Pommeranten easkje prefester Frysk

Pommeranten easkje prefester Frysk

🕔09:50, 19.Nov 2022

Okkerdes kediisde de Universiteit fan Grins dat der gjin opfolger komt foar heechlearaar Goffe Jensma, dy’t mei pensjoen gien is. Der komt oars net as in universitêr dosint. In grut tal Fryske pommeranten fynt dat net akseptabel. Yn in iepen

Lês it folsleine artikel
Nije tiden, nije kneppels rint noch oant 31 desimber

Nije tiden, nije kneppels rint noch oant 31 desimber

🕔09:47, 16.Nov 2022

Ynstjoerd Op freed 16 novimber 1951 wie der in trelit op it Zaailân yn Ljouwert. Groepen gewoane Friezen waarden troch de plysje útinoar reage mei kneppels. Dat wie in “volstrekt onnodig, bruut en gewelddadig optreden van de politie”. Dy gewoane

Lês it folsleine artikel
Dei fan de Yslânske taal

Dei fan de Yslânske taal Fernijd

🕔08:27, 16.Nov 2022

Sûnt 1996 wurdt op Yslân alle jierren op 16 novimber stilstien by de Yslânske taal yn de ‘Dagur aparslenskrar Tungu’. 16 novimber is de bertedei fan Jónas Hallgrímsson. Jónas Hallgrímsson (16 novimber 1807 – 26 maaie 1845) wie in Yslânsk

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (3)

Anne Dykstra: Unfoech praat (3) Fernijd

🕔08:00, 16.Nov 2022

Kollum Oerhoer Oerhoer, âldere Fryske bibellêzers sille it wol ris tsjinkommen wêze. Bygelyks yn Matteüs 5:27 ‘Dû scilste gjin oerhoer dwaen’. Oerhoer kaam yn it Aldfrysk al foar as ovirhûr en ûrhôr. Yn oare Aldgermaanske talen is it nammers ek

Lês it folsleine artikel
Kursus foar Waadgebietgidsen begjint yn jannewaris

Kursus foar Waadgebietgidsen begjint yn jannewaris

🕔08:32, 15.Nov 2022

Op 14 jannewaris begjint in kursus foar gidsen fan fjouwer dagen of acht jûnen oer it Waad. Dy wurdt organisearre troch Vitale Waddenkust. Dat is it gearwurkingsferbân fan de Waadferiening en It Fryske Gea. Oan ’e oarder komme ûnder oare

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (39)

Briefkje oer taal (39)

🕔08:10, 15.Nov 2022

Jan Breimer reagearret op de lêste brief fan Ed Knotter (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-38/) Bêste Ed, Dyn foarige brief hoech ik neat oan ta te heakjen, mar wy moatte Wim, dy’t der in reaksje ûnder sette, net te lang op in antwurd

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (4. Ternaard)

Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (4. Ternaard)

🕔08:00, 14.Nov 2022

Worp van Peyma (1795-1891), boer en wiskundige, krige namme troch syn plannen foar it ferbetterjen fan de diken yn Fryslân nei dyktrochbraken yn 1825. Hy wie in belêzen man en hie in soad kontakten mei Arjen Roelofs fan Hijum, in

Lês it folsleine artikel
Skriuwersboun: “Stel heechlearaar Frysk oan by ynstelling yn Fryslân”

Skriuwersboun: “Stel heechlearaar Frysk oan by ynstelling yn Fryslân”

🕔14:15, 12.Nov 2022

Ofrûne tongersdei is út namme fan It Skriuwersbûn in iepen brief skreaun oan de provinsje Fryslân oer de posysje fan it Frysk en de learstoel oan de RUG. De brief is hjir te lêzen. It Skriuwersboun is fan betinken dat

Lês it folsleine artikel
Protte berjochten yn it Frysk op #FryskeFreed

Protte berjochten yn it Frysk op #FryskeFreed

🕔15:31, 11.Nov 2022

It is hjoed #FryskeFreed. Bedriuwen, organisaasjes en partikulieren sette hjoed manmachtich berjochten yn it Frysk op sosjale media. It is in inisjatyf fan Praat mar Frysk. De bedoeling is dat it tenei alle twadde freeds fan de moanne Fryske Freed

Lês it folsleine artikel
Katalaanske jeugd ferbrekt him gauris

Katalaanske jeugd ferbrekt him gauris

🕔12:44, 11.Nov 2022

Hast elkenien dy’t yn Kataloanië wennet, kin it Katalaansk ferstean en in grutte mearderheid fan 81 persint kin de taal ek prate. Dat wol net sizze dat alle ynwenners fan Kataloanië de taal yn it deistich libben ek brûke, sa

Lês it folsleine artikel