‘Lân oer tsien jier skjinner, hechter en riker’

‘Lân oer tsien jier skjinner, hechter en riker’

🕔17:20, 21.May 2019

Panorama Nederland yn Fryslân op wei nei 2028 Oer tsien jier is Nederlân aardich opknapt; dat lit Panorama Nederland sjen. Ryksboumaster Floris Alkemade sil op 28 maaie de net-aldendeiske ynstallaasje symboalysk oerdrage oan kommissaris fan de Kening Arno Brok en

Lês it folsleine artikel
CdK-penning foar boeierkommisje Steatejacht

CdK-penning foar boeierkommisje Steatejacht

🕔09:30, 21.May 2019

De boeierkommisje fan it Steatejacht hat juster de CdK-penning krige fan kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok. Yn de kommisje binne de Keninklike Sylferiening Oostergoo en de middenstân fertsjintwurdige. Sy joegen 65 jier lyn de boeier Friso oan it

Lês it folsleine artikel
Jouster toanielútlien wurdt trochset yn Balk

Jouster toanielútlien wurdt trochset yn Balk

🕔09:04, 21.May 2019

Kleanútlien Balk iepenet 4 juny de doarren op it adres Eigen Haard 38 yn Balk. In klupke entûsjastelingen út Balk hoegde net lang nei te tinken doe’t se te hearren krigen dat de froulju op ’e Jouwer nei tritich jier

Lês it folsleine artikel
Reisbeynfloeders bringe UNESCO Waadsee Wrâlderfskip besite

Reisbeynfloeders bringe UNESCO Waadsee Wrâlderfskip besite

🕔10:42, 17.May 2019

De kampanje Holland National Parks is úteinset mei in besite fan in ynternasjonale groep fan sa’n tweintich sjoernalisten en beynfloeders. Yn ’e mande mei Nasjonaal Park NLDelta en Nasjonaal Park Hollânske Dunen wurdt it UNESCO Waadsee Wrâlderfskip troch dizze kampanje

Lês it folsleine artikel
Waadhoeke stipet startende ûndernimmers

Waadhoeke stipet startende ûndernimmers

🕔08:45, 16.May 2019

Startende ûndernimmers wurde yn de gemeente Waadhoeke stipe mei in rige ynformaasjegearkomsten om harren sa goed mooglik ta rieden. Sa’n tritich ûndernimmers meitsje gebrûk fan de kursus, dy’t harren fergees oanbean wurdt. Yn it eardere Frjentsjerteradiel wie al sa’n ûndernimmerprogramma.

Lês it folsleine artikel
Unanym advys oer húsfêsting arbeidsmigranten yn Waadhoeke

Unanym advys oer húsfêsting arbeidsmigranten yn Waadhoeke

🕔13:36, 14.May 2019

De wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten yn Waadhoeke hat de lêste tiid mei alderhande minsken en ynstânsjes kontakt hân om ta in advys oan de gemeenteried en alle belutsenen te kommen. Dat advys is no klear en oanbean oan boargemaster Waanders, dy’t

Lês it folsleine artikel
Fakmanskip te sjen op Frjentsjerter yndustryterrein East

Fakmanskip te sjen op Frjentsjerter yndustryterrein East

🕔10:02, 14.May 2019

Sneon 25 maaie is der op it yndustryterrein fan Frjentsjer-East in iepen dei. Hast alle bedriuwen dêr dogge deroan mei. It tema is Fakmanskip op East. Alle bedriuwen hawwe wat unyks te fertellen op it mêd fan it eigen fakmanskip.

Lês it folsleine artikel
Undernimmersdei Ljouwert 12 juny

Undernimmersdei Ljouwert 12 juny Fernijd

🕔09:13, 12.May 2019

Startersdagen.com organisearret yn gearwurking mei Gemeente Ljouwert, Rabobank & Interpolis op woansdei 12 juny in fergeze startersdei by NHL Stenden Hegeskoalle yn Ljouwert. De jûn befettet in protte ynformaasje en kennis oer ûndernimmerskip en is ornearre foar begjinnende ûndernimmers, starters,

Lês it folsleine artikel
Italiaanske TV RAI nei Fryslân

Italiaanske TV RAI nei Fryslân

🕔09:02, 12.May 2019

Op 10 en 11 maaie wie TV RAI 3 yn Fryslân foar it opnimmen fan byld en lûd foar it tv-programma Alle falde del Kilimangiaro. Dat reisprogramma wurdt sneins op in prominint tiidstip op de Italiaanske telefyzje útstjoerd en lûkt

Lês it folsleine artikel
Seis Fairtradesertifikaten yn Súdwest-Fryslân 

Seis Fairtradesertifikaten yn Súdwest-Fryslân 

🕔10:08, 9.May 2019

Yn it ramt fan de Wike fan de Fairtrade wurdt freed 10 maaie yn de gemeente Súdwest-Fryslân de EarlikWinkeljenrûte lansearre. Dat bart by gelegenheid fan it útrikken fan in Fairtradesertifikaat oan seis bedriuwen yn Snits. De feestlikheid wurdt opset troch

Lês it folsleine artikel