Formaasjekrisis yn Nederlân /update

Formaasjekrisis yn Nederlân /update

🕔19:01, 1.Sep 2010

DE HAACH – Net allinne súdlik fan Breda is it formearjen fan in nij regear dreech, yn De Haach liket de formaasje ek wer te stûkjen. It ferset by it kristen-demokratyske CDA tsjin in regear mei de PVV fan Geart

Lês it folsleine artikel
Formaasjekrisis yn België

Formaasjekrisis yn België

🕔18:41, 1.Sep 2010

BRUSSEL – Noch yn Nederlân, noch yn België giet it formearjen fan in nij regear flot. Yn België is preformateur Elio di Rupo wer hielendal op ‘e nij begûn mei petearen mei elk fan ‘e sân partijen dy’t meiregearje wolle.

Lês it folsleine artikel
Besetting Irak offisjeel foarby

Besetting Irak offisjeel foarby

🕔17:17, 1.Sep 2010

WASHINGTON – De ‘befrijing’ fan Irak is offisjeel tenein. Dat hat de Amerikaanske presidint Barack Obama yn in televyzjetaspraak meidield. Nei achtel jier besetting fan Irak troch Amerikaanske troepen hat it genôch west, sa sei Obama, dy’t altyd in tsjinstanner

Lês it folsleine artikel
Ramtferdrach oersetten!

Ramtferdrach oersetten!

🕔08:18, 1.Sep 2010

Ramtferdrach foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden* Straatsboarch, 1 febr. 1995 De Lidsteaten fan de Rie fan Europa en oare Steaten dy’t dit Ramtferdrach ûndertekene hawwe, Oerwagende dat it doel fan de Rie fan Europa is it berikken fan in

Lês it folsleine artikel
Kriminele Marokkanen yn Fryslân?

Kriminele Marokkanen yn Fryslân?

🕔20:35, 31.Aug 2010

Nei oanlieding fan de problemen mei Marokkaanske jongerein yn Gouda hat it ministearje fan Ynlânske Saken in saneamde ‘earnstljedder’ nei de Twadde Keamer stjoerd. De ranglist is basearre op sifers fan it KLPD út 2007, en jout de gemeente wer

Lês it folsleine artikel
Brabânske lânbou moat griener

Brabânske lânbou moat griener

🕔21:59, 30.Aug 2010

De lânbou buorket efterút. Brabânske deputearren ha dêrom hjoed in advys oerlange krigen dat seit dat it roer omsmiten wurde moatte sil. De Brabânske ûntwikkelingsmaatskippij Agro & Co (mei as oandielhâlders lânbou-organisaasje ZLTO, Rabobanken Brabant en de Provinsje Noard-Brabân) wiist

Lês it folsleine artikel
Frysk en de steateferkiezings

Frysk en de steateferkiezings

🕔11:07, 30.Aug 2010

LJOUWERT – De Ried fan de Fryske Beweging  is fan miening dat de wetlike ferankering en de finansjele stipe foar it Frysk foar 2015 op krekt sa’n nivo brocht wurdt as dat fan te ferlykjen regio’s yn Europa. Dat skriuwt

Lês it folsleine artikel
Bern skriuwe better as pubers

Bern skriuwe better as pubers

🕔10:00, 30.Aug 2010

AMSTERDAM – Learlingen yn groep 8 fan ‘e basisskoalle skriuwe folle better Nederlânsk as gauris tocht wurdt. Sterker noch, by it staverjen fan ‘e tiidwurden meitsje se amper flaters. Spitigernôch ûntleare de tiidwurden har op it fuortset ûnderwiis wer fluch.

Lês it folsleine artikel
Di Rupo moat trochformearje

Di Rupo moat trochformearje

🕔00:01, 30.Aug 2010

BRUSSEL – Nei’t de Nederlânsktalige partijen N-VA en CD&V syn útstel fersmiten hienen, hat de Belgyske preformateur Elio di Rupo sneintejûn oan kening Albert dien frege. Dy hat him it ûntslach lykwols wegere en Di Rupo lêst jûn om troch

Lês it folsleine artikel
Friezen nei Helgolân

Friezen nei Helgolân

🕔12:23, 29.Aug 2010

Op snein 5 septimber om 15.30 oere op Nederlân 2 en  om 18.00 oere by Omrop Fryslân Televyzje en nochris te sjen op sneon 11 septimber om 10.30 oere op Nederlân 2 de dokumintêre ‘Friezen op Helgolân’. It Dútske eilân Helgolân makke diel

Lês it folsleine artikel