Frysktalige tsjerketsjinst 19 septimber 2021

Frysktalige tsjerketsjinst 19 septimber 2021

🕔13:22, 18.Sep 2021

Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere, sr. L. Ammerlaan-Ruinen, mei Arie Goud, oargel, Ineke van Slageren, dwersfluit en Hans Oosterhof, hobo        

Lês it folsleine artikel
De amish

De amish

🕔08:00, 12.Sep 2021

Wat hjiroan foarôf gie: Menno Simons as rjochtsinnich kristen | It Nijs In programmatyske ynlieding troch Boaz Harmsen en Eric Hoekstra De wiere erfgenamten fan Menno Simons (seksje 3) Wy hawwe yn it foarige konstatearre dat it frijsinnich kristendom yn

Lês it folsleine artikel
It njoggende wurd: Stean yn foar in suvere rjochtspraak

It njoggende wurd: Stean yn foar in suvere rjochtspraak Fernijd

🕔07:00, 12.Sep 2021

Oertinking Lit it oeral en altiten earlik om en ta gean Wat soe dat geweldich wêze as ús rjochtspraak suver wie en as it oeral en altiten earlik om en ta gie! Hoe aktueel is dit appèl! Wy libje ommers

Lês it folsleine artikel
Menno Simons as rjochtsinnich kristen

Menno Simons as rjochtsinnich kristen

🕔07:00, 5.Sep 2021

Wat hjiroan foarôf gie: Eric Hoekstra: By Menno Simons syn Fûnemintboek yn ôfleveringen | It Nijs In programmatyske ynlieding troch Boaz Harmsen en Eric Hoekstra Oer it Fûnemintboek (Seksje 1) It Fûnemintboek is de koarte titel dy’t almeast brûkt wurdt

Lês it folsleine artikel
It achtste wurd (2) Do meist net stelle

It achtste wurd (2) Do meist net stelle Fernijd

🕔07:00, 5.Sep 2021

Oertinking By alle praterijen wurdt jammere oer it stellen yn ús mienskip! Dochs jouwe dy diskusjes my in ûnbefredigjend gefoel. Oan de iene kant wurdt klage oer it stellen fan fytsen, tassen, sieraden, jild ensafuorthinne. En it kommentaar is meastal

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 5 septimber 2021

Frysktalige tsjerketsjinsten 5 septimber 2021

🕔07:34, 3.Sep 2021

Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere., ds. W. Veltman Holwert Fermanje, 9.30 oere., sr. A. de Groot-Zantema Oerterp De Libbensboarne, 14.00 oere., ds. J. Nutma  

Lês it folsleine artikel
Boek Menno Simons einliks yn it Frysk

Boek Menno Simons einliks yn it Frysk

🕔10:02, 29.Aug 2021

Taalwittenskipper dr. Eric Hoekstra (It Hearrenfean, 1960) ferdjippet him al fjouwer jier yn it kristendom, nei’t er by in bekearingsûnderfining oanrekke is troch Jezus Kristus. Yn 2018 ferskynde yn twa talen syn boek Roman fan in hielmaster/Roman van een geneesheer,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: By Menno Simons syn Fûnemintboek yn ôfleveringen

Eric Hoekstra: By Menno Simons syn Fûnemintboek yn ôfleveringen

🕔09:55, 29.Aug 2021

Algemiene ynlieding It Fûnemintboek is it bekendste boek fan Menno Simons (1496-1561), de iennichste tsjerkestifter dy’t Fryslân, en Nederlân, ryk is. Menno Simons heart thús yn it rychje fan Luther en Kalvyn, mar hy wurdt faak fergetten, krekt as de

Lês it folsleine artikel
It achtste wurd: Nim it tige nau mei mines en dines

It achtste wurd: Nim it tige nau mei mines en dines Fernijd

🕔07:00, 29.Aug 2021

Oertinking Yn 1966 wie ik by ús earste eigen hûs in tegelpaad oan it lizzen. Ik kaam ien kroadfol sân te koart. Fyftich meter fierderop wiene se mei nije huzen oan it bouwen. Dêr lei in bulte sân. Ik frege

Lês it folsleine artikel
It sânde wurd: Respekt toane foar al besteande freonskippen en relaasjes

It sânde wurd: Respekt toane foar al besteande freonskippen en relaasjes

🕔07:00, 22.Aug 2021

Oertinking In âlderling wie op besite by in man en frou dy’t, sa’t wy dat neame, relaasje-problemen hiene. De man seach gjin oare útwei as skiede. Doe’t er dat sei, antwurde de âlderling: “Wat God samengevoegd heeft, scheide de mens

Lês it folsleine artikel