Dútske partij SPD makket Frysktalich ferkiezingsstruibrief

Dútske partij SPD makket Frysktalich ferkiezingsstruibrief

🕔22:26, 11.Sep 2022

De partijen yn Dútslân ûntdekke stadichoan dat der njonken it Dútsk ek oare talen yn dielen fan it lân praat wurde. In minderhedepartij lykas de SSW, dy’t opkomt foar de Deensk- en Frysktaligen yn de dielsteat Sleeswyk-Holstein, brûkt fansels geregeldwei

Lês it folsleine artikel
Meldpunt Fryske Taal foarsjocht yn ferlet

Meldpunt Fryske Taal foarsjocht yn ferlet

🕔08:51, 8.Sep 2022

Friezen binne en bliuwe skerp op it brûken fan it Frysk troch alderhande ynstânsjes. Dat docht bliken út de opbringst fan it Meldpunt Fryske Taal fan de provinsje Fryslân. Yn de ôfrûne twa jier kamen der 52 meldingen yn fan

Lês it folsleine artikel
Sealterlân hat der samar “in doarp by”

Sealterlân hat der samar “in doarp by”

🕔21:00, 7.Sep 2022

Foar in protte minsken yn Baalenje wie it woansdei in ferrassing: de buorskip makket offisjeel al tsientallen jierren lang diel út fan it doarp Strukelje, mar hat no eigen kombuorden krige. “Bollingen / Baalenje” stiet der yn de talen Dútsk

Lês it folsleine artikel
Frysk fan in iuw lyn wer te hearren

Frysk fan in iuw lyn wer te hearren

🕔16:10, 7.Sep 2022

Hoe klonk it Frysk sa’n hûndert jier lyn? Dy’t it witte wol, kin no teplak by it Frysk Film & Audio Argyf yn Ljouwert en de Fryske Akademy. Dy hawwe opnamen út de jierren 1920 digitalisearre. Se stiene op âlde

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (29)

Briefkje oer taal (29)

🕔08:00, 6.Sep 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch Briefkje oer taal (28) | It Nijs) Bêste Ed, Wat langer wat mear fernim ik dat minsken har gjin ried witte mei tiidwurden. Is it ‘Wy ferlinge óf wy ferlingje de

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: By einsluten

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: By einsluten

🕔12:53, 5.Sep 2022

Noch in goed wike, dan hoopje wy dat kommissaris fan de Kening Arno Brok it earste eksimplaar yn ûntfangst nimme sil fan ’e biografy fan Tony Feitsma: Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009). It printsjen

Lês it folsleine artikel
Tsead Bruinja tekenet ferhalen âldere Friezen op

Tsead Bruinja tekenet ferhalen âldere Friezen op

🕔08:51, 5.Sep 2022

Fan tiisdei 6 septimber ôf geane dichter Tsead Bruinja, muzikant Zea en fotografe Rosa van Ederen by wensoarchynstellingen yn Fryslân lâns om ferhalen fan âldere Friezen op te tekenjen. Bruinja begûn mei Portretten yn Poëzy doe’t er Dichter des Vaderlands

Lês it folsleine artikel
Grut Foarlêsfeest ôftraap foar ‘Lês-mar-foar-wiken’

Grut Foarlêsfeest ôftraap foar ‘Lês-mar-foar-wiken’

🕔08:44, 4.Sep 2022

Fan 5 oant en mei 30 septimber binne de ‘Lês-mar-foar-wiken’! Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen út it nije Tomke-boekje dat fan ’t jier it tema ‘thús’ hat. Nei it foarlêzen op de pjutte-opfang krije alle pjutten it

Lês it folsleine artikel
Ferdûbeling tal Iersktalige skoallen yn Noard-Ierlân

Ferdûbeling tal Iersktalige skoallen yn Noard-Ierlân

🕔19:41, 3.Sep 2022

Yn Fryslân is de eigen taal fan de regio meastal net mear as in fak, benammen yn it fuortset ûnderwiis. Oare regio’s mei in eigen taal hawwe folslein oare skoalsystemen. Faak is de eigen taal der de fiertaal. It idee

Lês it folsleine artikel
Fjirtich skoallen yn Súdwest-Fryslân krije besite Berneboeke-ambassadeur

Fjirtich skoallen yn Súdwest-Fryslân krije besite Berneboeke-ambassadeur

🕔19:46, 2.Sep 2022

Freedtemoarn is Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra úteinset yn ’e gemeente Súdwest-Fryslân. Lida komt de kommende moannen op fjirtich basisskoallen del om lês- en boekewille te fersprieden. De ôftraap wie op ’e Sint Martinusskoalle yn Makkum. Prachtige gearwurking Wethâlder Petra van den

Lês it folsleine artikel