum Gertrudistsjerke, 9.30 o., H. Giliam Fryske Peallen Tinte, 19.30 o., ds. D. de Jong, mienskiplike tintetsjinst fan de Paedwizer (Griff.-frijmakke tsjerke) en de vGKN (Fuortsette griff. tsjerke) Sumar Doarpstsjerke, 9.30 o., ds. W. Veltman

Lês it folsleine artikel
Nei tsien jier hat Flaamsk Linkebeek wer in boargemaster

Nei tsien jier hat Flaamsk Linkebeek wer in boargemaster

🕔14:28, 20.Jul 2017

It skouderjen fan ‘e taalwetten makke dat de Flaamske gemeente Linkebeek tsien jier lang gjin boargemaster hân hat. Woansdei is foar it earst wer in offisjele boargemaster beneamd, in Frânsktaligen ien. Linkebeek is ien fan ‘e gemeenten op ‘e taalgrins

Lês it folsleine artikel
Plakaksje foar it Welsk yn de Lidl

Plakaksje foar it Welsk yn de Lidl

🕔21:27, 19.Jul 2017

Wales is in twatalich gebiet, mar dat is lang net oeral te sjen. Oerheden brûke hjoed de dei wol faak Ingelsk en Welsk neistinoar, mar dat jildt lang net altyd foar bedriuwen. De winkels fan it Dútske merk Lidl binne

Lês it folsleine artikel
De taaltwivel fan studint Hoeke Tamme

De taaltwivel fan studint Hoeke Tamme

🕔09:15, 18.Jul 2017

Op 13 july l.l. publisearre prof. dr. Goffe Jensma ûnder de titel De taaltwivel fan studint Hoeke Tamme in belangryk artikel yn it Friesch Dagblad. Ferskillende lêzers fan It Nijs stiene der by de redaksje op oan en publisearje dat stik

Lês it folsleine artikel
EBLT: wêrom is ‘noardlike’ kultuer Nederlânsk/Ingelsk?

EBLT: wêrom is ‘noardlike’ kultuer Nederlânsk/Ingelsk?

🕔15:06, 17.Jul 2017

It kulturele gearwurkingsferbân fan de provinsjes Fryslân, Grinslân en Drinte hjit We the North. Dy Ingelske namme mei nuver oankomme, neffens it Europeesk Buro foar Lytse Talen is it ek nuver dat de kulturele projekten fan ‘e trije provinsjes “gauris ientalich

Lês it folsleine artikel
“De Welske taal is lyts makke”

“De Welske taal is lyts makke”

🕔13:45, 17.Jul 2017

De oerheid fan Wales wol dat it persintaazje Welskpraters tusken no en 2050 ferdûbelet. Dat is net mear as logysk, seit Heledd Gwyndaf fan taalorganisaasje Gadeirydd Cymdeithas yn Iaith/Welsh Language Society. Hja seit dat it Welsk net allinne in lytse taal

Lês it folsleine artikel
Afûk en BUOG bouwe in Talepaviljoen yn de Ljouwerter Prinsetún

Afûk en BUOG bouwe in Talepaviljoen yn de Ljouwerter Prinsetún Fernijd

🕔17:10, 16.Jul 2017

Lân fan taal kriget yn 2018 in bysûnder Talepaviljoen op in bysûnder plak. Yn 2018 wurdt de Prinsetún in Taletún mei it Talepaviljoen as sintraal moetingsplak. De Afûk jout yn gearwurking mei BUOG stal oan dizze ‘húskeamer’ – ek wol

Lês it folsleine artikel
Rjochter: Katalaansk moat wichtichste taal fan Falensia wurde

Rjochter: Katalaansk moat wichtichste taal fan Falensia wurde

🕔17:52, 15.Jul 2017

De Spaanske dielsteat Falensia moat it Falensiaansk as wichtichste offisjele taal brûke. Dêrneist is it gebrûk fan it Spaansk tastien. Dat hat de heechste rjochter fan Falensia ôfrûne wike oardiele. It Katalaansk (dat yn Falensia almeast ‘Falensiaansk’ neamd wurdt) is

Lês it folsleine artikel
Wales presintearret plan foar ferdûbeling tal Welskpraters

Wales presintearret plan foar ferdûbeling tal Welskpraters

🕔15:26, 13.Jul 2017

Neat gjin efterútgong ôfremje of it tal sprekkers stabilisearje. It tal Welskpraters moat omheech en dat net in bytsje. Yn 2050 moatte der twa kear safolle minsken flot Welsk prate kinne as no. Dat is it betinken fan it regear

Lês it folsleine artikel