Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (45)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (45) Fernijd

🕔07:15, 15.Dec 2018

Ik bin de goede hoeder Wa’t net troch de doar yn ’e skieppekoai komt, is kommen om de skiep kwea te dwaan. Wa’t troch de doar deryn komt, is de hoeder fan ’e skiep. De skiep hearre nei syn lûd

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (44)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (44)

🕔12:09, 8.Dec 2018

Diel 6. De hoeder en syn skiep Wa sizze se dat ik bin? Guon sizze: “Hy is de profeet.” Oaren sizze: “Hy is de Soan fan God, de Rêder, de Kristus.” Oaren lizze dêr tsjinyn: “Kristus kin dochs net út

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (43)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (43) Fernijd

🕔07:20, 1.Dec 2018

It ûnbegryp fan ’e learlingen Ik stap wer op it skip. De learlingen binne fergetten om brea mei te nimmen. Der is mar ien brea op it skip. Dêr hawwe se spul oer, se tsiere wa syn skuld oft it

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (42)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (42)

🕔07:34, 24.Nov 2018

Se sjogge al, mar begripe net Lju dy’t ferslach útbringe oan ’e autoriteiten sykje my op. Se wolle dat ik in wûnder doch. Se wolle in teken fan God sjen. “Sjoch om jim hinne”, sis ik, “it is in wûnder

Lês it folsleine artikel
“Sjong in nij liet” fan Grytsje Kingma

“Sjong in nij liet” fan Grytsje Kingma

🕔07:00, 21.Nov 2018

Sneon 1 desimber sil sjongeres en lietskriuwer Grytsje Kingma fan Sint-Jânsgea har tredde cd presintearje. Dy hat de namme ‘Sjong in nij liet’.  Op dy skiif steane tolve Fryske geastlike lieten, oerset troch har goede freon Atze Bosch, dy’t yn

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (41)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (41)

🕔07:54, 10.Nov 2018

Se harkje al, mar hearre net De autoriteiten geane tsjin my tekear. Guon leauwe yn effisjinsje en se wolle fan elkenien in stikje ark meitsje. Guon leauwe yn jild en wolle oeral op besunigje mar net op har eigen lean.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (40)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (40) Fernijd

🕔07:00, 3.Nov 2018

It brea fan God De oare deis sykje de minsken my en se fine my oarekant de mar dy’t sa yn ûnstjoer west hie. Ik sis tsjin har: “Jim sykje my net omdat jim de tekens begrepen hawwe. Jim sykje

Lês it folsleine artikel
Keunst besjocht men – Keunst besjocht jin

Keunst besjocht men – Keunst besjocht jin

🕔18:57, 2.Nov 2018

Keunstner Jentsje Popma (Ljouwert, 1921) hat trije jier lyn syn hiele atelier mei alle wurk dat deryn wie oan Nijkleaster te Jorwert skonken. Sadwaande stipe er de dream fan Nijkleaster om yn ’e buert fan Jorwert in kleaster te bouwen. Popma syn

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (39)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (39)

🕔08:42, 27.Oct 2018

Oer de weagen gean Fuortdaalks lit ik myn learlingen mei de boat nei de oarekant ta farre. Sels bliuw ik op ’e wâl om de minsken nei hûs ta te stjoeren. Dêrnei gean ik by de berch op en sykje

Lês it folsleine artikel
Snein 28 oktober JIER-dei Nijkleaster te Jorwert

Snein 28 oktober JIER-dei Nijkleaster te Jorwert

🕔07:38, 24.Oct 2018

Kommende snein fiert Nijkleaster syn ‘jier’dei. Dat bart de middeis fan twaen oan fiven, mei as tema Yn Petear. Net allinne de fêste gasten en meiwurkers binne wolkom, mar ek minsken dy’t nijsgjirrich binne nei it projekt oer ‘stilte, besinning en

Lês it folsleine artikel