TV-tsjerketsjinsten yn septimber yn Grou

TV-tsjerketsjinsten yn septimber yn Grou Fernijd

🕔08:22, 2.Sep 2023

Yn septimber begjint Omrop Fryslân wer mei rjochtstreekse útstjoeringen fan tsjerketsjinsten op sneintemoarn om 10.00 oere (werhelling om 12.00 oere). Dy moanne sille de tsjinsten fan Tsjerke fan de Moanne útstjoerd wurde út de Sint-Pitertsjerke yn Grou wei. Trije kear

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 3 septimber 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 3 septimber 2023

🕔11:00, 1.Sep 2023

Akkrum Terptsjerke, 11.00 oere, ds. H.T. Wagenaar Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, fr. N. Kanis Nij Beets De Doarpstsjerke, 9.30 oere, hr. L. van der Ven Turns Sint-Lambertustsjerke, 9.30 oere, fr. A.M. Dijkstra-van der Woude  

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: It meast winske bern

Doede Wiersma: It meast winske bern

🕔07:02, 27.Aug 2023

Oertinking Yn in gedicht seit Nelson Mandela: “Wa bin ik wol om mysels briljant, strieljend, bejeftige, geweldich te finen? Mar wêrom soest dat net wêze? Do bist in bern fan God. Do tsjinnest de wrâld net troch dysels lyts te

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 27 augustus 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 augustus 2023

🕔10:44, 25.Aug 2023

Drachtsterkompenije Protestantske gemeente 9.30 oere, pastor A. de Vries Raard Martatsjerke 9.30 oere, ds. B. Keizer    

Lês it folsleine artikel
De Frjentsjerter Martinitsjerke fan 1421 oant 1580

De Frjentsjerter Martinitsjerke fan 1421 oant 1580

🕔12:18, 23.Aug 2023

Yn Fryslân tilt it op fan moaie midsiuwske tsjerken, mar faaks wol de moaiste stiet middenyn Frjenstjer: de ymposante Martinitsjerke. Oer dy tsjerke jout prof. Rolf Bremmer op 30 augustus in lêzing yn de rige Simmerjûnkolleezjes “Fan tichteby”, fersoarge troch

Lês it folsleine artikel
Kleasterrûntsje Boalsert-Hartwert

Kleasterrûntsje Boalsert-Hartwert

🕔10:37, 21.Aug 2023

Kommende sneon, 26 augustus, wurdt der in saneamd kleasterrûntsje fan Tsjerkepaad organisearre: út Boalsert wei nei Hartwert, nei it plak fan it eardere kleaster Blomkamp of Aldekleaster. Dêr stiet sûnt 10 juny – troch de frijwillige ynset fan in protte

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Idealen fan opfieding: noed stean foar de swakke

Doede Wiersma: Idealen fan opfieding: noed stean foar de swakke Fernijd

🕔07:00, 20.Aug 2023

Oertinking Yn ’e jierren dat ik op ’e mulo yn Moarmwâld (no Damwâld) gie (1952-1956), kaam ik alle dagen de Fermanje yn Damwâld foarby. It wie foar my in bysûndere ûnderfining om dêr letter in pear kear in tsjinst te

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 20 augustus 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 20 augustus 2023 Fernijd

🕔10:00, 18.Aug 2023

  Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, hr. H. Gilliam De Hommerts Johannes de Dopertsjerke, 9.30 oere, ds. B.G. Keizer          

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Wêr begruttet it ús om?

Doede Wiersma: Wêr begruttet it ús om? Fernijd

🕔07:00, 13.Aug 2023

Oertinking Ik lies ris in analyze fan ús maatskippij: wy binne privee ryk, mar publyk earm. De publike sektor is earm. Der binne grutte problemen yn ’e sûnenssoarch, it ûnderwiis, der binne files op ’e grutte wegen, ûnfeiligens en geweld

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 13 augustus 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 13 augustus 2023 Fernijd

🕔10:00, 11.Aug 2023

Bitgum Sint-Martinustsjerke, 9.30 oere, ds. U. Tjallingii Dronryp Salviustsjerke, 9.30 oere, ds. T. Hibma Eastermar De Hege Stins, 9.30 oere, ds. W. Feenstra      

Lês it folsleine artikel