Grut ferskil yn oanpak minne behearsking Frysk en Nederlânsk op skoalle

Grut ferskil yn oanpak minne behearsking Frysk en Nederlânsk op skoalle

🕔10:46, 29.Sep 2021

It fak Frysk stelt op in protte skoallen al tsientallen jierren te min foar, mei as resultaat dat in protte bern it Frysk ûnfoldwaande behearskje. Foar it fak Frysk is te min tiid beskikber, te min leararen behearskje de taal

Lês it folsleine artikel
Nota Greidefûgels foar nij fûgelbelied

Nota Greidefûgels foar nij fûgelbelied

🕔08:40, 29.Sep 2021

It provinsjebestjoer fan Fryslân hat juster de nota Greidefûgels 2021-2030 oer nij fûgelbelied nei de Steaten stjoerd. Yn 2030 moatte der yn Fryslân 10.000 skriezepearkes wêze. Deputearre Douwe Hoogland: “De need is heech en wy moatte der allegear mei-inoar ôfgryslik

Lês it folsleine artikel
It wurdt him net mei in minderheidsregear

It wurdt him net mei in minderheidsregear

🕔17:32, 28.Sep 2021

Nederlân kriget net in minderheidsregear fan VVD, D66 en/of CDA. Dat seit ynformateur Johan Remkes tiisdei. In mearderheidskabinet like ek net earlik yninoar te draaien. Dat, it koe wolris efkes duorje ear’t Nederlân wer in net-demisjonêr regear hat. Remkes wol

Lês it folsleine artikel
Frysk-Deenske partij SSW yn Dútske parlemint

Frysk-Deenske partij SSW yn Dútske parlemint

🕔17:01, 28.Sep 2021

De Friezen hawwe in stim yn it Dútske parlemint yn Berlyn, de Bûnsdei. Foar it earst yn sechtich jier hat de partij SSW, dy’t opkomt foar de belangen fan de Deenske en Fryske minderheid, meidien oan de lanlike ferkiezings. Listlûker

Lês it folsleine artikel
Provinsje stipet rjochtssaak tsjin EU om taalbelied

Provinsje stipet rjochtssaak tsjin EU om taalbelied

🕔12:14, 28.Sep 2021

Deputearre Steaten fan Fryslân skriuwe dat se in rjochtssaak tsjin de Europeeske Kommisje “aktyf stypje sille”. De rjochtssaak wurdt oanspand troch de Dútske organisaasje foar minderheden FUEN (dêr’t de Ried fan de Fryske Beweging by oansletten is) dy’t fan betinken

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: As in lús op in tarre presinning

Aant Mulder: As in lús op in tarre presinning

🕔09:38, 28.Sep 2021

Kollum Dy útdrukking komt my de lêste wiken gauris yn ’t sin as ik op de telefyzje sjoch hoe’t it yn it Haachske om en ta giet. Foar wa’t de útdrukking net bekend foarkomt: ‘Eine as in lús op in

Lês it folsleine artikel
SPD wint Dútske ferkiezingen

SPD wint Dútske ferkiezingen

🕔08:59, 27.Sep 2021

De sintrumloftse SPD hat de Dútske Bûnsdeiferkiezingen mei 25,7 persint fan de stimmen wûn. De sintrumrjochtse CDU/CSU folget op it twadde plak mei 24,1 persint fan de stimmen, it minste lanlike resultaat yn de skiednis fan de partij. Dat docht

Lês it folsleine artikel
31 stellingen op doar Bonifatiustsjerke Dokkum

31 stellingen op doar Bonifatiustsjerke Dokkum

🕔07:43, 27.Sep 2021

By wize fan knypeach nei de 95 stellingen dy’t Martin Luther yn 1517 op de doar fan de Slotkapel fan Wittenberg spikere, hat Gemeentebelangen Noardeast Fryslan ôfrûne sneon 31 stellingen op de doar fan de Bonifatiustsjerke fan Dokkum slein. Dêrmei

Lês it folsleine artikel
It ferkearde paad yn it ferline, it goede paad nei de takomst

It ferkearde paad yn it ferline, it goede paad nei de takomst

🕔08:22, 26.Sep 2021

Taspraak holden op it Reaklif op 25 septimber 2021 Ik nim jimme mei, werom yn de tiid nei de rûzige nacht fan 25 op 26 septimber 1345. Tsientallen skippen en in pear tûzen striders sile troch dy nacht fan Inkhuzen nei Starum

Lês it folsleine artikel
Gjin Fryske tolken mear yn rjochtbank fanwege minne fergoeding

Gjin Fryske tolken mear yn rjochtbank fanwege minne fergoeding

🕔08:44, 23.Sep 2021

Wa’t him foar de rjochtbank of it gerjochtshof yn Ljouwert yn it Frysk uterje wol, treft net fanselssprekkend mear in rjochter of offisier fan Justysje dy’t him begrypt. Sûnt tiisdei binne der gjin Fryske tolken mear. Fedde Dijkstra is dermei

Lês it folsleine artikel