Damwâld is no echt Frysk

Damwâld is no echt Frysk

🕔21:26, 18.feb 2010

It plaknammeboerd fan  Damwâld is hjoed offisjeel Frysktalich wurden. De gemeente hat al mear as in jier alle plaknammen feroare yn Frysktalige plaknammen, mar de buorden wienen noch twatalich of Nederlânsk. Alle buorden wurde kommende tiid ferfongen. Ek de strjitnammebuorden

Lês it folsleine artikel
Ferkiezingsdebat 18 febrewaris

Ferkiezingsdebat 18 febrewaris

🕔14:34, 18.feb 2010

Yn oanrin nei de gemeenteriedsferkiezings fan woansdei 3 maart hâlde Omrop Fryslân, it Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant op trije plakken yn de provinsje in lokaal ferkiezingsdebat. It is foar it earst dat de trije grutte Fryske media op

Lês it folsleine artikel
Prinses Amalia frij?

Prinses Amalia frij?

🕔13:25, 18.feb 2010

AMSTERDAM – Prinses Amalia hie nea frij krije mochten fan ’e skoaldirekteur om mei har âlden mei te gean nei de Olympyske Spullen. Dat sizze learplichtamtners neffens it Noordhollands Dagblad. De amtners wurde skille troch âlden dy’t it net earlik

Lês it folsleine artikel
Rabobank en de hûzepriis

Rabobank en de hûzepriis

🕔21:25, 17.feb 2010

UTERT – De Rabobank ferwachtet in lytse priisferheging fan de huzen yn de twadde helte fan dit jier, mar trochinoar sil de huzepriis dit jier noch wat leger útfalle as ferline jier. Dat meldt de bank yn in woansdei publisearre

Lês it folsleine artikel
De Ierske reklamepriis

De Ierske reklamepriis

🕔08:45, 17.feb 2010

Yn Fryslân hawwe wy de Reklamepriis om it brûken fan it Frysk yn ’e sakewrâld te stypjen. Ut de folgjende berjochten docht bliken dat soartgelikense aktiviteiten yn Ierlân ûndernommen wurde: 1. Winkels yn Dundalk wurde útnoege om mei te dwaan

Lês it folsleine artikel
Behyplike kennis EHBÛ kostet miljoenen

Behyplike kennis EHBÛ kostet miljoenen

🕔09:46, 16.feb 2010

De behyplike kennis fan EHBÛ ûnder de Nederlânske befolking liedt ta seis miljoen ûnnedige besites oan de húsdokter. De kosten dy’t dêrmei anneks binne, jilde 200 miljoen euro. Dat hat de heechlearaar fan de ekonomy foar de sûnens, Wim Groot

Lês it folsleine artikel
Iersk en skoalle

Iersk en skoalle

🕔08:42, 16.feb 2010

Krekt as by ús hawwe se yn Ierlân ek listen fan skoallen dêr’t men op sjen kin watfoar risseltaten de skoallen behelje. Foar it fuortset ûnderwiis is in top-400 list opmakke neffens it trochsnee tal learlingen dat yn ’e hjerst

Lês it folsleine artikel
Soan sjah: Help de opposysje yn Iran

Soan sjah: Help de opposysje yn Iran

🕔17:04, 15.feb 2010

De ynternasjonale mienskip moat mear stipe oan de Iraanske opposysje jaan en net mear sa fiksearre wêze op it nukleêre programma fan it lân. Dat hat Reza Pahlavi, de soan fan de sjah fan Iran dy’t 31 jier lyn út

Lês it folsleine artikel
TROS lulk op TROTS

TROS lulk op TROTS

🕔17:02, 15.feb 2010

De TROS tinkt deroer om stappen te nimmen tsjin Trots op Nederlân-liedster Rita Verdonk, dy’t juster de media oprôp om har partij tenei TROTS te neamen. Neffens de TROS liket TROTS tefolle op de eigen namme: “Wy sille útsykje oft

Lês it folsleine artikel
‘Meitsje gedrachsproblematyk fêst ûnderdiel learareoplieding’

‘Meitsje gedrachsproblematyk fêst ûnderdiel learareoplieding’

🕔16:40, 15.feb 2010

AMSTERDAM – Kennis oer gedrachsproblemen moat in fêst ûnderdiel wurde fan elke leararenoplieding. Dat stelt de Onderwijsraad yn it advys “De school en leerlingen met gedragsproblemen”, dat moandei útkommen is. Neffens de Raad is it fan grut belang dat skoallen

Lês it folsleine artikel