Al mear as 70 ynstjoerings

Al mear as 70 ynstjoerings

🕔08:40, 22.Nov 2010

Oersetwedstriid yn it ramt fan de Europeeske dei fan de talen Dyn eigen Frysk wurd betinke? Dat kin. Oant 30 novimber kinst wurden opstjoere. De wedstriid wurdt organisearre yn it ramt fan de Europeeske dei fan de talen. Zeilmeisje, dweilsoap

Lês it folsleine artikel
Sirkwy Seminar Fryske Literatuer

Sirkwy Seminar Fryske Literatuer

🕔10:03, 21.Nov 2010

Yn it kommende winterseizoen organisearret útjouwerij Audiofrysk in seminar oer de stân fan saken yn de Fryske literatuer fan de 21ste ieu. Yn fjouwer lêzingen wurde respektivelik poëzij, toaniel, proaza en it libbensferhaal útdjippe. Nei ôfrin fan it seminar ferskynt

Lês it folsleine artikel
Fryske gemeenteboerd Dantumadiel

Fryske gemeenteboerd Dantumadiel

🕔09:52, 20.Nov 2010

Sûnt 1 jannewaris 2009 hat de gemeente Dantumadiel in Fryske gemeentenamme en binne de nammen fan de doarpen, strjitten en wegen allegear Frysk. Ien fan de gefolgen is dat de plak- en strjitnammebuorden ferfongen wurde. Yn febrewaris wienen de kombuorden

Lês it folsleine artikel
Frysktalige literatuer op radio

Frysktalige literatuer op radio

🕔19:31, 16.Nov 2010

Einlings wer in Frysktalich radioprogramma mei omtinken foar Fryske literatuer. Gearstald en presintearre troch Cornelis van der Wal, mei diskear as gast Albertina Soepboer, dy’t fertelt oer har nije bondel De trektocht. En noch folle mear! Radio Corosie stjoert út fia Mercurius

Lês it folsleine artikel
Hinget Frl. syn kultuer oan wylgen?

Hinget Frl. syn kultuer oan wylgen?

🕔16:58, 15.Nov 2010

Oeral yn it lân wurdt besunige op kultuer. De profesjonele keunsten en de amateurkeunst wurde útklaaid troch gemeenten, provinsjes en it ryk. Dat hat desastreuze gefolgen foar de kulturele ynfrastruktuer. Ek yn ús regio!  Op 20 novimber is in LANLIKE

Lês it folsleine artikel
De FKP, in oarlochsstrip

De FKP, in oarlochsstrip

🕔12:16, 15.Nov 2010

It ferhaal giet oer de ûnderfiningen fan trije freonen, dy’t as soldaat yn it Fryske leger dielnimme oan de grutte slach by Grypstsjerk, tsjin it Grinzer leger. Mei in bytsje tekst en detaillearre tekeningen fertelt Skelte de opkomst fan de

Lês it folsleine artikel
Taal is in kwestje fan ûnthâld

Taal is in kwestje fan ûnthâld

🕔10:00, 15.Nov 2010

NIMWEGEN – Minsken ferwurkje regelmjittige en ûnregelmjittige tiidwurden beide like fluch. Dat betsjut dat net allinnich de ûnregelmjittige tiidwurden lykas ‘iet’, ‘rûn’ en ‘die’ klear foar gebrûk yn ‘e minskeholle sitte, mar de regelmjitte lykas ‘wurke’ en ‘pakte’ likegoed. Dat skriuwt

Lês it folsleine artikel
Skriuw krystferhaal foar Skanoskrift

Skriuw krystferhaal foar Skanoskrift

🕔06:58, 10.Nov 2010

Bistû de nije Tiny Mulder? Of liket it dy gewoan aardich om in kear in ferhaal fan dysels publisearre te sjen? De redaksje fan Skanoskrift jout dy no de mooglikheid om dyn keunsten sjen te litten. Skriuw in ferhaal fan

Lês it folsleine artikel
Brief fan de NoardFriezen

Brief fan de NoardFriezen

🕔22:14, 9.Nov 2010

Achte leden fan de Provinsjale Steaten fan Fryslân, � Ut ús kontakten mei de Fryske organisaasjes en media docht ús bliken dat de provinsje Fryslân fan doel is te besunigjen op de posten foar de Fryske taal. As fertsjintwurdi-gers fan

Lês it folsleine artikel
Friisk Funk as podcast

Friisk Funk as podcast

🕔15:24, 7.Nov 2010

Friisk Funk is in Noardfryske radiostjoerder fan it eilân Fear. De stjoerder is sawol online as mei de klassike radio te hearren. De redaksje Friisk Funk set syn nijsberjochten no ek as podcast online. Op de webside fan de Offener

Lês it folsleine artikel