Steven Sterk set de doarren iepen: 3 miljoen boeken te keap

Steven Sterk set de doarren iepen: 3 miljoen boeken te keap

🕔08:56, 26.Sep 2021

Op 1, 2 en 3 oktober iepenet ramsjgruthannel Tialda foar de trettjinde kear de doarren fan syn magazyn foar it publyk oan de Hellingbaas 1 op ’e Gordyk. De beurs is útgroeid ta in evenemint dêr’t tûzenen minsken út hiel

Lês it folsleine artikel
Tûzenen migranten hâlde ûnder Amerikaanske brêge ta

Tûzenen migranten hâlde ûnder Amerikaanske brêge ta

🕔09:55, 18.Sep 2021

Tûzenen migranten hâlde mei-inoar ta ûnder in brêge yn Teksas oan de grins fan de Feriene Steaten mei Meksiko. It Amerikaanske regear stiet foar de útdaging om de opfang fan it grutte tal asylsikers yn goede banen te lieden. De

Lês it folsleine artikel
Raket SpaceX mei allinnich toeristen oan board suksesfol lansearre

Raket SpaceX mei allinnich toeristen oan board suksesfol lansearre

🕔09:02, 16.Sep 2021

Foar it earst yn de skiednis is in romtereau mei allinnich ‘amateurastronauten’ oan board yn in baan om de ierde brocht. It romteskip fan SpaceX waard ôfrûne nacht om 02.02 oere Nederlânske tiid lansearre fan it Kennedy Space Center yn

Lês it folsleine artikel
Visit Wadden presintearret eigen tydskrift ‘In Eigen Land’

Visit Wadden presintearret eigen tydskrift ‘In Eigen Land’

🕔08:52, 16.Sep 2021

Visit Wadden presintearret it In Eigen Land-tydskrift, dat dizze kear hielendal yn it teken fan it Waad stiet. Mei de redaksjes fan Columbus, FietsActief en Roots makke de organisaasje de spesjale edysje mei mar leafst 101 tips om it Waad

Lês it folsleine artikel
Help by it restaurearjen fan agrarysk kultuerlânskip

Help by it restaurearjen fan agrarysk kultuerlânskip

🕔10:32, 15.Sep 2021

Foar it it restaurearjen en ynrjochtsjen fan it agrarysk kultuerlânskip lykas boerehiemen, wâlkanten, beamwâlen, elzesingels, greppellân, krûderyk gerslân, histoaryske paden of diken hat de provinsje Fryslân in subsydzjeregeling. Der is € 3.120.000 beskikber, ôfkomstich út eigen budzjet en Europeeske middels. Oanslutend op

Lês it folsleine artikel
‘Herberch fan Smellingerlân’ siedt iten op lêste Blommeparadyske Streekmerk

‘Herberch fan Smellingerlân’ siedt iten op lêste Blommeparadyske Streekmerk

🕔08:49, 15.Sep 2021

Dit jier binne in protte minsken op de Streekmerk fan it Blommeparadyske yn Kollum yn ’e kunde kommen mei lokaal lekker iten út De Wâlden. It blykt in sukses, in protte minsken komme dêr te boadskipjen en kenne it gesicht

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fierstente folle fuotleasten

Aant Mulder: Fierstente folle fuotleasten

🕔07:00, 14.Sep 2021

Kollum De lêste tiid hearre we hieltyd faker dat minsken it oer ‘footprints’ ha. Dat is Ingelsk. Yn it Hollânsk wurde dat ‘voetprints’ of better sein ‘voetafdrukken’. Yn it Frysk: ‘fuotprinten’. Sa giet it mei wurden foar ynternasjonale begripen. Dat

Lês it folsleine artikel
Dei fan Boerinne toant krêft frou op agrarysk bedriuw

Dei fan Boerinne toant krêft frou op agrarysk bedriuw

🕔09:08, 11.Sep 2021

Al in jiermannich is de twadde sneon fan septimber de Dei fan de Boerinne. Boerinnen yn Nederlân litte aloan mear fan har hearre. Se helpe net mear allinnich harren partner, faak binne se foar in part of folslein eigner fan

Lês it folsleine artikel
Fryslân op ’e kaart op World Circular Economy Forum

Fryslân op ’e kaart op World Circular Economy Forum

🕔10:29, 10.Sep 2021

Op it World Circular Economy Forum (WCEF), dat op 15 september 2021 yn Amearika holden wurdt, sil John Vernooij, foarsitter fan de Feriening Sirkulêr Fryslân (VCF), sprekke oer de sirkulêre ekonomy yn Fryslân en Noard-Nederlân. It WCEF presintearret de opfallendste

Lês it folsleine artikel
Wetter foar letter

Wetter foar letter

🕔09:35, 10.Sep 2021

Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe de Drinkwetterstrategy Fryslân 2050 fêststeld. Dy strategy, ‘Wetter foar letter’ – yn gearwurking mei wetterbedriuw Vitens ta stân kommen – omskriuwt hoefolle grûnwetterreserves oft der nedich wêze kinne om oan de takomstige drinkwetterfraach foldwaan te

Lês it folsleine artikel