FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

🕔10:10, 2.Nov 2023

No’t der gjin lânbouakkoart is, liket it as leit de lânboutransysje folslein op it gat. Mar neat is minder wier, sa docht bliken út de FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’. Oeral binne boeren by gebrek oan belied dwaande om op

Lês it folsleine artikel
Publykskampanje set natuerlik betelber iten yn glânsrol

Publykskampanje set natuerlik betelber iten yn glânsrol

🕔08:17, 29.Oct 2023

‘Natuerlik betelber; ús boeren en túnkers soargje derfoar.’ Dy reklame is fan 1 novimber ôf faak op ’e radio te hearren. Sûn en betelber iten út Nederlân hâldt minsken dwaande. Sûn iten is djoer en der lizze in protte produkten

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Ulepartij

Jan Schokker: Ulepartij

🕔08:00, 28.Oct 2023

Kollum Se binne der wer. In hiel skoft haw ik se net sjoen, mar no sitte se wer op har prachtplakje yn ’e deselde moaie hege krystbeam fan buorman as doetiids en dan ek noch op deseldige tûke. Oare kant

Lês it folsleine artikel
‘Kiespijn’ lit swevende kiezer net falle

‘Kiespijn’ lit swevende kiezer net falle Fernijd

🕔08:18, 27.Oct 2023

De ferkiezingen komme der wer oan, dat it is wer tiid foar Kiespijn: de ferkiezingskwis fan Nederlân. Diederik Ebbinge loadst de (swevende) kiezer, de fjouwer sneinen foar de ferkiezingen en de sneins dernei, by de ôfgrûnen fan it politike lânskip

Lês it folsleine artikel
It Palestynske drama as ekskús foar anty-Israel retoryk

It Palestynske drama as ekskús foar anty-Israel retoryk

🕔11:27, 26.Oct 2023

Ynstjoerd Ofrûne saterdei skreau Jehannes Elzinga in opinystik oer “it Palestynske drama”, nei oanlieding fan de aktuele situaasje yn Israel en Gaza. Ik ha it stik mei ferbjustering lêzen, want der steane tal fan ûnwierheden yn. Ik wol yn dit

Lês it folsleine artikel
Provinsje en Fryske gemeenten wolle dúdlikens oer wenningbou yn de regio

Provinsje en Fryske gemeenten wolle dúdlikens oer wenningbou yn de regio

🕔08:14, 23.Oct 2023

Fryske bestjoerders freegje de minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering om him oan de makke ôfspraak yn de regionale wendeals te hâlden. Der is ôfpraat dat Fryske gemeenten in mienskiplike oanfraach dwaan kinne foar lytsere kearnen foar de Wenningbou-ympuls (WBI

Lês it folsleine artikel
Frans Weekers hâldt Rede fan Fryslân

Frans Weekers hâldt Rede fan Fryslân Fernijd

🕔08:18, 22.Oct 2023

Sekretaris-generaal Frans Weekers fan de Benelúks Uny sprekt dit jier de Rede van Fryslân út. Op 30 novimber sil er yn de Steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert syn fyzje jaan op de relaasje fan Fryslân mei de Benelúks en

Lês it folsleine artikel
Trein mei Europarlemintariërs bedarret by fersin by Disneylân

Trein mei Europarlemintariërs bedarret by fersin by Disneylân Fernijd

🕔08:18, 22.Oct 2023

In trein fol mei Europarlemintariêrs op wei nei Straatsburch is moandei by fersin nei Disneylân Parys riden. In wikselsteuring wie dêr nei alle gedachten de oarsaak fan. Gewoanwei rydt de trein dy’t troch it Europeesk parlemint ôfhierd wurdt, alle moannen

Lês it folsleine artikel
Friezen as Israeliërs

Friezen as Israeliërs

🕔13:00, 21.Oct 2023

Oarloch giet mank mei propaganda. Yn it konflikt tusken de Israeliërs en de Palestinen wiene it lang de earsten dy’t it it bêste slagge om harsels as de goeden yn byld te bringen. Mar langer witte de Palestinen harren ferhaal

Lês it folsleine artikel
It Palestynske drama

It Palestynske drama

🕔08:55, 21.Oct 2023

Ynstjoerd It is ferskriklik wat der op ’t heden yn Israel en de Gazastripe bart. No al tûzenen minsken binne omkommen as gefolch fan de oarloch tusken Israel en Hamas, sawol oan Joadske as oan Palestynske kant. Oan Palestynske kant

Lês it folsleine artikel