Pjutteboartersplak It Krobbehonk

Pjutteboartersplak It Krobbehonk

🕔20:42, 11.Mar 2010

Tongersdeitemiddei 11 maart is pjutteboartersplak It Krobbehonk oan de Pôlle 4a yn Boazum sertifisearre as twatalich pjutteboartersplak. De offisjele hanneling bestie út it útrikken fan it sertifikaat oan de liedsters Annet Kuijpers en Sjoukje Akkerman troch Tom Dykstra fan Itens,

Lês it folsleine artikel
Frysktaalbelied yn de Súdwesthoeke

Frysktaalbelied yn de Súdwesthoeke

🕔16:58, 10.Mar 2010

De fiif fúsjegemeenten sille har Frysk taalbelied op elkoar ôfstimme. Dat is ôfpraat mei steatssekretaris Ank Bijleveld fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes en mei de provinsje Fryslân. De fiif gemeenten wolle in foarbyld wêze foar in ambisjeus brûken  fan de

Lês it folsleine artikel
Bedriuwen keare SAAB de rêch ta

Bedriuwen keare SAAB de rêch ta

🕔09:18, 10.Mar 2010

 Nertsjinsteande de oerienkomst tusken Spyker Cars en GM keare grutte bedriuwen Saab de rêch ta. Ferline jier sakke de ferkeap mei 60% en ek fan’t  jier wurdt der in tsjustere ûntjouwing ferwachte, omdat nimmen der op doart te fertrouwen dat

Lês it folsleine artikel
Rekkenride yn Göteborg

Rekkenride yn Göteborg

🕔09:11, 10.Mar 2010

 Yn oerienstimming mei it útstel fan ‘Vägverket’- de Sweedske Rykstsjinst Weiferkear (RDW) –  en de gemeente Göteborg hat de regearing ‘ja’ sein tsjin it ynfieren fan rekkenriden yn Götenborg, de saneamde ‘trängselskatt’ (opstoppingsbelêsting). De tariven sille fariëare fan 8 oant

Lês it folsleine artikel
Gemeente krijt suggestjes fan RfdFB

Gemeente krijt suggestjes fan RfdFB

🕔08:20, 9.Mar 2010

De ferkiezingen binne west. Der wurdt no om raak ûnderhannele om in kolleezje te foarmjen. De Ried fan de Fryske Beweging wol graach dat it Frysk net yn dizze ûnderhannelings ferjitten wurdt. Derom stjoerd de Ried fan de Fryske Beweging

Lês it folsleine artikel
Australië beriedt him op tsûnamy-alaarm

Australië beriedt him op tsûnamy-alaarm

🕔10:59, 8.Mar 2010

It Australyske regear tinkt nei oer nije maatregels by in tsûnamy-alaarm. Ferline wike gongen Australiërs yn kloften nei it strân ta, nettsjinsteande dat der alaarm slein wie fanwege gefaar foar in tsûnamy, nei in ierdskodding yn Sili. Dat melden Australyske

Lês it folsleine artikel
Folksliet Kanada bliuwt

Folksliet Kanada bliuwt

🕔10:57, 8.Mar 2010

It Kanadeeske regear hat freed syn foarstel om in strofe yn it folksliet ‘O Canada’ te feroarjen, ynlutsen. It folksliet bliuwt gelyk, hat de wurdfierder fan premier Stephen Harper witte litten. It konservative regear-Harper kaam woansdei ta ferrassing fan in

Lês it folsleine artikel
Ynformateurs oanwiisd

Ynformateurs oanwiisd

🕔09:25, 8.Mar 2010

De FNP-ôfdielings fan Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat ha yn oerlis mei de oare fraksje ynformateurs oanwiisd. Omdat de FNP de grutste partij wurden is yn de boppeneamde gemeenten, hat de FNP dêr de foarstap nommen. Jehannes Kramer, fraksjefoarsitter fan de FNP-fraksje

Lês it folsleine artikel
Samsom en Halsema tsiere

Samsom en Halsema tsiere

🕔10:56, 7.Mar 2010

De linkse politisy Diederik Samsom (PvdA) en GrienLinkslistlûker Femke Halsema sitte middenyn in echte ‘twitterfittie’, skeel op it webstee Twitter. Keamertweets Lês alle tweets fan twitterjende Keamerleden hjir. Yn in opinystik yn de Volkskrant skriuwt Halsema hjoed dat kompromissen ‘earfol’

Lês it folsleine artikel
Wetterkrêftsintrale by Borghalen

Wetterkrêftsintrale by Borghalen

🕔16:21, 6.Mar 2010

Yn it Bosscherveld, neist de keardaam fan Borgharen, tichtby Maastricht, sil as alles trochgiet in wetterkrêftsintrale komme mei in fermogen fan 11 MW. Dat hat in konsortsjum van Arbra, International Hydro, Greenchoice en World Improvement Money op 23 febrewaris 2010

Lês it folsleine artikel