Samsom en Halsema tsiere

Samsom en Halsema tsiere

🕔10:56, 7.Mar 2010

De linkse politisy Diederik Samsom (PvdA) en GrienLinkslistlûker Femke Halsema sitte middenyn in echte ‘twitterfittie’, skeel op it webstee Twitter. Keamertweets Lês alle tweets fan twitterjende Keamerleden hjir. Yn in opinystik yn de Volkskrant skriuwt Halsema hjoed dat kompromissen ‘earfol’

Lês it folsleine artikel
Wetterkrêftsintrale by Borghalen

Wetterkrêftsintrale by Borghalen

🕔16:21, 6.Mar 2010

Yn it Bosscherveld, neist de keardaam fan Borgharen, tichtby Maastricht, sil as alles trochgiet in wetterkrêftsintrale komme mei in fermogen fan 11 MW. Dat hat in konsortsjum van Arbra, International Hydro, Greenchoice en World Improvement Money op 23 febrewaris 2010

Lês it folsleine artikel
Euralex: omtinken foar leksikografy

Euralex: omtinken foar leksikografy

🕔14:48, 6.Mar 2010

It 14de Euralex International Congress fynt plak fan 6-10 july yn it WTC te Ljouwert. Euralex stiet foar European Association for Lexicography. Op de kongressen fan Euralex komme profesjonele leksikografen, útjouwers, ûndersikers, software-ûntwikkelders, en oaren dy’t niget hawwe oan ferskillende

Lês it folsleine artikel
Piter Wilkens skriuwt 10de Grut Frysk Diktee

Piter Wilkens skriuwt 10de Grut Frysk Diktee

🕔11:03, 6.Mar 2010

Sjonger en lietsjeskriuwer Piter Wilkens skriuwt dit jier de tekst fan it Grut Frysk Diktee. De dikteewedstriids is op tiisdei 20 april 2010 yn de steateseal op it Provinsjehûs te Ljouwert. Wilkens sil dy jûns it diktee ek foarlêze. Om’t

Lês it folsleine artikel
Grut Frysk Diktee 2010

Grut Frysk Diktee 2010

🕔11:03, 5.Mar 2010

Dit jier wurdt foar de tsiende kear it Grut Frysk Diktee hâlden. Binne jo in betûfte Fryskskriuwer, dan kinne jo sjen litte hoe’t it derfoar stiet mei jo kennis fan ‘e Fryske stavering. It diktee dat foarlêzen wurdt, is net

Lês it folsleine artikel
Wat is eins foarútgong

Wat is eins foarútgong

🕔10:46, 5.Mar 2010

De ferkiezings ha west. “It folk hat sprutsen”, hjit it sa moai. Dat moat elkenien ek wol opmeitsje dy’t de útslaggen yn Tytsjerksteradiel sjocht. Sels boargemaster Polderman lit him ûntfalle dat de winst fan de FNP en Grien Links te

Lês it folsleine artikel
Undersykopstelling foar griene gemy

Undersykopstelling foar griene gemy

🕔18:02, 4.Mar 2010

Ferline wike leine dielnimmers yn it Be-Basic konsortsjum, dat wurket oan griene enerzjy en griene gemy, in symboalyske earste stien, makke fan troch mikro-organismen yn stien feroare sân. De bedriuwen en kennisynstellings freegje de oerheid om yn in opskalingsfasiliteit  te

Lês it folsleine artikel
FNP en GB grutste winners

FNP en GB grutste winners

🕔06:50, 4.Mar 2010

Foar de gemeenteriedsferkiezings 2010 wienen de FNP en de GB de grutste winners. De FNP krige yn Skasterlân 33,9 persint fan de stimmen. Gemeentebelangen waard de grutste partij yn sân gemeenten. Dêrneist dienen de lannelike partijen D66 en de VVD

Lês it folsleine artikel
‘Nederlânsk moat eask wêze foar bystân’

‘Nederlânsk moat eask wêze foar bystân’

🕔13:21, 3.Mar 2010

DE HAACH – De bystân is neffens de VVD hjoed-de-dei net strang genôch foar bûtenlanners dy’t net ynboargerje. Twadde-Keamerlid Stef Blok fan de liberalen tsjinnet dêrom freed in inisjatyf wetsfoarstel yn, dêr’t yn foarskreaun wurdt dat in frjemdling op syn

Lês it folsleine artikel
De Halte: Tiisdei 2 maart 2010

De Halte: Tiisdei 2 maart 2010

🕔19:21, 2.Mar 2010

De PfdA hat it bêst dien …

Lês it folsleine artikel