Yn ’e finzenis sitte

Yn ’e finzenis sitte Fernijd

🕔07:00, 9.May 2021

Oertinking Mei in groepke dûmnys en harren partners besochten wy ris de âlde, Ljouwerter finzenis. Nei de pas-kontrôle foel de swiere doar efter ús yn it slot. In kollega dy’t dêr wurke, fertelde oer syn wurk en late ús rûn.

Lês it folsleine artikel
Frijheid

Frijheid

🕔22:23, 6.May 2021

Skôging Yn Nederlân wiene minsken út it ferset helden. Yn Dútslân wiene it lânferrieders. Fan 1962 ôf libbe ik alle dagen mei literatuer fan en oer minsken út ferset yn Dútslân: de Kreisauergroep, it studinteferset en foaral fia Dietrich Bonhoeffer

Lês it folsleine artikel
Gods wurd moat yn in dûmny baarne en broeie

Gods wurd moat yn in dûmny baarne en broeie Fernijd

🕔07:00, 2.May 2021

Oertinking Ear’t ik oan myn lêste gemeente (Dokkum) begûn, ha ik djip neitocht oer wat in gemeente en in dûmny yn dizze tiid wêze moatte. Jeremia hat my holpen om op dy fragen in antwurd te finen. De delslach fan

Lês it folsleine artikel
‘Dit is de dei…’, Fryske ferhalen foar jong en âld

‘Dit is de dei…’, Fryske ferhalen foar jong en âld

🕔07:03, 1.May 2021

Mei it publisearjen fan de ferhalen fan Himelfeart en Pinkster is it projekt ‘Dit is de dei’ fan Foekje-Fleur Fink ôfrûne. Yn 42 ferhalen hat de skriuwster it bibelboek Lukas op in bysûndere wize neiferteld. Se folget Sara en Simon,

Lês it folsleine artikel
Grapkes meitsje

Grapkes meitsje

🕔07:00, 25.Apr 2021

Oertinking “Stel, de foet sei: ik bin de hân net en dêrom hear ik net by it lichem, heart er der dan net likegoed by? As it hiele lichem each wie, wêr soe it gehoar keare?” (1 Korintiërs 12:15/17) Paulus

Lês it folsleine artikel
Hoe kin men leauwe sûnder bewizen? (tsjerketsjinst)

Hoe kin men leauwe sûnder bewizen? (tsjerketsjinst) Fernijd

🕔08:00, 18.Apr 2021

Besjoch de registraasje fan de Frysktalige tsjerketsjint dy’t ferline snein plakhie yn De Oerdracht op ‘e Jouwer, mei as foargonger Cor Waringa. Wa’t weet hat fan oare lokale Fryske tsjerketsjinsten dy’t allyksa in breder publyk fertsjinje, kin dy trochjaan oan

Lês it folsleine artikel
Autoritêre gemeenteleden

Autoritêre gemeenteleden Fernijd

🕔07:00, 18.Apr 2021

Oertinking It is net sa maklik om hoeder te wêzen… Thús op ’e pleats fuorren wy yn ’e winter de skiep by. Alle dagen brocht ik in amerfol biks yn ’e trôch. Faak haw ik sjoen dat in sterk skiep

Lês it folsleine artikel
Getôch mei de Hynsteblom

Getôch mei de Hynsteblom

🕔12:11, 13.Apr 2021

Ynstjoerd De lêste tiid is de Hynsteblom fan Jentsje Popma gauris yn it nijs no ’t Nijkleaster him brûke sil as byldmerk. Ik mis yn de berjochtjouwing de skiednis fan de sa stadichoan ferneamde Hynsteblom. Jentsje Popma hat it byld

Lês it folsleine artikel
Nijkleaster Jorwert earet Jentsje Popma

Nijkleaster Jorwert earet Jentsje Popma Fernijd

🕔08:57, 11.Apr 2021

De Stifting Nijkleaster jout dit jier bysûnder omtinken oan Jentsje Popma. Dy Ljouwerter skilder, glêswurker en byldhouwer is op 30 september 1921 berne en hopet dit jier hûndert jier te wurden. Nijkleaster, dat in protte oan Popma te tankjen hat,

Lês it folsleine artikel
‘Allinne’ binne wy yn ferkeard selskip

‘Allinne’ binne wy yn ferkeard selskip Fernijd

🕔07:00, 11.Apr 2021

Oertinking It leauwe folget net de logika fan 2 x 2 = 4. In soad minsken yn ús tiid sykje dy logika oars wol. Se fine Tomas oan har side. Dy woe ek it eksakte bewiis: “As ik yn syn

Lês it folsleine artikel