Frânske favoryt wol minderheidstalen better beskermje

Frânske favoryt wol minderheidstalen better beskermje

🕔13:41, 24.Apr 2017

De wierskynlike nije presidint fan Frankryk, Emmanuel Macron, wol in oare taalpolityk as syn foargongers. Yn in fraachpetear mei de Europeeske taalorganisaasje ELEN seit Macron dat er mear romte wol foar it uterjen fan regionale identiteiten en dat skoallen mear omtinken

Lês it folsleine artikel
N-VA wil mear Nederlânsk op Brusselske skoallen

N-VA wil mear Nederlânsk op Brusselske skoallen

🕔15:46, 23.Apr 2017

Brussel is offisjeel in twatalige stêd, mar de Frânsktalige ynwenner behearskje it Nederlânsk hieltyd minder goed. Dat docht de Belgyske krante La Libre Belgique te witten. Skoallen yn Brussel binne net twatalich. Sa’n tweintich persint fan ’e bern folget Nederlânsktalich ûnderwiis. Frânske

Lês it folsleine artikel
Iepen petearen binne goed foar de taalûntwikkeling

Iepen petearen binne goed foar de taalûntwikkeling

🕔23:49, 20.Apr 2017

Bern leare taal troch te harkjen, mar ek troch te praten. By dat praten makket it in soad út hoe’t in petear ferrint. Op skoallen wurde faak it ferkearde soart petearen fierd. Dat seit taalkundige Carolien Frijns fan ‘e katolike

Lês it folsleine artikel
Tytsjerksteradiel begroetet skillers tenei yn it Frysk

Tytsjerksteradiel begroetet skillers tenei yn it Frysk

🕔21:07, 19.Apr 2017

Amtners fan ‘e gemeente Tytsjerksteradiel nimme tenei de telefoan yn it Frysk op. Dat is diel fan in nij taalbeliedsplan fan ‘e gemeente. It doel is dat boargers harren frij fiele om de taal te kiezen dy’t harren it bêste

Lês it folsleine artikel
It Limburchske ‘ich’ skoot op nei it suden ta

It Limburchske ‘ich’ skoot op nei it suden ta

🕔20:18, 19.Apr 2017

Dwers troch Dútslân, Nederlân en België hinne rint in line dy’t de dialekten dy’t it wurdsje ‘ik’ hawwe skaat fan dialekten mei ‘ich’. Dy saneamde Uerdinger Linie rint troch it noarden fan Nederlânsk Limburch hinne, mar hy skoot dêr op nei

Lês it folsleine artikel
Meartalige oankundiging fan berte OBE

Meartalige oankundiging fan berte OBE

🕔20:00, 19.Apr 2017

OBE is de definitive namme foar de Taalekspo op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. Boubedriuw Lont wurdt ferantwurdlik foar de bou fan it sintrum foar taalbelibjen. Deputearre Sietske Poepjes makke dat hjoed yn de Aldehou bekend, by in meartalige ôftraap fan

Lês it folsleine artikel
Afrikaansk net langer taal fan de rjochtbank

Afrikaansk net langer taal fan de rjochtbank

🕔16:22, 17.Apr 2017

It Afrikaansk wie lang de wichtichste offisjele taal fan Súd-Afrika. De taal, dy’t ûntstien is út it santjinde-ieuske Hollânsk, is foar Nederlânsktaligen noch altyd goed te begripen. It giet lykwols min mei it Afrikaansk. De oerheid besiket om de taal

Lês it folsleine artikel
Sorbysk ûnderwiis yn gefaar

Sorbysk ûnderwiis yn gefaar

🕔16:09, 17.Apr 2017

Yn it easten fan Dútslân wurdt fanâlds de taal Sorbysk praat. It is in Slavyske taal, lykas it Poalsk en Russysk. Foar Dútsktaligen is er net nei te kommen. De Sorben wiene altyd in ridlik beskerme minderheid. Doe’t it easten

Lês it folsleine artikel
Dei fan de Fryske taalkunde 2017

Dei fan de Fryske taalkunde 2017

🕔17:00, 7.Apr 2017

It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier foar de achtste kear de Dei fan de Fryske taalkunde. Dat sil wêze op freed 27 oktober 2017. De lokaasje wurdt letter bekend makke. De Dei fan de Fryske taalkunde is

Lês it folsleine artikel
Frysk yn it middelber beropsûnderwiis

Frysk yn it middelber beropsûnderwiis

🕔18:37, 6.Apr 2017

ROC Friese Poort hat yn 2016 it inisjatyf nommen om in kardiel ‘Fries in de beroepscontext’ te ûntwikkeljen foar MBU-opliedingen. Mei de ynset fan it kardiel Frysk yn alle opleidingen fan it MBU wurdt in grutte stap foarút set yn it

Lês it folsleine artikel