Bierreklame by sport moat fuort

Bierreklame by sport moat fuort Fernijd

🕔13:28, 15.Nov 2010

Bierbrouwerij Heineken moat reklamebuorden fuorthelje by in sportfjild yn Utert. Dat hat mooglik grutte gefolgen foar in protte oare sportferienings. Âlders hawwe klage dat der tefolle bern mei bierreklame konfrontearre wurde en dêrop hat de Reklame Koade Kommisje de buorden

Lês it folsleine artikel
Ingelsk yn fakatuere nedich?

Ingelsk yn fakatuere nedich?

🕔11:20, 13.Nov 2010

Ingelske termen yn personielsadvertinsjes wurde troch lêzers net as statusferheegjend sjoen. Mar wannear’t minsken bûten personielsadvertinsjes in Ingelske funksjenamme sjogge, fine se dat wol statusferheegjend. De lju tinke dat in maintenance engineer mear fertsjinnet as in ûnderhâldstechnikus. Dat docht bliken út

Lês it folsleine artikel
Wêr is de soere rein keard?

Wêr is de soere rein keard?

🕔21:41, 10.Nov 2010

Oan it begjin fan de jierren 80 fan de foarrige ieu waard it ‘grutte wâldferstjerren’ oankundige yn de media. Mar de beammen bleauwen oerein en de ûnderstelde oarsaak, de soere rein, is stiloan weiwurden; alteast út ‘e media. Wie it

Lês it folsleine artikel
Jaguar en Land Rover meitsje winst

Jaguar en Land Rover meitsje winst

🕔21:40, 10.Nov 2010

De groei yn de ferkeapen fan Tata is in wjerspegeling fan de bjusterbaarlike ekonomyske groei yn Yndia. Fral Tata Motors syn winsten binne omheech flein troch it waaksende ferlet fan harren merken Jaguar en Land Rover, beide produsearre yn Ingelân. De beide merken

Lês it folsleine artikel
Kilometerheffing yn Flaanderen

Kilometerheffing yn Flaanderen

🕔11:00, 8.Nov 2010

BRUSSEL – Flaanderen fiert om 2013 hinne in kilometerheffing foar persoaneauto’s yn. It Flaamske regear fan minister-presidint Kris Peeters hie hope dat Flaanderen en Nederlân tegearre sa’n heffing ynfiere soenen, mar it Nederlânske regear fan Mark Rutte is dêr net

Lês it folsleine artikel
Miljardêr krijt hiersubsydzje

Miljardêr krijt hiersubsydzje

🕔08:07, 30.Oct 2010

De Sineeske miljardêr Ma Hauteng is ien fan de rykste minsken op ierde. Hy hat trije miljard euro op syn rekken stean. Dochs kriget de man alle moannen 335 euro hiersubsydzje foar syn hûs yn Shenzhen. It ropt fernuvering op. Mar

Lês it folsleine artikel
Merkel wol oanpassing EU-grûnwet

Merkel wol oanpassing EU-grûnwet

🕔23:23, 28.Oct 2010

BRUSSEL – De Dútske bûnskânselier Angela Merkel hat foar opskuor soarge mei har eask dat it ferdrach fan Lissabon feroare wurdt. It ferdrach – yn ‘e omgongstaal gauris oantsjut as de ‘Europeeske grûnwet’ – wie neffens Angela Merkel datearre op

Lês it folsleine artikel
Grinsleazen op de arbeidsmerk

Grinsleazen op de arbeidsmerk

🕔22:15, 28.Oct 2010

Alderein dy’t krimmenearret oer ‘de jongerein fan hjoed de dei’, is dat net fan alle tiden? Grif, mar mei de nije generaasje dy’t no de arbeidsmerk bestoarmet is neffens útstjoerburo Manpower, dy’t it jongfolk mei ûndersyksburo Motivaction hifke hat, mear

Lês it folsleine artikel
Setters út de grûn

Setters út de grûn

🕔00:02, 27.Oct 2010

DE JOUWER – Fryske boeren hawwe de measte jirpels út de grûn helle, mar troch it wiete waar rint de ferwurking noch altyd wiken efter. Neffens hannelshûs HZPC op ‘e Jouwer sit no noch 2 persint fan de jirpels yn de

Lês it folsleine artikel
Youp van t Hek is oan it buckler-jen

Youp van t Hek is oan it buckler-jen

🕔16:48, 26.Oct 2010

Youp van ‘t Hek is lêbich op T-Mobile. Syn soan hie in kapotte telefoan en dy moast makke wurde. Dat duorre sa ferskriklike lang, dat Youp van ‘t Hek koe it net langer úthâlde. Op syn Twitter drige er mei it

Lês it folsleine artikel