Hoe’t der dochs in ûnôfhinklike Fries yn de Senaat komme kin

Hoe’t der dochs in ûnôfhinklike Fries yn de Senaat komme kin

🕔13:31, 31.Mar 2019

Yn de measte prognoazen fan de sitteferdieling yn de Earste Keamer komt de Unôfhinklike Senaatsfraksje (OSF), dy’t de provinsjale partijen fertsjintwurdiget, net mear foar. Lang bestie dy fraksje út de Hearrenfeanster Henk ten Hoeve fan de FNP, dy’t besleat om

Lês it folsleine artikel
Keninklike ûnderskieding foar seis Steateleden

Keninklike ûnderskieding foar seis Steateleden

🕔07:56, 28.Mar 2019

Juster, woansdei 27 maart, binne by it ôfskie fan de ôfgeande leden fan Provinsjale Steaten de steateleden Dorrepaal, Hosman, Van Maurik, Teernstra, Vroonland en Waterlander troch Syn Majesteit de Kening beneamd ta Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Se krigen

Lês it folsleine artikel
OSF wer yn Earste Keamer

OSF wer yn Earste Keamer

🕔16:43, 27.Mar 2019

It spande der lang om, mar it liket no sa goed as wis dat de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) troch in restsit dochs wer yn de Earste Keamer komt. Dêrmei sil de ûnôfhinklike polityk opnij fertsjintwurdige wêze. Dat is fan 1999

Lês it folsleine artikel
Premierskip Theresa May o sa faai

Premierskip Theresa May o sa faai

🕔14:29, 24.Mar 2019

It is tige ûnwis oft Theresa May moandei noch premier fan it Feriene Keninkryk is. Har eigen regear hat gjin betrouwen mear yn har. Underskate ministers hawwe te witten dien dat hja opstappe as frou May net dien nimt. Neffens

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Stille Stoarm

Frâns Kuipers: Stille Stoarm

🕔20:00, 23.Mar 2019

Kollum Elkenien dy’t har of him in bytsje dwaande holden hat mei polityk en it nijs oer de polityk hie wol ferwachte dat it politike lânskip flink feroarje soe. Mar dat it sa mâl gean soe, hie nimmen ferwachte. Foarum

Lês it folsleine artikel
Provinsje wol gjin dûbeldtalige beliedsstikken mear

Provinsje wol gjin dûbeldtalige beliedsstikken mear

🕔13:58, 23.Mar 2019

De provinsje Fryslân wol dat beliedsstikken net mear yn twa talen oanlevere wurde. Steateleden moatte deroan wenne dat se wurkje yn in situaasje dêr’t de ien Frysk brûkt en de oare Nederlânsk. Komsaris fan ‘e kening Arno Brok hie der

Lês it folsleine artikel
Yntinsivere gearwurking troch ‘Natuer mei de Mienskip’

Yntinsivere gearwurking troch ‘Natuer mei de Mienskip’

🕔11:23, 23.Mar 2019

Njoggen organisaasjes* dy’t belutsen binne by it lanlik gebiet, stelle de provinsje foar om mei-inoar te wurkjen oan de Fryske natuer. Mei as doel om natuer te meitsjen foar elkenien, dêr’t it belang fan bioferskaat by foarop stiet. Deputearre Steaten

Lês it folsleine artikel
Harry van der Molen (38) wurdt de Fryske ynformateur

Harry van der Molen (38) wurdt de Fryske ynformateur

🕔22:53, 22.Mar 2019

Harry van der Molen (38) út Ljouwert is fan ‘e middei foardroegen as ynformateur. Fan moandei 25 maart ôf hâldt hy petearen mei alle keazen Fryske listlûkers om te sjen hokker kombinaasje fan partijen oft in deeglike Fryske koälysje opleverje

Lês it folsleine artikel
Drintske plaknammen mei foarrang op buorden

Drintske plaknammen mei foarrang op buorden

🕔22:33, 22.Mar 2019

De doarpen yn de Drintske gemeente Tynaarlo moatte fuortendaliks twatalige plaknammebuorden krije. Dat is it betinken fan de fraksje fan Grien Links yn de gemeente. De partij hat oankundige dat er nije wike tiisdei op in ludike manier pleitsje sil

Lês it folsleine artikel
Ingelân set Brútstap en sleept Skotlân mei

Ingelân set Brútstap en sleept Skotlân mei

🕔22:23, 22.Mar 2019

As de Brútstap trochgiet, dan is dat in ramp foar de Skotske ekonomy. Dat hat it Skotske regear freed oan it regear yn Londen trochdien. Mei sifers hawwe de Skotten sjen litten dat harren ekonomy slim te lijen kriget fan

Lês it folsleine artikel