Yndonezyske nije wet makket seks bûten houlik strafber

Yndonezyske nije wet makket seks bûten houlik strafber Fernijd

🕔08:41, 8.Dec 2022

It Yndonezysk parlemint hat in wet oannommen dy’t ûnder mear oerhoer en seks bûten it houlik strafber makket. Straffen op bûtenechtlike seks bygelyks kinne oprinne oant in jier selstraf. It promoatsjen fan antykonsepsje wurdt ek yllegaal, krekt as godslastering. Fierder

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Hat de trijehoek al west?

Doede Wiersma: Hat de trijehoek al west? Fernijd

🕔07:00, 4.Dec 2022

Oertinking Wy wennen in ein fan ’e dyk, fan it doarp en fan de skoalle ôf. As der op in moarn in pak snie lei, wie de fraach: “Hat de trijehoek al west?” De trijehoek wie in trijehoekich gefaarte efter

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 4 desimber 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 4 desimber 2022 Fernijd

🕔10:30, 2.Dec 2022

Drachten Grutte Tsjerke, 10.30 oere, fr. G. Bies Earnewâld Agnestsjerke, 9.30 oere, fr. Koops Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. P. Beintema Mantgum Marijetsjerke, 17.00 oere, advintsfesper    

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Is SJALOOM in oar wurd foar God?

Doede Wiersma: Is SJALOOM in oar wurd foar God? Fernijd

🕔07:00, 27.Nov 2022

Oertinking Mei advint hearre wy fan hiel grutte idealen: heil, glâns, gloarje, geunst, trou, gerjochtichheid èn IT GOEDE. Elk fan dy wurden seit wat oer it wêzen fan de God út de Bibel. Alle wurden mei-inoar folje it begryp SJALOOM.

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 27 novimber 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 novimber 2022

🕔19:39, 25.Nov 2022

De Gaastmar Pieltsjerke, 11.00 oere., ds. D.E. Hofstra Hieslum Tsjerke, 9.30 oere., hr. H. Giliam Itens Martinytsjerke, 10.00 oere, ds. A. Terlouw, tema: Sjoch, hjir is jim God, mei De Itenser Tsjerkesjongers û.l.f. Ulbe Tjallingii Ljouwert Grutte- of Jacobinertsjerke, 19.00

Lês it folsleine artikel
‘The Passion’ 2023 út Harns wei mei publyk

‘The Passion’ 2023 út Harns wei mei publyk

🕔08:27, 25.Nov 2022

De trettjinde edysje fan it KRO-NCRV-programma The Passion wurdt op 6 april, op Wite Tongersdei, yn Harns holden. Tongersdeitemoarn wie dêr it ikoanyske wite krús op ’e kaai te sjen. It grutste muzikale peaske-evenemint fan Nederlân ferwolkommet yn 2023 wer

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Nei fiif jier om in preek freegje

Doede Wiersma: Nei fiif jier om in preek freegje Fernijd

🕔07:00, 20.Nov 2022

Oertinking Fiif jier nei’t ik in preek oer Psalm 69 holden hie, frege in frou my om de útskreaune tekst dêrfan. Har man, in keardel as in beam en mei hert en siel boer, noch gjin sechstich, hie kanker en

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 20 novimber 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 20 novimber 2022

🕔10:00, 18.Nov 2022

Hantumhuzen Sint-Annatsjerke 9.30 oere, fr. J. Mulder-Vogelzang, mei koperblazer Hjerbeam Niklaastsjerke 9.30 oere, hr. P. Speelman, Ivichheidssnein    

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Gjin plysjefrou mei in holdoek!

Feie Fonyk: Gjin plysjefrou mei in holdoek!

🕔10:09, 17.Nov 2022

Kollum Ik hâld fan Frankryk, it waar, it lânskip, it iten en drinken, de taal en de kultuer. Boppedat hat Frankryk de saneamde laïcité, de skieding tusken tsjerke en steat. Dy laïcité is op 9 desimber 1905 ynfierd. Dêr waard

Lês it folsleine artikel
Requiem fan Maurice Duruflé yn Sint-Pitertsjerke, Grou

Requiem fan Maurice Duruflé yn Sint-Pitertsjerke, Grou

🕔08:45, 13.Nov 2022

Kommende snein, 20 novimber, wurdt om 15.00 oere yn de Sint-Pitertsjerke fan Grou it Requiem opus 9 fan Maurice Duruflé útfierd. De útfierende musisy binne: in fokaal ensemble fan it Prins Clausconservatorium yn Grins, Eske Tibben (mezzo-sopraan), Jitze van der

Lês it folsleine artikel