Goed nijs foar Fryslân: in eigen domeinnamme

Goed nijs foar Fryslân: in eigen domeinnamme

🕔19:31, 3.Jan 2012

De ekonomy wurdt stimulearre troch in eigen domeinnamme, sa stelle de amtners fan de provinsje Fryslân. Dêrby wurdt ek it Fryske gefoel fan eigenwearde stimulearre. De ynvestearring kostet likernôch 2 miljoen euro, mar it soarget derfoar, dat Fryslân ‘op de

Lês it folsleine artikel
Fryske lietedei

Fryske lietedei

🕔10:04, 3.Jan 2012

Op sneon 18 febrewaris wurdt yn De Arke te Drachten in lietedei organisearre foar kantorijen, mingde koaren, liturgykommisjes, tsjerkmusisy, predikanten en oare belangstellenden. Fanwege de ferrassend grutte belangstelling foar de eigen taal yn 2011, is besletten dat de dei dit jier

Lês it folsleine artikel
Diggelfjoer Wommels wint priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk

Diggelfjoer Wommels wint priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk

🕔18:34, 2.Jan 2012

Op de Nijjiersresepsje fan de gemeente Littenseradiel hat boargemaster Johanneke Liemburg in priis fan €500,- útrikt oan de redaksje fan Diggelfjoer Wommels foar de bêste Frysktalige bydrage oan de ‘doarpssjoernalistyk’ yn 2011. De twa oare nominearre doarpskranten wienen Nijs.DOK út

Lês it folsleine artikel
Tsjalfstadion?

Tsjalfstadion?

🕔22:00, 30.Dec 2011

De namme Thialf is foaral bekend fan it Thialf-stadion. De namme is  ôflaat fan de Germaanske namme Thialfi: dat wie de feint fan Donar, de Germaanske god fan tonger en wjerljocht. Hy is ek as in Fryske  foarnamme oerlevere, yn Opsterlân.

Lês it folsleine artikel
Skylge lêbet oer de Fryske taal

Skylge lêbet oer de Fryske taal

🕔21:59, 30.Dec 2011

De publikaasjes fan de provinsje wurde skreaun yn it Frysk. De gemeenteried fan Skylge makket dêr kapsje op, alhoewol’t op Skylge it Frysk in offisjele taal is. Riedslid en foarsitter fan it gewest Fryslân fan de PvdA, de hear Schellenberg,

Lês it folsleine artikel
Bûsboekje yn ’e lift

Bûsboekje yn ’e lift

🕔14:58, 30.Dec 2011

Der binne dit jier 10% mear Fryske Bûsboekjes ferkocht as ferline jier. Dit jier kaam it ferkeapsifer út op likernôch 4.400, tsjin 4.000 ferline jier. Yn doarpen dêr’t gjin boekhannel sit, binne hast 300 bûsboekjes ferkocht troch mei-inoar 19 waarme bakkers.

Lês it folsleine artikel
Kaai en sleutel

Kaai en sleutel

🕔07:19, 23.Dec 2011

Hieltyd mear Friezen ferfange kaai troch sleutel. Dat is fansels Hollânske ynfloed. Dochs komt sletel al yn de midsieuwen yn it Frysk foar. En kaai is ek net allinnich Frysk, it is ûntstien út keg, in wurd dat wy yn

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 24-26 desimber 2011

Fryske tsjerketsjinsten 24-26 desimber 2011

🕔07:13, 23.Dec 2011

Sneon 24 desimber Krystnacht Hegebeintum, 21.00 o., ds. P. Beintema Snein 25 desimber Earste krystdei Hjerbeam Niklaastsjerke, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 9.30 o., ds K. Visbeek Itens Frysk Oek. Wurkferbân, 10.00 o., ds P. Magré, mei it Kwartettekoar Nes (Amelân)

Lês it folsleine artikel
Steatsrjochtlik ûndersyk plaknammen Wymbrits

Steatsrjochtlik ûndersyk plaknammen Wymbrits

🕔18:30, 22.Dec 2011

De FFU skriuwt in brief Drachten, 22-12-2011 Underwerp: steatsrjochtlik ûndersyk nei it plaknammebeslút Wymbritseradiel Rju achte kolleezje fan Deputearre Steaten, 1. Op 23 febr. 2011 hat de Feriening Frysk Underwiis him rjochte ta de nije gemeente Súdwest-Fryslân (gemeenteried en b

Lês it folsleine artikel
EduNordFriisk: online Noard-Frysk leare

EduNordFriisk: online Noard-Frysk leare

🕔17:47, 22.Dec 2011

BRÄIST – Yn it noarden fan Dútslân leit Noard-Fryslân. Dêr prate in pear tûzen minsken Noard-Frysk. Dy foarm fan it Frysk is no ek te learen op ynternet. De Afûk en it Nordfriisk Instituut hawwe nammentlik tegearre eduNordFriisk ûntwikkele. Dat

Lês it folsleine artikel