Máxima, de pleitbesoarger

Máxima, de pleitbesoarger

🕔07:44, 2.Oct 2019

Keninginne Máxima is tige populêr by it grutte publyk. Minder bekend is dat sy dit jier har tsienjierrich jubileum fiert as spesjale pleitbesoarger fan de sekretaris-generaal fan de Feriene Naasjes foar ynklusive finansiering foar ûntwikkeling (UNSGSA). Dat betsjut dat se

Lês it folsleine artikel
Folgje it livebloch fan Omrop Fryslân oer it boereprotest

Folgje it livebloch fan Omrop Fryslân oer it boereprotest

🕔08:19, 1.Oct 2019

Mear as trijehûndert trekkers út Fryslân, Grinslân en Drinte binne op dit stuit ûnderweis nei De Haach. Hja hawwe de hiele nacht riden om op ’e tiid op it Maliefjild oan te kommen. Dêr demonstrearje se tiisdeitemiddei tsjin de stikstofplannen

Lês it folsleine artikel
Tiid foar folgjende stap winkelleechstân noardlike provinsjes

Tiid foar folgjende stap winkelleechstân noardlike provinsjes

🕔08:49, 29.Sep 2019

De trije noardlike provinsjes hawwe yn ’e ôfrûne perioade al op ferskate wizen wurk makke fan de leechstân fan winkels. Wilens is it tal leechsteande winkels ôfnommen en is winkelromte út ’e merk helle. Dat docht bliken út in ûndersyk

Lês it folsleine artikel
Ferkiezings yn Flaanderen tenei hielendal oars

Ferkiezings yn Flaanderen tenei hielendal oars

🕔14:18, 28.Sep 2019

Yn Fryslân is stimmen in rjocht, yn Flaanderen is it in plicht. Dat sil lykwols feroarje, alteast by de ferkiezings foar de gemeenterie en it provinsjaal bestjoer. Dat hat it nije Flaamske regear ûnder lieding fan Jan Jambon hjoed buorkundich

Lês it folsleine artikel
Flaamsk regear kin nei alle gedachten nije wike begjinne

Flaamsk regear kin nei alle gedachten nije wike begjinne

🕔20:27, 25.Sep 2019

Flaanderen hat hast in nij regear. De ministers wurde nei alle gedachten nije wike moandei presintearre. Dat sizze de ûnderhanneljende partijen. It liket derop dat it in regear wurdt fan de Flaamsk-nasjonale N-VA, de kristen-demokratyske CD&V en it liberale Open

Lês it folsleine artikel
Turk tolve jier de sel yn foar misledigjen Erdogan

Turk tolve jier de sel yn foar misledigjen Erdogan

🕔00:48, 24.Sep 2019

Turkije liket hurd op wei nei in diktatuer. Yn 2017 stiene mear as seistûzen minsken foar de rjochter op beskuldiging fan it misledigjen fan presidint Erdogan. Dizze wike krige in man in rekordstraf fan mear as tolve jier finzenis. Burhan

Lês it folsleine artikel
Demonstraasje tsjin Frânske fantasijnammen foar Bretonske strjitten

Demonstraasje tsjin Frânske fantasijnammen foar Bretonske strjitten

🕔01:21, 23.Sep 2019

Strjitten sûnder namme binne net praktysk foar de postrinder. Boppedat wit de bestjoerder fan in ambulânse net wêr’t er hinne moat as in strjitte gjin namme hat. Tiid dêrom om 32 anonime strjitten yn it stedsje Terrug/Telgruc-sur-mer fan nammebuordsjes te

Lês it folsleine artikel
Lanlik ynvestearringsfûns jout Fryslân kânsen

Lanlik ynvestearringsfûns jout Fryslân kânsen

🕔09:42, 19.Sep 2019

De provinsje reagearret posityf op de Troanrede en de Miljoenenota. Dy biede in soad oanknopingspunten. It regear set yn op plannen dy’t de leefberens fan it plattelân fersterkje en ekonomyske kânsen benutte. Der komt in ynvestearringsfûns foar kennis, ynfrastruktuer en

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (3)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (3)

🕔06:24, 19.Sep 2019

Skôging Yn myn eardere bydragen ha ik wat skreaun oer 1345 en hoe’t de Fryske taal yn de rin fan de tiid in ‘minderheidstaal’ wurden is. Minderheidstaal net sasear kwantitatyf besjoen, mar yn ferliking mei it ‘Nederlands’, de mearderheidstaal, is

Lês it folsleine artikel
Posthumus (FNP) foarsitter Platfoarm Europa

Posthumus (FNP) foarsitter Platfoarm Europa

🕔14:14, 12.Sep 2019

Juster binne Sybren Posthumus (FNP) en Charda Kuipers (GrienLinks) keazen as respektyflik foarsitter en fise-foarsitter fan it Platfoarm Europa fan de Steaten fan Fryslân. Steatelid Posthumus wie earder bestjoerslid fan de EFA (European Free Alliance), in partij yn it Europeesk

Lês it folsleine artikel