Pakes comeback (35)

Pakes comeback (35) Fernijd

🕔08:00, 25.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Nee, ik kin der net goed efterkomme watsto oerdei allegear by de ein hast, nee. Mar do leist it my ek noait goed út. Sytske: Dat prebear ik wol ris, mar jo wolle

Lês it folsleine artikel
Ynterfryske frouljusmoeting fan 9 o/m 11 septimber 2020

Ynterfryske frouljusmoeting fan 9 o/m 11 septimber 2020

🕔08:55, 23.Jun 2020

Fan 9 oant en mei 11 septimber 2020 wurdt der wer in ynterfryske frouljusmoeting organisearre. Dat twajierlikse barren is diskear yn Breklum, Noard-Fryslân (Sleeswyk-Holstein, Dútslân). Underdiel fan it programma is it 50-jierrich bestean fan it Kreislandfrauenverband. Fierders wurdt in besite

Lês it folsleine artikel
Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

🕔08:06, 23.Jun 2020

Skôging troch Tom Dykstra De koroanakrisis is noch mar in pear wike âld as de Onderwijsraad (it heechste advyskolleezje fan de Nederlânske oerheid) warskôget foar efterstannen fan guon learlingen yn harren skoalkarriêre. De minister tinkt ek al oan it ynsetten

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (34)

Pakes comeback (34) Fernijd

🕔08:00, 23.Jun 2020

Hjoed begjint it tredde en lêste bedriuw fan it sabeare toanielstik dat It Nijs as soaprige publisearret, om’t der troch de koroanamaatregels op it stuit gjin toanielopfieringen en iepenloftspullen binne.  Sjoch hjir foar de rolferdieling. En sjoch hjirre wat der

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Us swarte meiminsken

Aant Mulder: Us swarte meiminsken

🕔07:00, 23.Jun 2020

Kollum Black Lives Matter, dat is dúdlike taal. Sûnt de dea fan George Floyd wurdt op in grut ferskaat oan plakken troch grutte groepen dúdlik makke dat it sa net langer kin. It begûn allegearre yn Amearika en dat wie

Lês it folsleine artikel
Hokker efterheaksels brûke de Friezen?

Hokker efterheaksels brûke de Friezen?

🕔13:14, 22.Jun 2020

Sizze jo slopte of sloppens of faaks wol allebeide? Is it frommeske dat de tsjerke kreas hâldt by jo de kosterske, de kosteresse of jit wat oars? En sizze jo eameljen, geëamel of eamelderij? Taalkundige Nicoline van der Sijs ûndersiket foar sawol it Frysk as it

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (33)

Pakes comeback (33) Fernijd

🕔08:00, 22.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Nynke: O. Och, se glide by de kant del. Dit komt net goed. Pake: Dat komt troch dy soksesen fan froulju. Dy ha de boel yn de bulten jage. Sytske: Hy kin toch swimme?

Lês it folsleine artikel
Undersyk: hokker taal brûke Friezen it leafst yn de soarch?

Undersyk: hokker taal brûke Friezen it leafst yn de soarch?

🕔12:59, 19.Jun 2020

Hokker taal prate jo it leafst mei in suster yn it sikehûs of mei jo húsdokter? De Afûk ûndersiket de foarkar fan Friezen en wol ek graach witte wêrom’t minsken in beskate taal leaver prate as in oaren. De resultaten

Lês it folsleine artikel
“Taalkundige needsituaasje” yn Barcelona

“Taalkundige needsituaasje” yn Barcelona

🕔12:53, 19.Jun 2020

Yn de stêden Barcelona, Falensia en Palma de Mallorca is sprake fan in “taalkundige needsituaasje”. Dat seit Òscar Escuder, foaroanman fan de Katalaanske taalbewegingsorganisaasje Plataforma per la Llengua. Hy basearret him op resint ûndersyk nei de steat fan it Katalaansk. Yn

Lês it folsleine artikel
Printeboek oer reinbôgedolfyntsje ferskynd

Printeboek oer reinbôgedolfyntsje ferskynd

🕔11:48, 19.Jun 2020

By útjouwerij Elikser is in printeboek ferskynd oer in dolfynstje dat yn de kleuren fan de reinbôge swimme wol. Oer it boek: It dolfyntsje Lara wol sa graach yn de kleuren fan de reinbôge swimme. Se freget oan har freontsjes

Lês it folsleine artikel