Skelkjes

Skelkjes Fernijd

🕔07:00, 13.Jun 2021

Oertinking Ha jo en ik it ferkeard dien? Noait ien kear! It is altyd de oare dy’t it ferkeard sjocht en docht. En as wy al betrape wurde op in fout, dan ha wy ús fromme ferlechjes. As Adam en

Lês it folsleine artikel
De skepping fan Chagall 

De skepping fan Chagall 

🕔07:00, 6.Jun 2021

Oertinking Marc Chagall, in Joadsk-Russyske skilder, dreamde de Bibel. Neffens him befettet de Bibel de dream fan de minskheid. Yn de tritiger jierren fan ’e foarrige iuw makke er etsen fan minsken út ’e Bibel yn harren relaasje mei God

Lês it folsleine artikel
Beklimmers 8: ‘Bezint eer ge begint’

Beklimmers 8: ‘Bezint eer ge begint’

🕔08:42, 4.Jun 2021

It plattelân is by útstek it plak foar spiritualiteit. De stilte biedt romte foar rêst en besinning. Kin Fryslân dêr net mear mei dwaan, is de fraach yn ‘Bezint eer ge begint’, diel 8 fan de FryslânDOK-searje ‘Beklimmers fan it

Lês it folsleine artikel
As wy it dreech ha, moatte wy Psalm 139 lêze

As wy it dreech ha, moatte wy Psalm 139 lêze Fernijd

🕔07:00, 30.May 2021

Oertinking In rabby lei op stjerren. Syn iennige soan wie op in fiere reis. Buorlju fregen him oft er noch in boadskip hie foar syn jonge. Doe sei er: “Sis tsjin him dat er yn drege tiden Psalm 139 lêze

Lês it folsleine artikel
Frysktalige fesper yn Ljouwert

Frysktalige fesper yn Ljouwert

🕔16:25, 28.May 2021

Sneintejûn 30 maaie wurdt der yn de Grutte of Jakobiner tsjerke fan Ljouwert foar it earst nei in skoft wer in Frysktalige fesper fierd. De foargonger is dr. Liuwe H. Westra fan Lollum. De oargelist is Gerwin Hoekstra, de fêste

Lês it folsleine artikel
FryslânDOK: De hillige Titus Brandsma

FryslânDOK: De hillige Titus Brandsma Fernijd

🕔08:41, 28.May 2021

Yn it ljocht fan de ferwachte hillichferklearring fan Titus Brandsma stjoert FryslânDOK in filmportret út, dat Gryt van Duinen yn 2008 fan pater Titus makke. It is te sjen op 29 maaie by NPO2 en op 30 maaie by Omrop

Lês it folsleine artikel
De woestyn wurdt in hôf

De woestyn wurdt in hôf Fernijd

🕔07:00, 23.May 2021

Oertinking Wat in hôf is, wit ik. Ut myn wurkkeamer wei, sjoch ik derop út. Wy kinne oant maart ta apels ite út dat hôf. By ’t winter liket alles dea, it gers is giel, de tûken binne keal. Mar

Lês it folsleine artikel
Pinksterfeest Feankleaster digitaal

Pinksterfeest Feankleaster digitaal

🕔15:22, 17.May 2021

It jierlikse pinksterfeest fan Feankleaster kin fan ’t jier wer net massaal yn de iepen loft fierd wurde en sil dêrom fia RTV NOF (www.rtvnof.nl/pinksterfeest en Kabelnoord tv-kanaal 20) en de Facebookpagina fan Pinksterfeest Feakleaster te folgjen wêze. De tsjinst

Lês it folsleine artikel
In laits yn ’e himel

In laits yn ’e himel

🕔09:31, 16.May 2021

Oertinking Yn Iepenbiering 12 lêze wy in spannend ferhaal, dat stiif stiet fan ’e humor. Dat haadstik foarmet de kearn fan it hiele boek. Yn in nij fisjoen sjocht Johannes in frou dy’t in bern ferwachtet. Hy sjocht ek in

Lês it folsleine artikel
Ds. Cohen fan Dokkum en Himelfeart

Ds. Cohen fan Dokkum en Himelfeart

🕔07:03, 13.May 2021

Oertinking Moaie oantinkens bewarje ik oan de betinking yn Dokkum fan de sechstichste stjerdei (yn 2002) fan de Joadske dûmny Jozef Wilhelm Bernhard Cohen. Dat syn bern en bernsbern dêrby wienen, joech in aparte sfear oan ’e tsjinst. It die

Lês it folsleine artikel