Provinsje: alve ekstra maatregels yn ferbân mei koroanaskea (oanpast)

Provinsje: alve ekstra maatregels yn ferbân mei koroanaskea (oanpast)

🕔19:47, 11.Jun 2020

De provinsje Fryslân set fiif miljoen euro ekstra yn foar it stypjen fan bedriuwen en organisaasjes dy’t troch de koroanakrisis rekke binne. Dat bart mei it pakket Lok op 1: No en Moarn. It ekstra jild is bedoeld as oanfoljende

Lês it folsleine artikel
Nije regeling foar toerismesektor yn koroanatiid

Nije regeling foar toerismesektor yn koroanatiid

🕔14:04, 10.Jun 2020

Undernimmers yn de Fryske rekreaasje- en toerismesektor kinne stipe krije út in oardelmeterregeling. De provinsje jout oant 1500 euro subsydzje foar oanpassingen dy’t bedriuwen dwaan moatte foar de oardelmeterekonomy. Der is 1 miljoen euro beskikber. Provinsjale Steaten moatte der op

Lês it folsleine artikel
Temawebside FSP oer gefolgen koroanakrisis foar Fryslân

Temawebside FSP oer gefolgen koroanakrisis foar Fryslân

🕔08:51, 9.Jun 2020

Wat betsjut de koroanakrisis foar de ynwenners fan Fryslân? Hoe geane sy om mei de feroarjende omstannichheden? En wat binne de gefolgen foar bygelyks de soarch, wurkgelegenheid en sosjale gearhing? It Frysk Sosjaal Planburo docht wiidweidich ûndersyk nei de mooglike

Lês it folsleine artikel
‘It jild sa op ’e nij ompartsje makket de problemen noch grutter’

‘It jild sa op ’e nij ompartsje makket de problemen noch grutter’

🕔07:25, 9.Jun 2020

Iepen brief fraksjes FNP en Groninger Belang oan de kolleezjes fan Deputearre Steaten fan de provinsjes Fryslân en Grinslân De Steatefraksjes fan de Fryske Nasjonale Partij (FNP) en Groninger Belang hawwe mei oprinnende fernuvering en besauwing kennis naam fan it

Lês it folsleine artikel
Oanbesteging buskonsesje foarearst útsteld

Oanbesteging buskonsesje foarearst útsteld Fernijd

🕔09:09, 4.Jun 2020

Der is mear tiid nedich foar de oanbesteging fan de nije buskonsesje (2022-2032). Dat hat it kolleezje fan Deputearre Steaten woansdei besletten. Ferfierders wurde troch de koroanakrisis hurd rekke. De ferwachting is dat dy bedriuwen op it stuit ôfhâldend binne

Lês it folsleine artikel
Gjin sinneparken mear op lânbougrûn

Gjin sinneparken mear op lânbougrûn Fernijd

🕔08:50, 4.Jun 2020

Undernimmers dy’t yn Fryslân in sinnepark op in stik lânbougrûn bouwe wolle, moatte harren plannen yn de iiskast sette. Ferline wike woansdei besleaten Provinsjale Steaten dat dy plannen foarearst net behannele wurde meie. De provinsje wol it oanlizzen fan sinneparken

Lês it folsleine artikel
Terrassen by pleatsen wer iepen

Terrassen by pleatsen wer iepen

🕔08:51, 3.Jun 2020

Boeren en túnkers mei in terras hawwe dy sûnt moandei 1 juny wer iepen foar publyk. No’t de ryksoerheid de maatregels foar alle Nederlanners ferromme hat, kinne minsken ek wer op ’e pleats oanstekke foar kofje mei selsmakke apelgebak of

Lês it folsleine artikel
De Nije oer rekreaasje en toerisme

De Nije oer rekreaasje en toerisme

🕔10:39, 2.Jun 2020

DE NIJE It folslein Frysktalich tydskrift mei ûnderwerpen út en oer Fryslân is wer te krijen. It tydskrift, dat alle kearen in oar tema hat, ferskynt fjouwer kear jiers. It leit wer foar € 4,95 yn boekhannels, by Bruna’s, Primera’s

Lês it folsleine artikel
Terrassen wer iepen

Terrassen wer iepen

🕔15:46, 1.Jun 2020

Fan ‘e middei om tolve oere mochten de Fryske terrassen wer iepen. De feilichheidsregio Fryslân stiet dat no wer ta. Fan healwei maart ôf wie de hoareka ferplichte ticht, om foar te kommen dat it koroanafirus him fersprate. Klanten moatte

Lês it folsleine artikel
Grûnwetter sângrûnen súdeastlik Fryslân fêsthâlde

Grûnwetter sângrûnen súdeastlik Fryslân fêsthâlde

🕔10:20, 29.May 2020

Yn gearwurking mei de gebietskollektiven ELAN Súdeast-Fryslân, Noardlike Fryske Wâlden, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân is úteinset mei ferskate proeven yn de praktyk om mear wetter yn sângrûnen fêst te hâlden. Op hege sângrûnen yn Fryslân wurdt it wetter nei

Lês it folsleine artikel