Ljouwert mei syn ferantwurdlikens net ôfskowe!

Ljouwert mei syn ferantwurdlikens net ôfskowe!

🕔16:34, 14.Apr 2021

Ynstjoerd Sûnt in diel fan de gemeente Littenseradiel opgie yn de gemeente Ljouwert is B&W fan Ljouwert ek it bestjoer fan it Rely-Jorritsmafûns. Earder foarme B&W fan Littenseradiel it bestjoer, en dy gemeente soarge foar in trochstrings treflike organisaasje fan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wat in wetter

Aant Mulder: Wat in wetter

🕔07:08, 13.Apr 2021

Kollum De peaskedagen binne foarby. Dy binne we hast alwer fergetten, it waar noch net. In brede stoarm mei huzehege weagen kaam út it hege noarden wei delsetten en makke dat te uzes stikken strân en strântinten it belije moasten.

Lês it folsleine artikel
Krekt ferskynd: ‘Bertekrêft’ fan Willem Tjerkstra

Krekt ferskynd: ‘Bertekrêft’ fan Willem Tjerkstra

🕔08:43, 12.Apr 2021

Bertekrêft is it fyfde boek yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêr is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof yn opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwingen, mytyske

Lês it folsleine artikel
Oant 9 maaie noch ynstjoere foar de Rely

Oant 9 maaie noch ynstjoere foar de Rely

🕔09:38, 10.Apr 2021

Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 9 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal

Lês it folsleine artikel
Baukje Wytsma fiert har 75ste jierdei mei nije dichtbondel

Baukje Wytsma fiert har 75ste jierdei mei nije dichtbondel

🕔11:09, 3.Apr 2021

Baukje Wytsma fiert har 75ste jierdei mei nije dichtbondel  Skriuwster en dichteres Baukje Wytsma (Reduzum, 1946) is 1 april 75 jier wurden. Ta eare fan har 75ste jierdei wie al ôfpraat dat yn april har tsiende dichtbondel mei de titel

Lês it folsleine artikel
Tiny Mulder hie hjoed hûndert wurden

Tiny Mulder hie hjoed hûndert wurden

🕔21:26, 2.Apr 2021

Hjoed is it presys hûndert jier lyn dat fersetsfrou, sjoernaliste en skriuwster Tiny Mulder (1921-2010) berne waard. Dat is foar Tresoar oanlieding omtinken te jaan oan libben en wurk fan de skriuwster, yn de foarm fan in dossier op literatuerwebside

Lês it folsleine artikel
Fryske skriuwers kinne tenei rêstich wurkje yn it bertehûs fan Gysbert Japiks

Fryske skriuwers kinne tenei rêstich wurkje yn it bertehûs fan Gysbert Japiks

🕔11:03, 2.Apr 2021

It Gysbert Japicxhûs yn Boalsert is hast museum-ôf. De stifting dy’t it bertehûs fan Gysbert Japiks (of Japicx) beheart, ferkeapet it pân oan ‘e gemeente Súdwest-Fryslân. Dy wol it net langer as museum yn gebrûk hâlde. Ynstee wurdt it pân

Lês it folsleine artikel
Fideo: Stoffel Zandstra kriget Fryske Kultuerpriis

Fideo: Stoffel Zandstra kriget Fryske Kultuerpriis

🕔20:43, 1.Apr 2021

Stoffel Zandstra fan de Lemmer hat de Fryske Kultuerpriis 2020 fan de gemeente De Fryske Marren wûn. Zandstra krige de priis foar syn aktiviteiten as sjonger, tekenteltsjemakker, toanielskriuwer, produsint en muzikant. Dat docht er sawol yn it Standertfrysk as yn

Lês it folsleine artikel
‘Wjerspegelje’ wreidet út mei 96 lokaasjes

‘Wjerspegelje’ wreidet út mei 96 lokaasjes

🕔13:34, 1.Apr 2021

Twa moanne nei de lansearring fan Wjerspegelje wreidet it projekt mei Fryske poëzij op spegels op 1 april út mei acht dichters en 96 lokaasjes. Wjerspegelje benut it oanbefelle RIVM-hanwaskmomint om Fryske dichters in nij poadium te jaan. Jeanet Hospes

Lês it folsleine artikel
Boek ‘Ferdban’ oer Aldfryske oarkonden

Boek ‘Ferdban’ oer Aldfryske oarkonden

🕔08:52, 1.Apr 2021

By útjouwerij Noordboek is ferskynd: Ferdban – Aldfryske oorkonden en hun verhaal, skreaun troch Oebele Vries. De Aldfryske oarkonden yn Ferdban wjerspegelje it deistich libben fan gewoane minsken en fan de alderryksten en aldermachtichsten yn Fryslân. Se geane ek oer

Lês it folsleine artikel