Aant Mulder: In boartlike kollum

Aant Mulder: In boartlike kollum

🕔07:00, 15.Sep 2020

Kollum Okkerwyks hearde ik in hiel ferhaal oer ‘stoepranden’. Dat hie alles te krijen mei it kampioenskip ‘stoepranden’, dat Smellingerlân op woansdei 9 septimber organisearre. De gemeente wol bûtendoar boartsjen stimulearje. Dêr kin ik it allinne mar mei iens wêze.

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Trijetalich ûnderwiis nedich foar fuortbestean fan it Frysk

Frâns Kuipers: Trijetalich ûnderwiis nedich foar fuortbestean fan it Frysk

🕔08:29, 13.Sep 2020

Kollum It giet poerbest mei it Frysk, blykt út de Taalatlas 2020. Tachtich persint fan de 6500 dielnimmers oan de dy ‘taalhifking’ binne it Frysk machtich, fine se sels. Se kinne Frysk prate, lêze en skriuwe. CDA-deputearre Poepjes is hartstikkene bliid.

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Kening ûle

Jan Schokker: Kening ûle Fernijd

🕔20:00, 12.Sep 2020

Kollum Seach ik dat goed? Siet dêr in hoarnûle krekt boppe my yn ’e beam?  Fan de frou hie ik earder op ’e dei de opdracht krige om it gers einlings ris te meanen, mar ik moast earst wat betters

Lês it folsleine artikel
Eksperiminteel muzykprogramma op fernijd Liet

Eksperiminteel muzykprogramma op fernijd Liet

🕔09:04, 12.Sep 2020

Muzykevenemint Liet, dit jier yn novimber yn poppoadium Neushoorn, yntegrearret in unyk en eksperiminteel programma yn de besteande sjongkriich foar Fryske lieten. Op it programma steane trije ferrassende duo’s: Iris Kroes en Wander Kars, Huub Prins (Elias Elgersma) en Bobby

Lês it folsleine artikel
Noardeast-Fryslân kriget Fryske plaknammen

Noardeast-Fryslân kriget Fryske plaknammen

🕔08:54, 11.Sep 2020

De gemeenteried fan Noardeast-Fryslân is tongersdeitejûn akkoart gien mei de ynfiering fan Fryske plaknammen yn dy gemeente. De rie stimde unanym foar in amendemint fan Aant Jelle Soepboer fan de FNP.    Doarpen dy’t in net-Fryske namme op de kombuorden

Lês it folsleine artikel
46e Fryske Bûsboekje: alle tiid foar spultsjes

46e Fryske Bûsboekje: alle tiid foar spultsjes

🕔16:03, 10.Sep 2020

It nije Fryske Bûsboekje foar takomme jier leit yn ’e winkels! It hat spultsjes as tema, want spultsjedwaan helpt minsken troch de koroanatiden. It like de Bûsboekjeredaksje goed ta en jou de brûkers de kâns op ferdivedaasje yn dizze frjemde

Lês it folsleine artikel
Jûn riedsgearkomste taalbelied Noardeast-Fryslân

Jûn riedsgearkomste taalbelied Noardeast-Fryslân

🕔11:13, 10.Sep 2020

De gemeenteried fan Noardeast Fryslân praat tongersdeitejûn oer it Frysk taalbelied. De gemeente is in fúzjegemeente fan Kollumerland c.a., Dongeradiel en Ferwerderadiel. Foar 1 jannewaris 2021 moat it beleid fêststeld wêze. De basis fan de plannen foar de kommende jierren

Lês it folsleine artikel
‘Jesse’ fan Mindert Wijnstra is út

‘Jesse’ fan Mindert Wijnstra is út

🕔10:26, 9.Sep 2020

Jeugdboek Jesse fan ferhaleferteller Mindert Wijnstra leit yn ’e boekhannel. It ferhaal giet oer Joshua dy’t yn Ljouwert wennet, mar ferhúzje moat en mei syn mem by pake, op de pleats oan ’e seedyk, te wenjen komt. Wêrom moast er

Lês it folsleine artikel
Nije útjefte fan in tiidleas ferhaal

Nije útjefte fan in tiidleas ferhaal Fernijd

🕔10:00, 9.Sep 2020

Dingeman krijt wjukken fan Eppie Dam, dêr’t de skriuwer yn 2001 de Simke Kloostermanpriis foar krige, is opnij útjûn. It ferhaal giet oer Dingeman, dy’t mei syn mem yn it saaiste hûs fan de stêd wennet. Op in dei krijt

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bliid mei in deade protter

Aant Mulder: Bliid mei in deade protter

🕔09:23, 8.Sep 2020

Kollum Ik hie mei in oar ûnderwerp komme wollen, mar dat wurdt him net. As der Frysk nijs ynkomt, dan kin en wol ik dêr net omhinne. En dat Fryske nijs is der. De fjirde taalatlas is ferskynd en dêr

Lês it folsleine artikel